Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-uppdragen (1) -Gemensamt Cosmic -Byte av programledarskap -Likartat arbetssätt grundförutsättning för lika konfiguration av Cosmic = verksamhetsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-uppdragen (1) -Gemensamt Cosmic -Byte av programledarskap -Likartat arbetssätt grundförutsättning för lika konfiguration av Cosmic = verksamhetsprojekt."— Presentationens avskrift:

1 IT-uppdragen (1) -Gemensamt Cosmic -Byte av programledarskap -Likartat arbetssätt grundförutsättning för lika konfiguration av Cosmic = verksamhetsprojekt – förväntningar ? -Namnbyte i projektet -Tidplan saknas -eHälsa -Tre regionala strategiska mål föreslagna med utgångspunkt från nationella mål -Önskar tydligare ramar för projektet, tolkning av målbilder, förväntningar och tidramar

2 IT-uppdragen (2) - Ledtidsmätning -Rapport nov 2013 -Pilot i form av bröstprocessen i F- och H-län - Cytodos -Projekt rullar på - Termer och begrepp -Specifikt inom ”Ledtidsmätning” -Generellt inom ”Gemensamt Cosmic” - eRemiss -Ej genomförbart i nuläget

3 HR-uppdraget Projektrapport från dec 2013 19 st åtgärdsförslag som prioriterats, tidsatts och ansvariggjorts. (9 ettor, 2 tvåor, 2 treor och 6 fyror) Tar tid – initialt kartläggningar och workshops. Behov av ökat stöd (LD ?) vid t ex kontakter med andra lärosäten, interna relationer mellan sjukvårdsregionens landsting bedöms hanterbara

4 Upphandlings”uppdraget” (1) Uppdraget strukturerat i generell del och processdel Lägesrapport: har ej tagit fart enligt plan Generell del - ansvar delat på tre - ”beslut” otydligt Processdel - behov av förtydliganden av upphandlingsteknisk art

5 Upphandlings”uppdraget” (2) Åtgärder: -Sammanhållande för projektet utses -Klara ut upphandlingstekniska frågor i processdelen - Dubbelriktat angreppssätt - inventera lämpliga områden > lämna förslag - efterfrågestyrd > läs upphandlingarna inom hjärtområdet


Ladda ner ppt "IT-uppdragen (1) -Gemensamt Cosmic -Byte av programledarskap -Likartat arbetssätt grundförutsättning för lika konfiguration av Cosmic = verksamhetsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser