Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som leder till en god hälsa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som leder till en god hälsa och."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att påverka faktorer som leder till bättre folkhälsa i hela befolkningen behövs samverkan. Ansvaret för folkhälsoarbetet på regional nivå delas mellan Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner.

2 Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg -NSFG Arbetar utifrån de principer som fastställts i GU folkhälsa och rapporterar direkt till regionstyrelsen.

3 Arbetar utifrån de nationella folkhälsoområdena -Men har prioriterat tre områden

4 Hälsorisker i Gävleborg 2010, fördelat efter utbildningsnivå och kön. Källa: Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg, Planeringsunderlag hälso- och sjukvården.

5 Uppdrag till NSFG 2014 Ta fram ett folkhälsoprogram

6 Organisation för framtagande: Folkhälsoprogram Uppdragsgivare Regionstyrelsen Styrgrupp NSFG-Presidiet (politiskt) Arbetsgrupp NSFG-Sekretariat (tjänstemän) Referensgrupp Arbetsförmedlingen, Södra Norrland Företagarna Gävleborg Försäkringskassan Högskolan i Gävle Kriminalvården Region Nord Mellansvenska Handelskammaren Migrationsverket Polismyndigheten i Gävleborg Tillväxt och regionalutveckling, Landstinget Gävleborg Externt expertstöd Företrädare för Regioner som tagit fram folkhälsoprogram, Regionförbundet Östsam Region Västra Götaland Nätverk Strategiskt Folkhälsoarbete Gävleborg (NSFG)

7 Arbetet med folkhälsoprogrammet har pågått sedan i maj Remissutgåva kommer att fastställas vid NSFG-möte 10 oktober Remiss ut till referensgruppen, samtliga kommuner, landstinget och länsstyrelsen

8 Folkhälsoprogram för Gävleborg 2015-2020 Inriktningsdokument Har sin utgångspunkt i: RUS GU folkhälsa Nationella folkhälsomål EU:s Health 2020

9 Målet är god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor

10 Vad händer sedan? Handlingsprogram ska tas fram Uppföljningar ska göras Folkhälsoläget följs upp

11

12 Regionalt nyhetsbrev folkhälsa Målgrupp: NSFG, RG, LS, LG, ENOK, kommuner, övriga samarbetspartners (polis, ideella föreningar, etc.) Frekvens: 3-4/år Innehåll: Fokus målområde 1, 2, 3 (nationellt och regionalt) samt lokala aktiviteter/händelser Distributionssätt: Digitalt nyhetsbrev via RG:s hemsida


Ladda ner ppt "Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som leder till en god hälsa och."

Liknande presentationer


Google-annonser