Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet. Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (1) Förslaget är alltför högt Innebär en kraftig ökning av utgifterna – flera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet. Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (1) Förslaget är alltför högt Innebär en kraftig ökning av utgifterna – flera."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet

2 Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (1) Förslaget är alltför högt Innebär en kraftig ökning av utgifterna – flera instrument utanför ramverket Ökningar på områden som FoU, innovationer, utbildning, infrastruktur, utrikespolitik, rättsliga och inrikes frågor samt klimat och miljö. Avskaffande av rabatter – drabbar SE särskilt hårt Kritiska till att reformer och besparingar inom SHP och CAP inte är mer omfattande

3 Näringsdepartementet Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (2) Försiktigt positiva till infrastrukturfonden – bör motsvaras av större minskningar på andra områden Skeptiska till ökad anv. av innovativa finansieringsmetoder – anslagsfinansiering som regel Motsätter sig alla nya egna medel och överföring av kompetens på skatteområdet

4 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (1) Den totala budgeten för SHP minskas marginellt till 336 miljarder euro. SHP bör fokuseras på det mest behövande och stödet till de mer utvecklade regionerna bör minskas betydligt. SE stödjer en sänkning av det maximala stödtaket SE vänder sig emot ett nytt mellanliggande mål för regioner med en BNP mellan 75 och 90 % av EU:s genomsnitt. SE välkomnar KOMs förslag till ökning av budgeten för Territoriellt samarbete.

5 Näringsdepartementet Glesheten Välkomnar den särskilda budgetposten för de glesbefolkade regionerna. Viktigt att gleshetskriteriet (befolkningstätheten) finns kvar för fördelning av medel mellan medlemsstaterna för mer utvecklade regioner och ges tillräcklig tyngd. Gemensamt brev från SE, FI, NO, IS till KOM om särskild hänsyn till glest befolkade områden

6 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (2) SHP har en nyckelroll i genomförandet av EUROPA 2020 Välkomnar förslaget om koncentration på ett mindre antal prioriteter i linje med Europa 2020 målen, men måste ge möjlighet att beakta regionala särdrag. Positivt med ett gemensamt strategiskt ramverk för sammanhållningspolitikens fonder, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskefonden och därmed en förstärkt strategisk inriktning.

7 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (3) Förslagen om partnerskapsavtal och konditionalitet dvs. villkor som måste vara uppfyllda kan väl i grunden vara motiverade. Villkoren ska vara transparenta, förutsägbara och möjliga att objektivt bedöma samtidigt som subsidiaritetsprincipen måste beaktas. SE negativt till alla förslag att öka EU:s medfinansiering utöver 75 %. Fördelning av medel mellan regionalfonden och socialfonden ska ske i förhandling med KOM. Proportionalitet och förenkling - vi ser att nya administrativa krav riskerar att gå i motsatt riktning.

8 Näringsdepartementet Tidplan för förhandlingarna/hösten 11 Förhandlingarna om regelverket för strukturfonderna har inletts 12 okt och beräknas vara avslutade tidigast 2012. Nordiskt ministermöte 13 oktober DG möte 3-4 november. Informellt ministermöte 24-25 november. Allmänna rådet 16 december.


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet. Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (1) Förslaget är alltför högt Innebär en kraftig ökning av utgifterna – flera."

Liknande presentationer


Google-annonser