Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Conny Svensson Nationell Samordnare conny.svensson@skatteverket.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Conny Svensson Nationell Samordnare conny.svensson@skatteverket.se."— Presentationens avskrift:

1 Conny Svensson Nationell Samordnare

2 Skatteverkets arbetsområden
beskattning folkbokföring borgenärsarbete skattebrott registrering av bouppteckningar

3 Skatteverket - beskattningsfrågor
- Utöver punktskatter Moms Inkomstskatt Arbetsgivaravgifter - Former för kontroll Revision/Skrivbordsutredningar Kontrollåtgärder/tillsyn

4 Vad innebär kassaregisterlagen?
Från och med den 1 januari 2010 måste de flesta företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister. Alla kunder ska erbjudas ett kvitto. Skatteverket kan genomföra oannonserade besök. - Ett certifierat kassaregister är ett kassaregister som är tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet - Kvitto - ska alltid erbjudas kunden. Kunden ska aldrig behöva fråga efter kvitto utan detta ska alltid ges till kunden.

5 Kontrollåtgärder Skatteverket får göra oanmälda kontroller i verksamhetslokaler dit allmänheten har tillträde genom kontrollköp kvittokontroll kassainventering kundräkning Kundräkning får också ske på allmän plats utanför verksamhetslokalen.

6 Kontrollavgifter kassaregister inte finns
kassaregistret inte är certifierat kassaregistret inte är anmält i rätt tid inte har genomgått årlig kontroll uppgifterna i kassaregistret inte har sparats belopp slås inte in och/eller kunden får inget kvitto

7 Kontrollavgifter Kontrollavgiften är 10 000 kr
Vid ny överträdelse inom ett år är avgiften kr Hel eller delvis befrielse kan medges om överträdelsen är ringa ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl Även föreläggande med vite är möjligt

8 Rollen som sakkunnig Uppdraget kan omfatta: - yttrande över handlingar
- biträda kommunen i samband med tillsyn i den serveringspliktiga verksamheten - begäran om sakkunnig lämnas till Skatteverket Ej företräda Skatteverket och kommunen/polisen samtidigt Sakkunnigutlåtande

9 ”Röksvampen” - (ett samverkansprojekt)
Handbok tillsyn/kontroll av tobak Folkhälsoinstitutet Rikspolisstyrelsen Länsstyrelsen (Stockholm, Skåne) Kommun (Borås, Hässleholm) Tullverket Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Kronofogdemyndigheten Konsumentverket Skatteverket (samordnare)


Ladda ner ppt "Conny Svensson Nationell Samordnare conny.svensson@skatteverket.se."

Liknande presentationer


Google-annonser