Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Polisens tobakstillsyn Rikspolisstyrelsen Göran Stenström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Polisens tobakstillsyn Rikspolisstyrelsen Göran Stenström."— Presentationens avskrift:

1 1 Polisens tobakstillsyn Rikspolisstyrelsen Göran Stenström

2 2 Framtaget stödmaterial Rikspolisstyrelsen har tagit fram: •Tillsynsprotokoll •Vägledning för tolkning av lagen •Vägledning för tillvägagångssätt vid tillsyn Rikspolisstyrelsen

3 3 Vad är tobak? •…..är en vara som till någon del innehåller tobak och är avsedd att rökas, snusas, sugas eller tuggas på. Detta gäller även om de bara till viss del innehåller tobak, genetiskt modifierad eller ej. Hit räknas cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. •För alla tobaksvaror ovan ska tobaksskatt betalas.

4 4 Tobakslagen 23§ För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillståndsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter…………………. Rikspolisstyrelsen

5 5 Enskild eller gemensam tillsyn? Fördel med gemensam tillsyn med kommunen är: -gemensam problembild -tillsynsmyndigheterna kan lära av varandra -båda tillsynsmyndigheternas tillsynsområden kan kontrolleras samtidigt -båda myndigheterna är på plats när brister upptäcks (brister/brott) Fördel med enskild tillsyn är: -snabbhet Rikspolisstyrelsen

6 6 Polisens ansvar vid tobakstillsyn Polisen är tillsynsmyndighet för 12 - 12d §§ tobakslagen. •Åldersgräns •Styckeförsäljning mm •Anmälan om försäljning •Egenkontroll Polisen ska i övrigt bistå kommunen när de begär biträde Kommunen och Polisen ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen Rikspolisstyrelsen

7 7 Åldersgräns Kontrollera om det finns dekaler, vid avsaknad påtala det Bedöm om personal kan övervaka köp vid automater Ha brottsförebyggande samtal med butiksägare och kassapersonal Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Rikspolisstyrelsen

8 8 Styckeförsäljning Kontrollera genom att eftersöka om lösa cigaretter finns till försäljning i butiken Kontrollera att det inte finns förpackningar med färre än 19 cigaretter till försäljning i butiken Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Rikspolisstyrelsen

9 9 Anmälan och egenkontrollsprogram Efterfråga om anmälan om tobaksförsäljning gjorts Efterfråga om butiksägaren har ett egenkontrollprogram Be att få se egenkontrollprogrammet och gör snabb kontroll av relevans Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Rikspolisstyrelsen

10 10 Information till personalen Efterfråga hos personalen om butiksägaren har gett information om regler för tobaksförsäljning Ha brottsförebyggande samtal med butiksägare och kassapersonal Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Rikspolisstyrelsen

11 11 Val av butik för tillsyn? Polisens enskilda tillsyn kan riktas mot: •Butik om vilken det inkommit tips/underrättelseuppslag men där man anser att man inte har nått upp till nivån för att inleda FU •Butik som polisen vet att det säljer tobaksvaror men där man inte tror att butiken anmält försäljning (och ej hunnit/kunnat kontrollera hos det kommunen) •Butik nära skolor och knutpunkter •Butik med nya ägare •Butik som tidigare fått anmärkning eller där brott upptäckts Rikspolisstyrelsen

12 12 Kan Polisen göra tillsyn hos en tobaksgrossist? •I förarbetena är det tydligt uttryckt att platser som tillsyn är avsedd att bedrivas är försäljningsställen såsom tobaksaffärer, livsmedelsbutiker eller restauranger •12 b-12 d §§ är genom lagtexten begränsad till försäljning till konsument •12-12 a §§ kan visserligen tillsynas hos grossister med då det är 12 c § som ger tillträde begränsas tillsyn av 12-12a §§ till lokaler som allmänheten har tillträde till

13 13 Brott mot tobakslagen, 27 § •Att i näringsverksamhet uppsåtligen tillhandahålla tobaksvaror till försäljning om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig •Att uppsåtligen tillhandahålla tobaksvaror till försäljning trots utfärdat försäljningsförbud •Att i näringsverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna ut en tobaksvara till någon under 18 år eller om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år •Att i näringsverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet tillhandahålla tobaksvaror till försäljning utan att först ha anmält försäljning till kommunen

14 14 Dom B3226-10, olovlig tobaksförsäljning C igarettpaket med engelsk varningstext och lösa kontanter bakom kassan 14 obrutna cigarettlimpor med engelsk varningstext på lagret Uppenbart att butiksinnehavaren tillhandahållit cigaretterna till konsumenter Butiksinnehavaren fick femtio dagsböter (ej ringa) och beslagtagna cigaretter förverkades Rikspolisstyrelsen

15 15 Rikspolisstyrelsen •Kommunens tillsynshandläggare är försiktiga när de söker i butiken och på lagret - riskerar att missa brister •Kommunens tillsynshandläggare är osäkra på reglerna för omhändertagande av tobak och vidtar därför inte åtgärden •Kommunen har inte beslutat om delegationsordning för omhändertagande av tobak Uppmärksammade problem vid gemensam tillsyn

16 16 ”Cheap Whites” ”Råtobak” Saknar svensk eller har utländsk varningstext

17 17 Cheap Whites •Kan ha kommit in lagligt i landet •Skatteupplaget går i konkurs eller betalar bara delvis skatt •Säljs via stora grossister och i många små tobaksaffärer •Har svensk varningstext, ibland felstavad

18 18 Råtobak Rikspolisstyrelsen Råvaran råtobak är skattebefriad Så fort den är bearbetad ska den beskattas, 1718 kr/kilo Felaktig varningstext

19 19 Brott mot tobakslagen Rikspolisstyrelsen Kod 5049 Ej anmält försäljning Utländsk/ felaktig eller ingen varningstext Försäljning under arton år och langning Försäljning trots försäljningsförbud

20 20 ”Cheap Whites” Iaktta och underrätta Rikspolisstyrelsen

21 21 Efter tillsyn skicka dokumentet till emma.faldt@socialresurs.goteborg.se tel:367 9183 emma.faldt@socialresurs.goteborg.se tel:367 Rikspolisstyrelsen Skatteverket: Lena Bredberg 010 5735524

22 22 Är det allvar att vi inte vill att ungdomar skall kunna köpa cigaretter? Är det allvar att vi ser cigarettsmugglingen som ett problem och som en födkrok för den organiserade brottsligheten? Rikspolisstyrelsen

23 23 Tillståndsplikt för cigarett/ folkölsförsäljning Rikspolisstyrelsen

24 24 Hör gärna av er med frågor! Rikspolisstyrelsen Göran Stenström goran.stenstrom@polisen.se 010 - 565 49 71 0705-879865


Ladda ner ppt "1 Polisens tobakstillsyn Rikspolisstyrelsen Göran Stenström."

Liknande presentationer


Google-annonser