Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella klusterkonferensen 2012 Innovativa kluster som verktyg i smart specialisering, 2012-02-23 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella klusterkonferensen 2012 Innovativa kluster som verktyg i smart specialisering, 2012-02-23 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio."— Presentationens avskrift:

1 Nationella klusterkonferensen 2012 Innovativa kluster som verktyg i smart specialisering, 2012-02-23 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio

2 Smart specialisering EUs Knowledge for Growth (K4G) Europe 2020 Strategy –Flagship Initiative Innovation Union –Regional Policy Contributing to Smart Growth –EUs strukturfonder 2014-2020 –Smart Specialisation Plattform (S3) –Regional Innovation Monitor (RIM) OECD Working Group on Innovation and Technology Policy (TIP) Eurada (European Association of Development Agencies)

3 Bakgrunden Ökat fokus på innovation –FoU-gapet mellan Europa och USA –General Purpose Technologies (ICT) Globala utmaningar Specialisering och regionalpolitik En ekonomisk omvandlingsprocess (4C) –Choices –Competitive Advantages –Critical Mass –Cooperative Leadership

4 Politiska skäl Koordinera begränsade ekonomiska resurser Starta strategisk processer (governance, självvärdering, beslutsunderlag) Mobilisera resurser och engagemang hos regionala aktörer Fokusera på relativa styrkor

5 Ekonomiska skäl Mindre fragmentering/överlappningar och imitation (t.ex. forskning, branscher och kluster) Koppla/integrera resurser och aktiviteter – globala värdekedjor! Kritisk massa och ökad effektivitet Tydligare profilering av regioner Bättre interna och externa kopplingar Mer öppen innovation, sektorsöver- skridande länkar och ”related variety”

6 Begreppet ”… a dynamic strategic process where regions and Member States identify their long term competitive advantages based on local strengths, and define those actions that can lead them to maintain and/or create their competitive postition” Källa: Innovation Union Competitiveness Report 2011

7 Strategisk process Identifiering av potentiella specialiseringsområden –Entrepreneuriella/lärande processer –Strategiska kunskapsunderlag Mobilisering/involvering av aktörer –Skapa öppna innovationssystem –Incitament för delaktighet Behov av ledningsprocesser (governance) –Visioner och prioriteringar –Involverar flera nivåer –Uppföljning och utvärdering

8 Framgångsfaktorer Breda innovationsbegrepp Regional förankring (embeddedness) Relevant storlek (critical mass) Diversifiering och samverkan över gränser (related variety) –Sammankoppling av kluster –Gränsöverskridande samarbeten –Multi-disciplinära kluster Globala länkar (connectivity)

9 Kluster och smart specialisering Olika fokus Kluster Geografisk närhet Regionalt fokus Samverkan Näringsliv Smart specialisering Globala länkar Koppling mellan nivåer Prioriteringar Forskning och teknik

10 Kluster och smart specialisering Likheter Kontext/plats-beroende; resurser, aktörer och institutioner Samverkan mellan aktörer inom relaterade sektorer Entreprenöriella utvecklingsprocesser Beroende av ledarskap Betydelsen av kunskap Komplexa och svåra att utvärdera

11 Reflektioner Erfarenheter från klusterarbete kan utnyttjas för smart specialisering Möjlighet att utnyttja synergier mellan kluster och smart specialisering Betydelsen av öppenhet, mobilisering och involvering i processer Behov av systemiskt ledarskap - flera nivåer Långsiktighet nödvändigt

12 Intelligenta förpackningar Service Material Logistik Processing Design IT Säkerhet Miljö Kommunikation Beteende- vetenskap Grafisk teknik Ytbehandling Pappers- teknologi Massa- teknologi Konvertering Källa: The Packaging Arena

13 Plattform 1 - Nytänkande Äldreliv Entreprenörskap/Företagande Plattform 2 - Nytänkande Äldreliv Forskning & Utveckling, Akademi Boende Tryggt och hälsosamt Äldreliv Höga krav på livskvalitet Hälsoinriktad Äldrevård & Äldreomsorg Upplevelser Övriga Äldrelivs- orienterade tjänster Utbildning; Kunskaper & Kompetens Äldreliv Nordost Källa: www.aldrelivnordost.se

14 Policyutmaningar Skapa öppenhet för nytänkande –Innovation är inte bara teknik –Inkludera nya grupper Underlätta samordning –Mellan politikområden –Över gränser (branscher, regioner, sektorer) Från sektoriellt till regionalt fokus kräver anpassade strategier, insatser, investeringar

15 Stora regionala skillnader Andel högskoleutbildade, 2010

16 Diskussionsfrågor Är smart specialisering möjligt för alla typer av regioner? Vilken roll har klusterorganisationer i den strategiska processen för utveckling av SSS? –Styrkor och synergier –Risker och konflikter

17 Tack för er uppmärksamhet! E-mail: maria.lindqvist@nordregio.se


Ladda ner ppt "Nationella klusterkonferensen 2012 Innovativa kluster som verktyg i smart specialisering, 2012-02-23 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio."

Liknande presentationer


Google-annonser