Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKT och lärplatta i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKT och lärplatta i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 IKT och lärplatta i förskolan
En inspirationspresentation

2 Vad är IT och IKT? IT (Informationsteknologi) handlar om hur datorer och teknik fungerar. IKT (Informations och kommunikations-teknologi) handlar om de möjligheter till kommunikation som de digitala verktygen ger oss och kring hur barns lärande ser ut vid den användningen.

3 Varför IKT i förskolan? I läroplanen för förskolan står att förskolans verksamhet skall utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld. Undersökningen Småungar & Medier 2010 visar att 43 % av 2-åringarna någon gång har använt datorn… …och att två av tre förskolebarn 2–5 år brukar använda datorn.

4 Varför IKT i förskolan? Därför ska vi använda IKT i förskolan!
Läroplanen säger även att: Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Därför ska vi använda IKT i förskolan!

5 Varför lärplatta i förskolan?
Den är liten och smidig Portabel Lätt att lära sig förstå och använda Stort utbud av appar (applikationer) Kostnadseffektiv Många funktioner i ett

6 Många funktioner i ett:

7 Lärplatta och småbarn (1-3 år)
Små barn lär sig snabbt hur plattan fungerar och de kan styra sitt användande själva. Den snabba responsen på plattan gör att deras intresse upprätthålls och de orkar koncentrera sig längre stunder.

8 Lärplatta och storbarn (3-5 år)
Användarvänligheten gör att mer energi kan läggas på allt större utmaningar för barnen. Barnen kan dokumentera själva med kameran och videokameran.

9 iPad och lärande Appar kan uppmuntra till lek med språk, siffror, bokstäver och eget skapande i multimedia-form. Appar kan användas i teman (t ex tema om natur, rymden, djur, etc)

10 Exempel på lärande med lärplatta i alla åldrar:
Turtagning Lära ut (barnen instruerar varandra) Samarbete Gemenskap Samspel Skapande

11 Lärplatta och språkstöd
Språkappar på svenska kan användas för att träna språket med små barn, språksvaga barn och barn med annat modersmål. Appar på olika språk kan vara en del av modersmålsstödet.

12 Varför är en lärplatta användbar för pedagogen?
Hjälpmedel vid planering, genomförande, dokumentering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Tidsbesparande: pedagogen slipper ta fram nytt material hela tiden. Resursbesparande: olika appar kompletterar befintligt material på förskolan och ersätter nya inköp av läromedel.

13 Mer information och källor:
Läroplanen för förskolan, reviderad 2010 ”Lär och lek med surfplatta i förskolan” av Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström

14 Bilder: Ljud: Egna bilder ClipArt
Ipad bild från Apple´s pressavdelning Ljud: Multimediabyrån, Skolverket

15 Om presentationen: Sara Nyholm, förskollärare vid Uppsala Kommun.
Denna presentation är skapad av: Sara Nyholm, förskollärare vid Uppsala Kommun. Syfte: Examensarbete i PIM. Vid frågor kontakta:


Ladda ner ppt "IKT och lärplatta i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser