Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobaksbeskattning Susanne Vidén och Mattias Qvist 2013-10-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobaksbeskattning Susanne Vidén och Mattias Qvist 2013-10-24."— Presentationens avskrift:

1 Tobaksbeskattning Susanne Vidén och Mattias Qvist

2 Tobaksskatt i Sverige För 2012 beslutades om sammanlagt cirka 10,4 miljarder i tobaksskatt, alltså den skatt som ska betalas för verksamhet som bedrivits under 2012. Tobaksskatten berör både harmoniserade och nationella varuslag. Bestämmelserna finns i lagen om tobaksskatt, men de bestämmelserna för de harmoniserade varuslagen cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak är grundade på EU-gemensamma bestämmelser. De nationella varuslagen, snus och tuggtobak, har däremot inga EU-gemensamma regler, utan för dem finns bara svenska regler. Nästan all tobaksskatt betalas in frivilligt av de bolag som är löpande registrerade hos oss. Vi kommer att berätta mer om de olika typerna av registreringar senare. Händelseskattskyldiga, dvs. sådana som inte är löpande registrerade eller godkända stod för ca 6,9 miljoner kronor. BAKGRUNDSSIFFROR FÖR EGET BRUK Summa Grund Omprövning Skön 726_H 726_L 726_U 726_V MQ: Ställ fråga till Susanne: Vad händer om någon säljer till högre pris än detaljhandelspriset?

3 Tobaksskatt ska betalas för…
Harmoniserade varuslag Cigaretter (1,41 kr/styck + 1 % av detaljhandelspriset) Cigarrer och cigariller (1,25 kr/st) Röktobak (1 735 kr/kg) Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen är tobak och som går att röka Nationella varuslag Snus (386 kr/kg) Tuggtobak (449 kr/kg) Vem är det då som ska betala tobaksskatt i Sverige Som tillverkar i tobaksvaror Sverige, för in eller tar emot från varor från ett annat EU-land, eller som importerar varor till Sverige från tredje land. Huvudregeln är att varorna ska beskattas i det land där de konsumeras. Skatten tas ut vid ett enda tillfälle som i normala fall är i grossistledet. Vi kommer att prata mer om undantagen senare. Som ni ser så är det olika skattesatser och olika sätt att beräkna skatten, beroende på vad det är för vara. Det brukar vara problem att räkna ut skatten på cigaretter. Det bästa är att del upp beräkningen i två delar. Antal cigaretter x 1,41, Paket med 19 cigaretter x 1,41 = 26,79 kr + 1 % av detaljhandelspriset (45 kr) dvs 0,45 kr Totalt 26,79 + 0,45 = 27,24 kronor. Med detaljhandelspriset menas det högsta pris som det är tillåtet att sälja varje cigarettprodukt för i detaljhandeln. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller dennes representant, eller vid import då är det importören, som fastställer. Finns det inget detaljhandelspris FÅR VI uppskatta ett pris, vi tittar om det finns samma märke på den legala marknaden och då använda detta pris, i annat fall får ett pris uppskattas. - Om någon ändå säljer för högre pris än detaljhandelspriset: Om Skatteverket upptäcker detta ska vi påföra säljaren ett belopp (1 % AV MELLANSKILLNADEN – 100 PAKET 5 KR DYRARE = 5 KR) motsvarande den del av skatten som inte betalats. Observera att detta inte läker felet, det är fortfarande i strid med LTS att ta ut ett högre pris för cigaretterna!! - Skatten på cigarrer, cigariller och röktobak är enkla att räkna ut skatten på. - Skatten på snus och tuggtobak….. …som tillverkas i Sverige, förs in eller tas emot från ett annat EU-land, eller som importeras till Sverige från tredje land

4 Definitioner Röktobak
Tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning, Tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte är cigaretter, cigarrer eller cigariller Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna för cigaretter eller röktobak BEDÖMNING I VARJE ENSKILT FALL Cigaretter, cigarrer och cigariller är bekanta så dessa varuslag går jag inte igenom nu, vi fokuserar i stället på att definiera övriga typer av tobak. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna för cigarrer och cigariller beskattas som sådana. Tobaksavfall är rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter. Produkter som helt eller delvis består: behandlas som cigaretter eller röktobak. Exempelvis vattenpipstobak. Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas inte som tobaksvaror. Snus och tuggtobak är inte definierat i lagen om tobaksskatt, utöver hänvisning till att det ska omfattas av KN-nummer 2403 (Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt) "Snussatser beskattas i normalfallet som snus." Vad är då en snussats Ett paketet som kan består av bl.a. tobakspulver, stärkelse och grundarom m.m.

5 Godkända aktörer Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak
Godkänd upplagshavare (56 st) Tillverka + skicka + förvara + ta emot obeskattat Registrerad avsändare (56 st) Skicka obeskattat vid import Registrerad varumottagare (7 st) Ta emot obeskattat Tillfälligt registrerad varumottagare (2 st, 5 sändningar) Som vi pratat om tidigare så bygger vår tobaksbeskattning på EU:s punktskattedirektiv. Bestämmelserna i punktskattedirektivet innebär bl.a. att skattepliktiga varor kan cirkulera inom EU utan beskattningskonsekvenser, så länge varorna hanteras inom det s.k. uppskovsförfarandet. Uppskovsförfarandet bygger på ett system med aktörer och platser som har godkänts av behörig myndighet. De finns olika typer av aktörer som godkänts av behörig myndighet och dessa är… Godkänd som upplagshavare, ska godkänt skatteupplag. Skatteplikten inträder när varan lämnar det godkända skatteupplaget Registrerad avsändare Alla godkända UH är även registrerade som avsändare. Detta för att de ska kunna ta emot varor under skatteuppskov från länder utanför EU Registrerad varumottagare Ta emot tobaksvaror som har flyttats ett uppskovsförfarande från en annan medlemstat. Ligger konstant på 7, men 1-2 avregistreras och registreras varje år Tillfälligt registrerad varumottagare Fungerar på samma sätt som reg vm fast vid enstaka tillfällen. Vid ett enstaka tillfälle yrkesmässigt ta emot varor från ett annat EU-land Dessa aktörer kan naturligtvis precis som alla andra handla med beskattade varor, men då är det inte i egenskap av godkänd aktör.

6 Godkänd aktör Snus och tuggtobak Lagerhållare (53 st)
Tillverka + skicka + förvara + ta emot snus eller tuggtobak Inget EU-direktiv! Reglerna skiljer sig åt! Glöm det Susanne precis berättade. Lagerhållare Liknande upplagshavare, men behöver inte ha en speciell lokal godkänd. Endast snus och tuggtobak. Det är de godkända aktörerna som redovisar och betalar tobaksskatten. Andra kan även betala skatt för varje händelse (tillfälligt registrerade, enstaka tillverkning…). INTE INNEHAVARBESKATTNING!

7 Beskattning av innehavaren
Om det inte går att utreda vem som har fört in/importerat/tillverkat Om tobaksskatt inte har redovisats i Sverige Kommersiellt syfte Skattskyldig när varorna kom att innehas Gäller inte snus och tuggtobak Om man inte kan få reda på vem som har tillverkat, fört in eller importerat tobaken, har Skatteverket som sista möjliga åtgärd möjlighet att beskatta den som innehar tobaken. För att vi ska kunna göra det krävs att tobaksskatten inte har redovisats i Sverige av den personen eller bolaget och att varorna innehas i kommersiellt syfte. Vi måste alltså utreda vem det är som fört in, importerat eller tillverkat. Vi kan inte bara gå på innehavaren. Skattskyldig när varorna kom att innehas, alltså senast när de påträffas. Susanne kommer att gå in lite mer på hur en utredning går till.

8 Beskattning av innehavaren i praktiken
Skatteverket utreder Skrivbordsutredning Revision Övervägande att beskatta innehavaren Beslut om skatt Om det är så att vi får in materiel där det finns misstanke om någon innehar varor där det inte har betalats någon skatt startar vi en skrivborsutredning eller kanske tom revison. Vi behöver därför få reda på Vem innehavare är (namn, adress, organisationsnummer) Varuslag (typ av produkt, märke) Mängd (antal cigaretter per paket, antal paket, vikt) Försäljningspris och detaljhandelspris på varje vara Utländska eller svenska förpackningar? Vem som har sålt varan till innehavaren, tror jag tar bort det här Var varorna förvaras (i butiken, i lagret…) När vi startar våran utredning börjar vi alltid att fråga. Vem har redovisat tobaksskatten i Sverige? Vem har ni köpt varorna av? Om ni har inköpsfaktur visa dem osv.. Hur vi går vidare beror på det svar som vi får på vår förfrågan. Om det visar sig att det svar vi får in inte stämmer, går vi vidare med ett övervägande. Om vi däremot får in en faktura, kan den leda till en grossist, som kanske blir den som ska betala skatten. Men i de flesta fallen har innehavaren inte kunnat visa vem som har redovisat skatten och då har vi fattat ett beskattningsbeslut på innehavaren.

9 Skatteverkets organisation
Tobaksbeskattning koncentrerad till Storföretagsregionen Ludvikakontoret Beskattning (deklarationshantering, omprövning, återbetalning) Skrivbordskontroll Storföretagsskattekontoret Göteborg Revision Storföretagsskattekontoret Malmö Storföretagsskattekontoret Stockholm Revision (inklusive revision av grov ekonomisk brottslighet)

10 Kontroll av tobaksskatt
Styrs av riksplanen Erfarenheter hittills Som vi sagt tidigare hanteras punktskatterna i huvudsak av Ludvikakontoret. Vi har olika typer av riksplaneinsatser, en årlig kontrollplan. Vi analyserar riskerna och sedan planerar vi åtgärder och dessa åtgärder hamnar i riksplanen. Cirka 3/4 av de ärenden som rör innehavarbeskattning som har kommit in hittills har resulterat i beskattning. Det har varit varierande belopp, allt från några tusenlappar till flera hundra tusen kronor.

11 Mer information Skatteverket.se
Företag & organisationer > Skatter > Punktskatter > Tobaksskatt E-post: Telefon: Ni hittar mer information på Skatteverkets hemsida Klicka på fliken - Företag & organisationer > Skatter > Punktskatter och till sist Tobaksskatt Man kan även mail till oss Han ni frågor så är ni välkomna att ringa direkt till oss som jobbar med alkohol,- och tobaksskatt på telefonnurmm


Ladda ner ppt "Tobaksbeskattning Susanne Vidén och Mattias Qvist 2013-10-24."

Liknande presentationer


Google-annonser