Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID Östersund, tisdag 24 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID Östersund, tisdag 24 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID Östersund, tisdag 24 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET

2 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Östersund, tisdag 24 september 2013

3 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Östersund, tisdag 24 september 2013

4 ÅTERKRAV Förskott på förmån eller ersättning (+ två till) Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad, SoL 4 kap 2 § Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Östersund, tisdag 24 september 2013

5 ÖVERKLAGANDE Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Östersund, tisdag 24 september 2013

6 EU-MEDBORGARE Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Östersund, tisdag 24 september 2013

7 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Östersund, tisdag 24 september 2013

8 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Östersund, tisdag 24 september 2013

9 Gäller i 24 månader, därefter ny ”karens” 25 procent av inkomst av anställning medräknas inte Fått försörjningsstöd sex månader i följd Fått försörjningsstöd sex månader i följd Östersund, tisdag 24 september 2013 Jobbstimulans

10 ”Hemmaboende” ungdom får tjäna mer utan att det påverkar hushållets rätt till ekonomiskt bistånd Samma krav på tidsbegränsning, individuell plan och samråd med Arbetsförmedlingen Tidigare begränsning till ungdomar tagits bort Östersund, tisdag 24 september 2013 Krav att delta i vår kompetenshöjande verksamhet

11 Dator och bredband bör finnas i hushållet Bilbarnstol bör ingå i babyutrustning Tidsgränsen vid bostadsförsäljning borttagen Tidsgränsen vid bostadsförsäljning borttagen Inte nödvändigt för ålderspensionärer att ha besparingar Ställa större krav på de som känner till våra regler... (Ungdoms inkomstgränsen ändrad efter att råden skrevs) Östersund, tisdag 24 september 2013 Socialstyrelsens Allmänna råd ”basbelopp” avser antagligen inte inkomstbasbeloppet

12 sekretessmedgivande kommunala riktlinjer www.jo.sewww.jo.se fantastisk sökmotor www.jo.se godkänna fullmakt rätten att anlita ombud kontoutdrag för att se vad pengar använts till Östersund, tisdag 24 september 2013 JO-beslut överrumplingsbesök i sökandes hem

13 Det var det det! Östersund, tisdag 24 september 2013

14


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID Östersund, tisdag 24 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."

Liknande presentationer


Google-annonser