Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser Kerstin Borg Enheten för strategisk analys SOTI 090907.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser Kerstin Borg Enheten för strategisk analys SOTI 090907."— Presentationens avskrift:

1 Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser Kerstin Borg Enheten för strategisk analys SOTI 090907

2 Aktuella processer - MSB Regeringsuppdrag ang. anslag 2:4 och RSA/FB (dec) RSA-föreskrifter Framtida bedömningar av samhällets krisberedskapsförmåga Syntesrapport om samhällets krisberedskapsförmåga (dec) Proposition/skrivelse till riksdagen (våren 2010)

3 Aktuella processer - myndigheterna Hemställan angående influensapandemin (juni) Hemställan om förmågebedömning (nov) Risk- och sårbarhetsanalys (nov) Remiss kring regeringsuppdrag ang anslag 2:4 och RSA/FB (okt) RSA-föreskrifter

4 Vem gör vad inom MSB? Enheten för strategisk analys (Stockholm) – Den samlade bedömningen av samhällets förmåga – Utvärderingar och analyser på nationell nivå Enheten för planerings- och analysstöd (Karlstad) – Insamling och genomläsning av RSA:er – Metodstöd och återkoppling kring RSA:er – RSA-föreskrifter

5 Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Karlstad Rättsenheten Karlstad Ekonomienheten Karlstad Personalenheten Karlstad Kommunikationsenheten Karlstad IT-enheten Karlstad och Stockholm Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Karlstad Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Karlstad Enheten för farliga ämnen Karlstad Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Karlstad Enheten för lednings- system och beslutsstöd Karlstad Utbildningsenheten Karlstad Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Stockholm Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Karlstad Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Stockholm Enheten för inriktning och planering Stockholm Enheten för inriktning av forskning Stockholm Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Karlstad Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Sandö Utbildning- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Internrevisionen Överdirektör Generaldirektör

6 Frågor? Samhällets krisberedskapsförmåga: Kerstin Borg, Strategisk analys 010-240 40 63 kerstin.borg@msbmyndigheten.se 2009 års hemställan om förmågebedömning: Linnea Asker, Planerings- och analysstöd 010-240 53 26 linnea.asker@msbmyndigheten.se


Ladda ner ppt "Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser Kerstin Borg Enheten för strategisk analys SOTI 090907."

Liknande presentationer


Google-annonser