Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR"— Presentationens avskrift:

1 WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR
förskolans språk och matte-piloter!

2 VÄLKOMNA! Tellagami

3 DAGENS INNEHÅLL: Bra att veta: Tid: 8.30 - 12.00. Wifi: kanelbulle
: Vad säger läroplanen... : Var är vi, vart vill vi? : Hur fungerar apparna? : Leka och jobba praktiskt! : Återsamling för att dela med sig och diskutera dagens arbete!

4 VARFÖR SKA VI HA MODERN TEKNIK PÅ FÖRSKOLAN?
Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Förskolans läroplan (Lpfö 98) skriver tydligare än någonsin hur viktigt det är att använda modern teknik med barnen på förskolan. ”Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver".

5 LPFÖ 98 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” [...] ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”[...] ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (utdrag ur Lpfö 98).

6 VART ÄR VI, VART VILL VI... Puentedura - SAMR modellen: hur går vi från ersättning/förbättring till förändring/omdefinierin g? Hur tänker vi kring pedagogik och innehåll tillsammans med digitala verktyg så att lärandet utvecklas?

7 IMOVIE Redigera och skapa film med stillbilder, rörlig film och ljud.
Skapa egen film eller en trailer Dokumentera Se trailer här!

8 QR-KOD, LÄSARE OCH GENERATOR
Läs qr-koder med en qr- läsare Skapa qr-koder i en generator. Det kan vara ljud, bilder eller till hemsidor. Det går att göra både i paddan och på nätet. Länk till qr-kod generator Förslag på användnings områden: qr-promenad med uppgifter; antingen med bilder eller ljud Barnen spelar in egna meddelanden till sina föräldrar till föräldramötet Barnen dokumenterar arbeten; bjud in föräldrar på vernissage Utematte: matematikuppdrag

9 CROAK.IT Spela in ljud och gör qr- kod med ljudfilen:
Låt barnen dokumentera genom att berätta och spela in. Appen finns på appstore under iPad

10 Tack för den här gången – vi ses igen på: digitaltlarandehuddinge
Tack för den här gången – vi ses igen på: digitaltlarandehuddinge.wordpress.com


Ladda ner ppt "WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR"

Liknande presentationer


Google-annonser