Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kötid Alliansens vision, samhällsbyggnad (sid 8, 4:e st) ”Personer i tomtkön ska få sitt första erbjudande om tomt inom ett år från anmälan till kön” 2015-03-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kötid Alliansens vision, samhällsbyggnad (sid 8, 4:e st) ”Personer i tomtkön ska få sitt första erbjudande om tomt inom ett år från anmälan till kön” 2015-03-30."— Presentationens avskrift:

1 Kötid Alliansens vision, samhällsbyggnad (sid 8, 4:e st) ”Personer i tomtkön ska få sitt första erbjudande om tomt inom ett år från anmälan till kön” 2015-03-30 1 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnad

2 Datum som den senast tilldelade tomt- köparen ställt sig i kön (2009-11-24) Linghem2009-10-28 Ljungsbro2009-10-26 Vikingstad2009-11-09 Sturefors2006-08-18 Ekängen2008-04-09 Linköping Ö Lambohov2009-07-14 ÖvrigtDet finns osålda tomter i Ljungsbro ( 3) Vikingstad (4), Maspelösa (?) och Ringstorp (3) 2015-03-30 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnad 2

3 Antalet i tomtkön är inte det som mäter efterfrågan bäst utan hur länge man stått i denna, innan man får/accepterar de föreslagna tomterna. Man kan sedan naturligtvis diskutera läge och attraktiviteten i de tomter som tas fram. Den är subjektivt och varierar mellan personer/familjer och över tiden samt var man befinner sig i livet. 2015-03-30 3

4 Utvärdering av tomtkön för småhustomter hösten 2008 genom 30 st. telefonintervjuer 4 av 5 vill bygga enplanshus, inget stort hus, tomt max 1000 kvm Centralt läge ex Djurgården eller åtminstone bra kommunikationer (cykel och kollektivtrafik) Endast 7 av 30 har tyckt att kommunens erbjudande varit attraktiva 1 av 4 behöver omedelbart eller inom de närmsta åren ett småhus. 3 av 4 har ingen brådska utan väntar på ”drömtomten” Hälften av de tillfrågade säger att de aldrig kommer gå ur tomtkön, den andra halvan kommer at stå kvar till de får en drömtomt. 2015-03-30 4

5 Övrigt markboende Linköpings kommun har och har haft som målsättning att blanda typer av bebyggelse och upplåtelseformer även avseende markboende. Utöver fristående villabebyggelse har exempelvis föreskrivits grupphusområde med parhus, kedjehus, och radhus De senaste 3 åren har totalt ca 300 markboende sålts och/eller bebyggts i Linköpings kommun (exkl. de som gått till den kommunala tomtkön). 2015-03-30 5

6 Mål i ny öp förstaden Stadens framtida utbyggnad ska vara ekologiskt, socialt och hållbar. Hållbart=> ” en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov” (Bruntlandskommisionens definition). Klimatpåverkan och växthuseffekten i synnerhet, är här viktiga faktorer att ta hänsyn till. 2015-03-30 6

7 Enligt förslag till ny föp för staden skall det byggas tätare och rundare. Ny bebyggelse skall lokaliseras inom eller i direkt anslutning till stadsbebyggelsen. 2015-03-30 7

8 Ullstämma utgör dock undantaget, där östra benet växer och det är troligen här och vidare söderut mot/i Sturefors som potentialen för större andel villabebyggelse kan bli aktuell. Naturligtvis är kransorterna också möjliga att utvidga med villor men synes redan efterfrågan, genom utfallet i Linghem och Ljungsbro f.n. vara mättad. 2015-03-30 8

9 Tomtkön i Linköping var 1390 st den 24 november 2009. Jämförbara kommuner - nov 2008 Umeå 1357 Örebro 400 Norrköping 740 Jönköping 1837 Helsingborg 1600 Uppsala 1185 Västerås 1300 Åren 2005-2008 har Helsingborg och Jönköping erbjudit flest tomter medan Jönköping och Linköping har sålt mest tomter 2015-03-30 9

10 Fördelade småhustomter 19952 19962 19973 1998111995-1998 => totalt 18 st => 4,5/år 19999 200026 200146 2002261999-2002 => totalt 107 st => 26,8/år 2015-03-30 10

11 200333 200439 200520 2006462003-2006 => totalt 138 st => 34,5/år 200748 200843 2009-11-24542007-2009-11-24 => totalt 145 st => 48,3/år 2015-03-30 11

12 2015-03-30 12


Ladda ner ppt "Kötid Alliansens vision, samhällsbyggnad (sid 8, 4:e st) ”Personer i tomtkön ska få sitt första erbjudande om tomt inom ett år från anmälan till kön” 2015-03-30."

Liknande presentationer


Google-annonser