Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektår 2 - Forskningsuppdraget inom VUXBIB – Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande Eva-Maria Flöög Anette Eliasson Cecilia Gärdén Christina Persson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektår 2 - Forskningsuppdraget inom VUXBIB – Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande Eva-Maria Flöög Anette Eliasson Cecilia Gärdén Christina Persson."— Presentationens avskrift:

1 Projektår 2 - Forskningsuppdraget inom VUXBIB – Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande Eva-Maria Flöög Anette Eliasson Cecilia Gärdén Christina Persson

2 Kulturrådsstödda projekt Pågår sedan 2002 3-årigt Sex delprojekt: Västra Gästrikland, Dalarna, Värmland, Östergötland, Halland, Sydöstra Skåne Projektledarnas uppdrag:  Kartlägga behov  Omvärldsanalyser  Främja dialog och nätverk  Initiera och samordna kompetensutveckling  Utveckla informationskompetens för alla vuxenstuderande  Beakta lokala behov och förutsättningar  Informera om projektets idéer och erfarenheter

3 Projektets bakgrund Ökat tryck på folkbiblioteken: Nya grupper av studerande Förändrad pedagogik Nya utbildningsanordnare Förändrad roll för folkbiblioteken?

4 Kulturrådsstödda projekt Pågår sedan 2002 3-årigt Sex delprojekt: Västra Gästrikland, Dalarna, Värmland, Östergötland, Halland, Sydöstra Skåne Projektledarnas uppdrag:  Kartlägga behov  Omvärldsanalyser  Främja dialog och nätverk  Initiera och samordna kompetensutveckling  Utveckla informationskompetens för alla vuxenstuderande  Beakta lokala behov och förutsättningar  Informera om projektets idéer och erfarenheter

5 Forskningsuppdraget Forskningsuppdraget undersöker bl.a. organisation, profession och metodutveckling. Gruppen arbetar bl.a. med följande frågor: samverkan på lokal, regional och nationell nivå drivkrafter som finns bakom och i projekten faktorer som kan hindra projekten projektledarnas arbete lämpliga strategier framåt för att stärka folkbibliotekens roll

6 ”SWOT” SWOT –analys Utnyttjas t.ex. för att identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla en verksamhet. Den övre halvan av analysen beskriver nuläget medan den nedre halvan beskriver framtiden. Till vänster finns det positiva, till höger det negativa. - STYRKOR (STRENGHTS) MÖJLIGHETER (OPPORTUNITIES) HOT (THREATS) SVAGHETER (WEAKNESSES)

7 Förändrings- processer Samverkan Erfarenhetsutbyt e Samordning Omvärldskunskap Yrkesroller Kompetensutveckling Erfarenhetsutbyte Bibliotekets roll Organisationen Prioriteringar Samverkan Nya krav? Förändringsprocessers tröghet Inspiration svårt Förankring Ekonomi Konkurrens Projektets svaghet Prioriteringar Bibliotekets roll Rädsla för förändring VUXBIB ÅR 2

8 Samlade erfarenheter Erfarenheter av projekten hittills:  Förändringsprocesser igångsatta  Samverkan och erfarenhetsutbyte pågår i kommuner och regioner  Kunskaper om vuxenstuderande och lärande utvidgas på folkbiblioteken  Kunskaper om bibliotekens möjligheter delas av alltfler utanför biblioteken  Bibliotekens och bibliotekariers roller diskuteras av fler än aktörer på biblioteksfältet  Utveckling av organisation internt och externt  Diskussioner om mål och prioriteringar  Utmanande krav?  Ökad service till vuxenstuderande?

9 Projekten initierar förändring inom flera områden Professionsfrågor diskuteras Användares kontext lyfts fram Organisation påverkas Pedagogiska frågor relateras dels till de studerandes kontext, dels till biblioteks- och informationsvetenskapliga frågeställningar om informationssökning och lärande

10 Samlade erfarenheter Vad kan påverka fortsatt utveckling?  Långsiktiga eller kortsiktiga processer?  Förankring och konkurrens  Ekonomi


Ladda ner ppt "Projektår 2 - Forskningsuppdraget inom VUXBIB – Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande Eva-Maria Flöög Anette Eliasson Cecilia Gärdén Christina Persson."

Liknande presentationer


Google-annonser