Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FMM Chef- och professorsmöte 2006. Dagordning I (II) 10.00Välkomna (A Lindhe/B Åkerlind) 10.10-10.55Lägesrapport R-labutredning (M Thore) Lägesrapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FMM Chef- och professorsmöte 2006. Dagordning I (II) 10.00Välkomna (A Lindhe/B Åkerlind) 10.10-10.55Lägesrapport R-labutredning (M Thore) Lägesrapport."— Presentationens avskrift:

1 FMM Chef- och professorsmöte 2006

2 Dagordning I (II) 10.00Välkomna (A Lindhe/B Åkerlind) 10.10-10.55Lägesrapport R-labutredning (M Thore) Lägesrapport Samordning av mikrobiologisk diagnostik vid hotbilder (B Åkerlind) Presentation Tuija Koivula Översyn av SMIs verksamhet inom infektionsimmunologisk diagnostik (R Thorstensson/P Larsson) Diskussion 10.55-11.30Rekrytering av ST-läkare, Klinisk bakteriologi och Klinisk virologi inkl diskussion (T Wadström mfl) 11.30-11.40Bensträckare 11.40-12.20”Incitamentprojekt” vid MAS (L Dillner) 12.20-12.30Övriga frågor i mån av tid

3 Dagordning II (II) 12.30-13.30Lunch 13.30-14.30Biomedicinare som resurs på kliniska laboratorier – Bologna-processen inkl diskussion (E Lundgren) Övriga frågor i mån av tid 14.30-14.45Kaffe 14.45-15.55Rapport från utbildningsutskottets arbete med målbeskrivning och utbildningsbok för specialiten Klinisk bakteriologi och Klinisk virologi (K Johanssen) 15.55-16.00Avslutning och tack (B Åkerlind)

4 Lägesrapport Beredskapssamordning av mikrobiologiska laboratoriefunktioner hos myndigheter och sjukvårdshuvudmän

5 Lägesrapport - tidsplan Arbetsgruppens rapport klar och lämnad till KCBs styrgrupp maj 2006 (s 37/s 73 inkl bilagor) Möte KCBs styrgrupp juni 2006 tilläggsuppdrag till KCBs chef Johan Struwe att komplettera med beredskapsplan Behandlas vid möte KCBs styrgrupp okt 2006 Remiss hösten 2006

6 Lägesrapport - Rapporten Beskriver laboratorieverksamheten i Sverige; uppdrag, huvudmannaskap (myndighetslab, regionlab, länslab) inventering P3/P4 faciliteter Fastslår behov av att säkerställa och förbättra; kapacitet, samordning, kompetensförsörjning, utrustning, lablokaler, långsiktig uthållighet Resurser

7 Lägesrapport - Rapporten Föreslår fortsatt arbete avseende Samordning; bildande av en styrgrupp med mandat, inrättandet av 1 st/0,5 st läkartjänst vid SMI för det konkreta arbetet Transporter; brådska, regelverk, enkla dokument Diagnostik; samordning, scenarier, tillstånd, kvalitetssäkring, referensstammar/reagens, dokument säkerhet metoder mm, CCUGs roll, dagens ”TB-laboratorier”, Forum för beredskapsdiagnosik

8 Lägesrapport - Rapporten Informationsöverföring; resultat- informationsflöde, media Utbildning; kompetent laborerande personal, rekrytering Kliniska bakteriologer och Kliniska virologer, praktiska övningar, Team-building FOIs roll

9 Lägesrapport - Rapporten Arbetsgruppen: Gudrun Skoglund/Jenny Remen (Gabrielsson), AV Mats Forsman, FOI Åke Lundkvist/Ralfh Wollin, KcB/SMI Cecilia Dahlberg, SLV Anders Gunnarsson, SVA Erik Svensson, Regionlab Torbjörn Kjerstadius, Länslab Britt Åkerlind, projektledare

10 Lägesrapport - Rapporten Kontaktats/informerats/lämnat synpunkter: Lars Engstrand Peter Horal Peter Larsson Magnus Thore Ulla Eriksson, FOI Lars Lundberg, Försvarsmakten sjukvårdscentrum FMM, Ref grp Klinisk bakteriologi och Ref grp Klinisk virologi Chefs- och professorsgruppen


Ladda ner ppt "FMM Chef- och professorsmöte 2006. Dagordning I (II) 10.00Välkomna (A Lindhe/B Åkerlind) 10.10-10.55Lägesrapport R-labutredning (M Thore) Lägesrapport."

Liknande presentationer


Google-annonser