Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flernivåstyre i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flernivåstyre i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Flernivåstyre i praktiken
I mötet mellan privat, offentligt, civilt och akademi Flernivåstyre i praktiken

2 Regional tillväxt på alla nivåer ”Flernivåstyre i praktiken”
Pilotlän – utveckla och testa flernivåstyrning i den regionala tillväxtpolitiken. En mer effektiv och hållbar tillväxtpolitik skapas med platsbaserad utveckling, flernivåstyre och sektorsintegrering. Stärkt samhandling ”att tighta upp systemet” ger mer ”utveckling för pengarna”. Koordinerad användning av kompetens och finansiering som stärker platsens utveckling ger högre verkningsgrad. Projektägare: Region Västerbotten Projekttid: — Finansiering: RV (1:1), Tillväxtverket (Lokalt o regional tillväxtarbete)

3 EU 2020 och sammanhållningspolitiken ska förverkligas genom territoriell utvecklingspolitik
Hållbarhet i tre dimensioner, socialt, ekonomiskt och ekologiskt Sammanhållningspolitiken Tematiska prioriteringar med primärt fokus på forskning/innovation, social inkludering, kompetens/arbetsmarknad, miljö och energi Strukturfondsprogram Både EU 2020 och sammanhållningspolitiken ska förverkligas genom en territoriell utvecklingspolitik – fokus på platsens unika förutsättningar och den potential som finns där.

4 Dagens frågor att lösa!! Hur kan det regionala utvecklingsarbetet bli effektivare genom att arbeta platsbaserat, sektorsintegrerat och flernivåengagerat? Hur kan vi arbeta vidare med RUS från att vara ”bara” ett ”dokument" till den dynamiska utvecklingsprocess den förtjänar att vara och hur knyter vi andra regionala och lokala processer till RUS?

5 Vi har arbetat med RUS som en nyckelpilot
RTPAN Kunskapsuppbyggnad Praktiska erfarenheter Resurser för att genomföra seminarier m.m. Input till projektet Processtöd Tillgång till forum och processer

6 ”Flernivå styre” - Varför ?
EU: Förutsättningarna Strukturfonderna etc. (”Top Down”)

7 ”Flernivå styre” (Flerdimensionell samverkan på flera nivåer)
- HUR ? “Quad Helix” ”Smart Specialisering” EU nivån Global Relevans ? Local Community ”Politiken” ”Regelverk” & ”Flernivå” Beslutskraft Process ledning Resurs mobilisering

8 ”SAMVERKAN” med TYDLIGT syfte ”Battle of Perception”
”Flernivå styre” - Varför ? en tydlig programlogik och samordning mot Visioner & MÅLbilder ”SAMVERKAN” med TYDLIGT syfte ”Battle of Perception” & ett resultatorienterat arbetssätt/resultatkultur, där fokus i första hand ska ligga på vad som ska uppnås (”EFFEKT”) med de resurser som EU tillför det regionala tillväxtarbetet. EU: Förutsättningarna Strukturfonderna etc. (”Top Down”) fokus på de som genomför projekten (”AKTÖRER”) ”SMART” specialisering Komparativa fördelar & förutsättningar Ta tillvara varje ”PLATS” unika potential för och behov av att möta Utmaningarna –> Utmaningsdriven Innovation Plats baserade Utmaningar & Möjligheter ”Place Management” PLATSEN blir utgångspunkten ”PLATSER”: ”När-odlat” (”Bottom Up”)

9 RIS 3 ”manualen” ”Smart Specialisering” - VAD ? & HUR ? “EU”:
The RIS3-process is smart when it mobilises the whole triple helix (Quad Helix) of the regional innovation system. The RIS3 KEY thus invites three (Four) lead groups that each focus competences and interests, and also carry particular responsibilities for regional growth. Regional policy makers should initiate an informal assessment process and invite representatives from selected leading enterprises and lead institutions to go through the questions and report their results. Their co-operation is essential to identify a limited set of regional specialisations and develop a shared (and hence smart) vision and priorities: RIS 3 ”manualen” Region

10 ”Flernivå styre” - Bra exempel ?
Katalonien ”Grand Plan” Barcelona & SantCugat ”Stor & liten” i synergi  ”Program” (Esade Creapolis) Östergötland -> East Business Region Efter 1,5-2 år …. en gemensam vision, målbild och genomförande organisation ”Platsledar träningar” 1a ”sektorintegrerade piloterna” startas nu ! ”Smart Specialiserings” process pågår ! (Top 2-3 områden)

11 EXEMPEL: Från Storuman till global marknad
EU_Brussel + Positionering + $ ? Östersjö omr. + Samverkan / Finansiering ? Global Relevans ? !!! Västerbotten - RUSen: Ett sätt att mobilisera internt i regionen, kring regiongemensamma utmaningar & möjligheter ! GMC – Peter Berggren ”Testbädd” (Vinnova) SSG + Stockholm ”Testbädd Karolinska” ”Näringslivs samverkan” + Umeå Universitet (Vinnova ansökan) + NUS_Landstinget InnovationsslussVB Uminova Innovation BioTech InfoTech + Skellefteå testbädd (Vinnova ansökan) (+ Östergötland ? -”Hälsans nya verktyg”) Ska det bli full kraft i ”mobiliseringen” krävs ofta samverkan med EXTERNA aktörer som fås att agera i linje med Västerbottens intressen ! ”WIN-WIN-WIN …. WIN” !

12 Mobilisering i alla dimensioner: (Flernivå mobilisering)
”Mobilisering” handlar om att stärka kapaciteten hos de som berörs på en given plats. Då blir det viktigt att: AKTÖRER från olika sammanhang (Quad Helix) börjar se och nyttja varandra som resurser och tillgångar för den långsiktiga utvecklingen av platsen. POLITISKA besluts- och budgetprocesser lokalt, regionalt, nationellt och inom EU synkroniseras och fås till att gå i takt Lokala aktörer / enskilda kommuner ser och kan agera utifrån nationella och europeiska sammanhang OCH omvänt att europeiska och nationella och regionala aktörer ser och stärker den unika lokala potentialen

13 Mobilisering i alla dimensioner: (Flernivå mobilisering)
Vilket kan kräva… Mer av nätverk, partnerskap, avtal samt former för agera på nya sätt, både själva och tillsammans med andra. - dock inte primärt för att vinna skalfördelar i t.ex förvaltningsfrågor - FOKUS: Utveckling & hållbar tillväxt ! Mer av morötter och incitament som uppmuntrar till samordning kring gemensam utveckling än konkurrens och egna race. => Ex. ”Open Innovation”, ”Testbäddar i samverkan” etc. Ett samlat ledarskap bestående av aktörer från olika sektorer som pekar ut färdriktningen och som garanterar långsiktigheten (över mandatperioder) ! => Mer av delade Visioner & målbilder (med tydlig ”effektlogik”) mellan aktörer, utgående både ifrån problem/utmaningar och möjligheter

14 Slutsatser: Fungerande ”Flernivå styre” (Flerdimensionell samverkan på flera nivåer) kan ge … ”Platser” …. effektivare ”stödsystem” (på alla nivåer & i olika dimensioner) för att skapa ”uthållig tillväxt” utifrån sina specifika tillgångar. mer utvecklingsresurser … starkare ”position(ering)” i ett globalt perspektiv ”Politiken” … nya mer ”systemorienterade” visioner & målbilder, baserade på metodisk analys och syntes samt m, och effektiv ”mobilisering”. nya metoder och modeller som ger vägledning för hur man långsiktigt ska prioritera och som skapar bättre förutsättningar för att få till samordningsvinster mellan olika initiativ.

15 En unik möjlighet öppnar sig just nu…
Då en ny strukturfondsperiod närmar sig där möjligheten att sätta nya arbetsformer kring långsiktiga finansieringsspår öppnas upp. Kopplingen till både nationell och europeisk tillväxtpolitik Nationella myndigheter ska erbjuda samverkan direkt med de regionalt tillväxtansvariga. Kopplingen till alla myndigheter som kan kliva in i ett regionalt utvecklingsansvar Flera strategiska processer inom Region Västerbotten håller just nu på att samordnas och nya former av processtöd håller också på att utvecklas.

16 Hur går vi vidare? Handlingsplan för hur vi ska åstadkomma en mer effektiv och hållbar tillväxtpolitik med grund i platsbaserad utveckling, flernivåstyre och sektorsintegrering tas upp för beslut i regionstyrelsen under våren 2013.


Ladda ner ppt "Flernivåstyre i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser