Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDS OCH DERAS BETYDELSE FÖR FINLÄNDSK BOKSLUTSPRAXIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDS OCH DERAS BETYDELSE FÖR FINLÄNDSK BOKSLUTSPRAXIS."— Presentationens avskrift:

1 INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDS OCH DERAS BETYDELSE FÖR FINLÄNDSK BOKSLUTSPRAXIS

2 Varför redovisningsstandarder? zÖkat antal multinationella företag zKrav av internationella kapitalmarknaden zJämförbar information => fördelar för internationella företag

3 Organisationer som arbetar för internationella redovisningsstandarder zIASC (International Accounting Standards Committee) ygrundades 1973 yformulerar och publicerar standarder yarbetar för att förbättra regleringen och harmoniseringen av bokslut

4 zSEC (Securities and Exchange Comission) ygrundades 1934 ymål att reglera den finansiella rapporteringen och redovisningen för företag vilkas aktier noteras i USA yaccepterar standarder som utfärdas av FASB

5 zFASB (Financial Accounting Standards Board) ysedan 1973 ansvarigt organ för utfärdandet av redovisningsstandarder i USA

6 zEU (Europeiska Unionen) yarbetar för gemensamma redovisningsstandarder inom EU-området yfjärde och sjunde direktiven handlar om bolagens bokslutsinformation

7 International Accounting Standards zenbart rekommendationer zmålet är att uppnå en mera enhetlig bokslutspraxis zflexibla zkan indelas i olika grupper z33 standarder

8 US GAAP zgenerally accepted accounting principles zobligatoriska för de amerikanska bolagen, vilkas aktier noteras på börsen zgäller även utländska bolag ztill år 1994 119 standarder

9 EU-direktiv zMålet med direktiven är att samordna lagstiftningen zfjärde direktivet ypublicerades 1978 ybokslutets innehåll, publicering och revisionsförpliktelser yvärderingsprinciper, going concern och true and fair view

10 EU-direktiv zsjunde direktivet ypublicerades 1983 ykoncernbokslut ykoncerner skall även beakta fjärde direktivet

11 Redovisningsstandarderna och Finland zIAS-bokslut blev vanligare under 1980- talet (ex. Nokia) z1989 inleddes arbetet på ny bokföringslag z1993 trädde förändringarna i den gamla bokföringslagen i kraft och dessutom kom en ny bokföringsförordning z31.12.1997 ny bokföringslag och -förordning

12 Redovisningsstandarderna och Finland yi lagen tas de senaste obligatoriska kraven av EU-direktiven upp xmest tekniska förbättringar xprincipen om god bokföringssed skrevs in xbredare information y inflytande av IAS

13 Förändring i finländsk årsberättelsepraxis zundersökning av CGR-föreningen 1996 visar att fem av de 100 största bolagen gör ett skilt IAS-bokslut zNokia anser dock att IAS-principerna är grunden för uppbyggandet av bokslutsinformation

14 Utvecklingen av internationella standarder zprojekt mellan IASC och Europeiska komissionen zprojekt mellan IASC och IOSCO


Ladda ner ppt "INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDS OCH DERAS BETYDELSE FÖR FINLÄNDSK BOKSLUTSPRAXIS."

Liknande presentationer


Google-annonser