Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Att spegla samtiden i klassrummet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Att spegla samtiden i klassrummet”"— Presentationens avskrift:

1 ”Att spegla samtiden i klassrummet”
MMM Ett IKT/mediepedagogiskt utvecklingsarbete på mellanstadiet CMiT, Piteå kommun

2 MMM riktar sig till mellanstadiets pedagoger.
auktoriserat av ledningsgruppen löper över tre läsår med start ht 2012 ”Projektets mål är att pedagogerna ska bli trygga i att nyttja den nya tekniken, kunna möta elevernas digitala kompetens och ta ett steg vidare när det gäller den multimodala kommunikationen i klassrummet.”

3 SAMR-modellen Ruben Puenteduras SAMR-modell: Vad vill vi uppnå?
Tekniken fungerar, som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring Ersättning skriver text på datorn – inte på whiteboarden ser film med projektorn – inte video på TV:n gör dikteringar med projektor – inte på blädderblocket visar bilder och dokument med dokumentkamera – inte med OH-apparaten eller episkopet Undervisningen är sig lik… ingen kontakt med omvärlden. Man gör som man gjorde innan, men med modernare teknik.

4 Förbättring Ersättning
Tekniken fungerar som en direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring Ersättning Tekniken fungerar, som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring strömmande film, radioprogram och TV-direktsändningar stavningskontroll, grammatikhjälp i datorn träningsprogram på nätet bilder i storformat internetkartor – inte klassrumskartor mailar eller lägger ut info på hemsidor – inte veckobrev i väskan bokar utvecklingssamtal på webben Undervisningen förändras något. Görs mer effektiv, tydlig. Tekniken används för att göra samma sak som man gjorde förr - fast bättre. Viss omvärldskontakt. Tekniken används för att göra samma sak som man gjorde förr fast bättre. Man ser STRÖMMANDE film, använder stavningskontroll, grammatik, mail, lägger ut information på hemsidor ist f veckobrev i väskan, bokar utvecklingssamtal på webben, ser och diskuterar bilder i storformat tillsammans, lyssnar på olika program. Undervisningen förändras något. Görs mer effektiv, tydlig

5 Förändring Förbättring Ersättning
Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet Förbättring Tekniken fungerar som en direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring Ersättning Tekniken fungerar, som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring elever/lärare samarbetar och delar arbeten med varandra och kollegor arbetar i gemensamma texter och presentationer producerar egna ljudinspelningar, foton och filmer elever kommenterar varandras arbeten nyttjar onlineresurser: Lektion.se, NE, Länkskafferiet, karttjänster klassbloggar och internationella kontakter via mail redovisningar: presentationer med text, bild och ljud digitala verktyg är viktiga för arbetet, både för lärare och elever Tekniken har fungerat som katalysator för förändring av undervisningen. Samarbete, kommunikation, egen produktion, webbresurser. Tekniken har fungerat som katalysator för förändring av undervisningen. Eleverna och pedagogerna kan dela arbeten med varandra och kollegor. Tänka kring texten tillsammans. Lektion.se, bloggar, gemensamt skrivna texter, delade texter, presentationer med text, dela presentationer, bild och ljud. Elever kommenterar varandras arbeten. Digitala verktyg är viktiga för planering. Undervisningen utformas utifrån att eleverna har en dator

6 Omdefiniering Förändring Förbättring Ersättning
Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga Förändring Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet Förbättring Tekniken fungerar som en direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring Ersättning Tekniken fungerar, som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring skola 24-7 – oberoende av tid och plats kommunikation, redovisning och publicering över webben Skype, videokonferenser sociala medier (forum, bloggar, Wikis) webbresurser används kontinuerligt, t.ex. Google Earth, SkyWalk mobila enheter (smartphones, surfplattor m.m.) tas in i undervisningen Förhållningssätt, undervisning och uppgifter är sådana som inte var möjliga innan. Eleverna får visa förmågor som de inte kunnat (tillåtits) visa tidigare. Ökat elevinflytande. De digitala verktygen är en naturlig del av vardagen och ger möjligheter till lärande av en typ som INTE var möjlig utan digitala verktyg. Kommunikation över webben, skype, sociala medier, webbresurser som google earth, presentationer med film och ljud. Förhållningssättet, undervisningen och uppgifterna är sådana som inte var möjliga innan. Ökat elevinflytande. Eleverna får visa förmågor som de inte kunnat (tillåtits) visa tidigare. Omdefiniera synen på vilka uppgifter som den nya tekniken ger förutsättningar för. Formulera uppgifter som är öppna och ger möjlighet att arbeta ämnesövergripande och med teknikens hela potential som ett naturligt inslag.

7 SAMR-modellen, Ruben Puentedura
Omdefiniering Förändring Förbättring Redefinition Modification Augmentation Substitution 4 steg som han beskriver som vi ska titta närmare på: Ersättning, Förbättring, Förändring, Omdefinering Omdefiniera synen på vilka uppgifter som den nya tekniken ger förutsättningar för. Formulera öppna som ger möjlighet att arbeta ämnesövergripande och med teknikens hela potential som ett naturligt inslag. Ersättning

8 MMM 10-15 deltagare per år (arbetslag kring ca 6 klasser)
Utbildningsdagar Litteraturstudier Kollegiesamtal/metodikprat Handledning/planering i klassrummet

9 Utbildningsdagar 4 heldagar 10 juni 2013 ½ dag, em
15 aug ½ dag, em NorrLär heldag (2-4 oktober, valbara seminarier) Nov ½ dag, em + AW Mars ½ dag, em Maj heldag, avslutning

10 Litteraturläsning m.m. Litteratur
Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen, Christina Löfving Övrig litteratur väljs utifrån projektinriktning Kollegie/metodiksamtal ca var 3:e vecka Handledning i klassrummet varvat med pedagogisk planering. Kan omfördelas efter behov. V ca 80 min V ca 60 min V 3-9 ca 40 min V ca 30 min

11 MMM ….? Måluppfyllelse Motivation Metodik Mångfald Multimedia
Multimodalitet Modern teknik Mail Mobiltelefoni Mediekunskap Miljö, hållbar utveckling Massmedia Matematik Musik Mat och motion Makete-metoden M:en kan stå för en mängd olika inslag, och vi har valt att inte binda oss vid någon särskild tolkning. Tanken är att varje klass och lärare ska kunna påverka inriktningen på just sin del i projektet. Några exempel på vad som kan täckas in är: Multimedia Multimodalitet Måluppfyllelse Motivation Metodik Mångfald Makete-metoden Matematik Miljö Modern teknik Mobiltelefoni

12 Möjliga ingredienser i ert projekt
Möjliga MoMent Rörlig bild – filma, redigera (PEFF) Foto – Fototeknik och bildredigering Ljud - Inspelning och ljudredigering, radio, musik Multimedia/presentationer Skoltidning Interaktiva tavlor - ActivBoard + ActivInspire Sociala medier för publicering – blogg, wikis, webb Stillbildsfilm: PhotoStory och onlineapplikationer ASL – efter Att skriva sig till läsning - svenska iPads – teknik och appar Geocaching

13 Teknik Dator Projektorer/högtalare Duk eller storbilds-TV Webbkamera
Stillbildskamera Filmkamera Diktafon Mobiltelefon Surfplatta (iPad) Dokumentkamera (LadyBug) Interaktiv tavla (ActivBoard)

14 Programvaror Microsoft Office + Office för talstöd PhotoFiltre
PhotoStory Audacity ActivInspire NE+UR Bloggar + mängder av onlineresurser och iPad-appar

15 Ansökan CMiT tillhanda senast 24 maj! Personligt brev
varför du vill delta hur du tänker att projektet kan utveckla undervisningen eventuell tänkt inriktning på innehållet i utvecklingsarbetet Till denna anmälan ska den sökande bifoga ett personligt brev som beskriver varför han/hon vill delta och vilka tankar han/hon har kring hur projektet kan utveckla undervisningen. Brevet bör också innehålla en kort beskrivning om en eventuell tänkt inriktning på utvecklingsarbetet, t.ex. önskat tema, ämne eller teknik. __________________________________________________________________________________ Som deltagare förväntas jag: I samarbete med CMiT formulera en plan för genomförandet Dela erfarenheter med övriga deltagare i kollegiesamtal 1,5 timmar max var tredje vecka Läsa relevant litteratur, 3 böcker Dela med mig av material, metoder och tips till den övriga gruppen Löpande dokumentera arbetet samt skriftligt sammanfatta mina reflektioner vid läsårsslutet Jag har under perioden maj 2012-maj 2013 rätt till 4 kompetensutvecklingsdagar samt handledning i klassrummet motsvarande ungefär 60 min/vecka. Som rektor ansvarar jag för: Kostnad för kurslitteratur, ca 750 kr Eventuell vikariekostnad för kompetensutvecklingsdagarna/kollegiesamtalen Att i övrigt stötta och möjliggöra för deltagarna att fullfölja sina åtaganden

16 Ansökan Som deltagare förväntas du:
formulera en arbetsplan ihop med CMiT dela erfarenheter i kollegiesamtal och metodikprat läsa relevant litteratur redovisa/delge material, metoder och tips löpande dokumentera arbetet skriftligt sammanfatta dina reflektioner vid läsårsslutet Som deltagare har du rätt till: 4 kompetensutvecklingsdagar handledning i klassrummet ca 60 min/vecka kollegiesamtal/metodikprat ca var 3:e vecka Till denna anmälan ska den sökande bifoga ett personligt brev som beskriver varför han/hon vill delta och vilka tankar han/hon har kring hur projektet kan utveckla undervisningen. Brevet bör också innehålla en kort beskrivning om en eventuell tänkt inriktning på utvecklingsarbetet, t.ex. önskat tema, ämne eller teknik. __________________________________________________________________________________ Som deltagare förväntas jag: I samarbete med CMiT formulera en plan för genomförandet Dela erfarenheter med övriga deltagare i kollegiesamtal 1,5 timmar max var tredje vecka Läsa relevant litteratur, 3 böcker Dela med mig av material, metoder och tips till den övriga gruppen Löpande dokumentera arbetet samt skriftligt sammanfatta mina reflektioner vid läsårsslutet Jag har under perioden maj 2012-maj 2013 rätt till 4 kompetensutvecklingsdagar samt handledning i klassrummet motsvarande ungefär 60 min/vecka. Som rektor ansvarar jag för: Kostnad för kurslitteratur, ca 750 kr Eventuell vikariekostnad för kompetensutvecklingsdagarna/kollegiesamtalen Att i övrigt stötta och möjliggöra för deltagarna att fullfölja sina åtaganden

17 Ansökan Rektor ansvarar för: Kostnad för kurslitteratur
Eventuell vikariekostnad för utbildningsdagar/kollegiesamtal Att i övrigt stötta och möjliggöra för deltagarna att fullfölja sina åtaganden (Lokala överenskommelser bör göras t.ex. gällande tid för litteraturläsning.) Till denna anmälan ska den sökande bifoga ett personligt brev som beskriver varför han/hon vill delta och vilka tankar han/hon har kring hur projektet kan utveckla undervisningen. Brevet bör också innehålla en kort beskrivning om en eventuell tänkt inriktning på utvecklingsarbetet, t.ex. önskat tema, ämne eller teknik. __________________________________________________________________________________ Som deltagare förväntas jag: I samarbete med CMiT formulera en plan för genomförandet Dela erfarenheter med övriga deltagare i kollegiesamtal 1,5 timmar max var tredje vecka Läsa relevant litteratur, 3 böcker Dela med mig av material, metoder och tips till den övriga gruppen Löpande dokumentera arbetet samt skriftligt sammanfatta mina reflektioner vid läsårsslutet Jag har under perioden maj 2012-maj 2013 rätt till 4 kompetensutvecklingsdagar samt handledning i klassrummet motsvarande ungefär 60 min/vecka. Som rektor ansvarar jag för: Kostnad för kurslitteratur, ca 750 kr Eventuell vikariekostnad för kompetensutvecklingsdagarna/kollegiesamtalen Att i övrigt stötta och möjliggöra för deltagarna att fullfölja sina åtaganden


Ladda ner ppt "”Att spegla samtiden i klassrummet”"

Liknande presentationer


Google-annonser