Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER"— Presentationens avskrift:

1 JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER

2 Inre krafter som formar jordytan

3 Vulkaner Jordbävningar
Inre krafter är uppbyggande, de bygger upp jordytan: Vulkaner Jordbävningar

4 Vittring Vind Vatten Is
Yttre krafter är nedbrytande, de bryter ner jordytan: Vittring Vind Vatten Is

5 Naturkatastrofer: Torka Orkaner Tornados Lavin Översvämningar Eld

6 Lärandemål för arbetet:
Utveckla förmågan att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Centralt innehåll: Livsmiljöer: Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

7 Arbeta i par Ludvig och Albin Emma J och Olivia Linnea och Gustav
Gabbe och Stephan Elias och Jonathan Oliver och Melker Melis och Karin Gabriela, Valentina, Nikki Patricia och Agnes Elvira och Emma L Mikail

8 Pararbetet innebär att ni:
Tar gemensamt ansvar för att utvecklas mot lärandemålet Tydligt delar upp arbetet mellan er och har gemensamma, tydliga mål för vad ni ska göra varje lektion Ge varandra feedback och feedforward – kamratrespons Sammanställer ert arbete tillsammans och lämnar in bedömningsuppgifterna Tar gemensamt ansvar för att det finns en källförteckning och bildkällor

9 Pararbete! Välj en av krafterna
Utgå från följande frågeställningar i ert arbete: Hur uppstår den (er kraft)? Var i världen uppstår den? Varför just där? Vad ger den för konsekvenser på jordytan? Vilka konsekvenser ger det för människorna som bor där? Hur kommer det sig att man bor kvar där? Vad gör man när ”larmet går”?

10 Den stora frågan… Vilka vinster och risker finns det med att utnyttja och använda marken?

11 Kunskapskrav – vad som bedöms
Om du har grundläggande / goda/ mycket goda kunskaper om natur – och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du enkla / förhållandevis komplexa / komplexa samband mellan natur och – kulturlandskap, naturresurser och hur jordens befolkning är fördelad. Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt.

12 Framåt: Planera vad ni ska göra och hur ni ska dela upp arbetet i paret Till på torsdag: Vad kan ni ta reda på om eran kraft? Kan ni fråga någon hemma vad de vet? Kolla på nätet – tips på bra sidor med fakta, youtubefilmer, länkar? Får du några svar, nya frågor? Sammanställ vad ni i ert par hittat tillsammans Dela med er på torsdag morgon!! Jag delar med mig på kvisthamrateam5.weebly.com i forumet! Tidsplan: utvärdering torsdag 19/2, redovisning och inlämning fredag 20/2. Datorer kommer att finnas tillgängliga…


Ladda ner ppt "JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER"

Liknande presentationer


Google-annonser