Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR förskolans språk och matte-piloter! 2014-04-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR förskolans språk och matte-piloter! 2014-04-24."— Presentationens avskrift:

1 WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR förskolans språk och matte-piloter! 2014-04-24

2 VÄLKOMNA! Tellagami

3 DAGENS INNEHÅLL: Bra att veta: Tid: 8.30 - 12.00. Wifi: kanelbulle 8.30-8.35: Vad säger läroplanen... 8.35-8.50: Var är vi, vart vill vi? 8.50-9.30: Hur fungerar apparna? 9.30-11.00: Leka och jobba praktiskt! 11.00-12.00: Återsamling för att dela med sig och diskutera dagens arbete!

4 VARFÖR SKA VI HA MODERN TEKNIK PÅ FÖRSKOLAN?

5 LPFÖ 98 ”Fo ̈ rskolan ska stra ̈ va efter att varje barn utvecklar intresse fo ̈ r bilder, texter och olika medier samt sin fo ̈ rma ̊ ga att anva ̈ nda sig av, tolka och samtala om dessa” [...] ”Fo ̈ rma ̊ ga att kunna kommunicera, so ̈ ka ny kunskap och kunna samarbeta a ̈ r no ̈ dva ̈ ndig i ett samha ̈ lle pra ̈ glat av ett stort informationsflo ̈ de och en snabb fo ̈ ra ̈ ndringstakt. Fo ̈ rskolan ska la ̈ gga grunden till att barnen pa ̊ sikt kan tilla ̈ gna sig de kunskaper som utgo ̈ r den gemensamma referensram som alla i samha ̈ llet beho ̈ ver”[...] ”Att skapa och kommunicera med hja ̈ lp av olika uttrycksformer sa ̊ som bild, sa ̊ ng och musik, drama, rytmik, dans och ro ̈ relse liksom med hja ̈ lp av tal- och skriftspra ̊ k utgo ̈ r ba ̊ de inneha ̊ ll och metod i fo ̈ rskolans stra ̈ van att fra ̈ mja barns utveckling och la ̈ rande. Detta inbegriper ocksa ̊ att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i fo ̈ rskolan anva ̈ ndas sa ̊ va ̈ l i skapande processer som i tilla ̈ mpning” (utdrag ur Lpfo ̈ 98).

6 VART ÄR VI, VART VILL VI... Puentedura - SAMR modellen: hur går vi från ersättning/förbättring till förändring/omdefinierin g? Hur tänker vi kring pedagogik och innehåll tillsammans med digitala verktyg så att lärandet utvecklas?

7 IMOVIE Redigera och skapa film med stillbilder, rörlig film och ljud. Skapa egen film eller en trailer Dokumentera Se trailer härSe trailer här!

8 QR-KOD, LÄSARE OCH GENERATOR Läs qr-koder med en qr- läsare Skapa qr-koder i en generator. Det kan vara ljud, bilder eller till hemsidor. Det går att göra både i paddan och på nätet. Länk till qr-kod generator

9 CROAK.IT Spela in ljud och gör qr- kod med ljudfilen: Låt barnen dokumentera genom att berätta och spela in. Appen finns på appstore under iPad

10 Tack för den här gången – vi ses igen på: digitaltlarandehuddinge.wordpress.com huddingepedagogen.wordpress.com @sti_michaela


Ladda ner ppt "WORKSHOP MED IPAD OCH APPAR förskolans språk och matte-piloter! 2014-04-24."

Liknande presentationer


Google-annonser