Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteverkets större insatser 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteverkets större insatser 2013"— Presentationens avskrift:

1 Skatteverkets större insatser 2013

2 Dagens program Välkomna Introduktion Självrättelser
Oredovisade inkomster Kaffepaus Dolda inkomster i utlandet Kontanthandel Grov ekonomisk brottslighet Sammanfattning

3 Ingemar Hansson generaldirektör

4 Världens bästa skattebetalare
99,6 procent av alla debiterade skatter betalas 91 procent av medborgarna och 96 procent av företagen känner en moralisk skyldighet att följa skattereglerna

5 Skattefelet ska minimeras
Kontrollresultat Rätt från början

6 Vi vårdar viljan att göra rätt
Minskad acceptans för svartjobb OK att folk arbetar svart Varken eller Inte OK att folk arbetar svart Ingen uppfattning

7 Vi vårdar viljan att göra rätt
Färre personer känner någon som jobbat svart under det senaste året Känner svartarbetare Varken eller Känner inte svartarbetare Ingen uppfattning

8 Vi vårdar viljan att göra rätt
Jag har förtroende för Skatteverket

9 Några siffror för 2012 1 503 miljarder kronor i totala skatteintäkter
66 procent deklarerade elektroniskt Skatteupplysningen tog emot 4,4 miljoner samtal 40 miljoner besök på Skatteverkets webbplats

10 Viktiga områden 2013 Fortsatt utveckling av e-vägen med fler och bättre tjänster Bättre service och kommunikation med medborgare och företag, ”Mina meddelanden” utvecklas ytterligare Insatser mot områden med stor risk för skattefel

11 Vad gjorde Skatteverket 2012? Vad inriktar vi oss på 2013?
Jan-Erik Bäckman chef, analysenheten

12 Våra större insatser 2012 500 miljoner kronor minskning av obetalda skatter, bl.a. genom förebyggande kontakter med drygt nya företag (28%) samverkan med ca 600 upphandlare drygt 1,2 miljoner förfrågningar avseende upphandling Kontanthandeln 120 miljoner kronor skattehöjningar, påförda kontrollavgifter, ca besök Svartarbete och ekonomisk brottslighet 1,1 miljarder kronor skattehöjningar Utlandstransaktioner och skatteparadistransaktioner 627 miljoner kronor skattehöjningar, ca 400 miljoner kronor ”självrättelser” Finansiella området/riskkapitalbolag 1,6 miljarder kronor skattehöjningar Rot och rut 72 miljoner kronor i bedrägerier stoppades, 4 miljoner kronor återkrävdes, 79 brottsanmälningar

13 Inriktning 2013 Tidiga insatser och e-tjänster
Uppmuntra självrättelser Minska tillfällen till fel och öka upptäcktsrisken Tidigt upptäcka och åtgärda skatteupplägg Effektiva metoder för att störa och stoppa ekonomisk brottslighet

14 Alla kontrolleras! Maskinella urval Manuella urval Slumpmässiga urval

15 Våra större insatser 2013 Skatteplaneringsaktiva Finansiella aktörer
Nya företag Rot och rut Utlandstransaktioner Oredovisade inkomster Kontanthandeln Grov ekonomisk brottslighet

16 Självrättelse Anna Gärdin områdesansvarig, företag

17 Självrättelse Om du gjort fel – gör självrättelse!
Inget skattetillägg även om Skatteverket informerat om kontroll

18 Kontroll av oredovisade inkomster ska motverka illojal konkurrens
Eva Björklund nationell samordnare, oredovisade inkomster

19 Kontroll av oredovisade inkomster ska motverka illojal konkurrens
Medborgarnas förtroende Kontrollera fusket Konkurrens på lika villkor

20 Detta granskas särskilt 2013
Webbshoppar, pokerspel och trafikstyrning på Internet Fastighetsmäklare Tandläkare Försäljning av skog Företagsledare i byggföretag som säljer fastigheter och bostadsrätter privat Uthyrning av semesterbostäder Taxibranschen, med fokus på friåkare

21 Dolda inkomster i utlandet
Margareta Nyström verksamhetsutvecklare, internationellt informationsutbyte 21

22 Kontrollinsats Kontroll av transaktioner med skatteparadis och sekretessländer fortsatt inflöde av självrättelser tillämpat informationsutbytesavtalen utvecklar utredningsmetodiken och samarbetar internationellt cirka 200 medarbetare 630 miljoner i ökad skatt 2012 22

23 Självrättelse Resultat sedan start
3 100 personer har inkommit höjning av skatt med totalt drygt miljoner januari 2013 toppmånad, minst 275 personer har gjort självrättelse Kraftigt ökat nettoinflöde av kapital från Schweiz, Luxemburg och andra före detta skatteparadis Man född på 40-talet 23

24 Sveriges informationsutbytesavtal
Sverige har tecknat totalt 40 avtal, varav 21 har trätt i kraft Viktiga skatteavtal som omförhandlats Luxemburg - i kraft den 1 oktober 2011 Schweiz - i kraft den 5 augusti 2012 De länder vi haft flest förfrågningar till är Isle of Man, Jersey, Guernsey, Brittiska Jungfruöarna, Gibraltar, Bahamas 24 24

25 Hur har Skatteverket använt informationsutbytesavtalen?
Uppgifter på begäran Hittills drygt 160 ärenden, svar i över 130 ärenden Bra svar med mycket god kvalitet Svar har gett minst 460 miljoner i höjd skatt 25

26 Conny Svensson nationell samordnare, kontanthandel

27 Från papperskvitton till
elektroniska kvitton

28 Krav om kassaregister Kassaregisterkrav sedan 1 januari 2010
Vissa delar omfattas inte, exempelvis torg- och marknadshandel Möjligheter genomföra kontroll och tillsyn Krav om certifierade kassaregister med kontrollenhet Kassaregister ska producera kvitto som erbjuds kunden

29 Papper eller elektroniskt?
Lagstiftningen är i grunden teknikneutral Papperskvitto enligt Skatteverkets tidigare tolkning Teknikutveckling sedan 2010 – nya betalsystem m.m. Positivt med billigare och bättre lösningar där Skatteverket inte ska agera ”bromskloss” Skatteverkets möjlighet att göra kontroll

30 Elektroniska kvitton Skatteverket öppnar upp för elektroniska kvitton
- Skatteverkets Meddelanden (SKV M 2012:7) Samma krav om innehåll vad gäller elektroniska kvitton som papperskvitton Skatteverket måste ha möjlighet att kontrollera om kvitto genererats

31 Personalliggare Branscher som omfattas frisörer restauranger
Nytt från 1/4 2013 tvätterier

32 Kontroll av illegal tobak
Riksomfattande kontroller kring den illegala handeln med tobaksvaror Fokus mot detaljister och grossister Provköp som gjorts under 2012 uppvisar stora brister Samverkan med andra myndigheter

33 ”Cheap whites” Registreras inte i kassaregister Kvitto lämnas inte

34 Skatten nästan samma oavsett pris
1,40 kronor per cigarett + 1 % av detaljhandelspriset. exempel 1 : 19-pack cigaretter med detaljhandelspriset 55 kr Skatten beräknas 1,40 kr x19 st+ 1 % x 55 kr = 27,15 kr Tillkommer moms med 25% Skatt och moms totalt = 33,94 kr exempel 2 : 19-pack cigaretter med detaljhandelspriset 40 kr Skatten beräknas 1,40 kr x 19 st + 1 % x 40 kr = 27 kr Skatt och moms totalt = 33,75 kr                          

35 Grov ekonomisk brottslighet
Pia Bergman nationell samordnare, grov ekonomisk brottslighet

36 Särskilda inriktningar
Illegal hantering av alkohol och tobak Svart arbetskraft i Sverige oavsett företagets hemvist Falska kontrolluppgifter Myndighetsgemensamma insatser

37 Kartläggning av nätverk
Brottsligheten är beroende av nätverk, samtidigt är nätverken en möjlighet för oss att komma åt brottsligheten Den grova ekonomiska brottsligheten ändrar ständigt arbetssätt. Vi också.

38 Resultat hittills Fyra års verksamhet
1 956 företag granskade och personer 700 kontrolluppgifter skickade till andra länder Drygt 4 miljarder plus skattetillägg i mer skatt att betala 2 000 brottsanmälningar

39 Skatteverkets större insatser 2013


Ladda ner ppt "Skatteverkets större insatser 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser