Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser"— Presentationens avskrift:

1 Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser
Kerstin Borg Enheten för strategisk analys SOTI

2 Aktuella processer - MSB
Regeringsuppdrag ang. anslag 2:4 och RSA/FB (dec) RSA-föreskrifter Framtida bedömningar av samhällets krisberedskapsförmåga Syntesrapport om samhällets krisberedskapsförmåga (dec) Proposition/skrivelse till riksdagen (våren 2010)

3 Aktuella processer - myndigheterna
Hemställan angående influensapandemin (juni) Hemställan om förmågebedömning (nov) Risk- och sårbarhetsanalys (nov) Remiss kring regeringsuppdrag ang anslag 2:4 och RSA/FB (okt) RSA-föreskrifter

4 Vem gör vad inom MSB? Enheten för strategisk analys (Stockholm)
Den samlade bedömningen av samhällets förmåga Utvärderingar och analyser på nationell nivå Enheten för planerings- och analysstöd (Karlstad) Insamling och genomläsning av RSA:er Metodstöd och återkoppling kring RSA:er RSA-föreskrifter

5 Generaldirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Internrevisionen Överdirektör Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten Kommunikationsenheten IT-enheten Karlstad och Stockholm Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Avdelningen för risk- och sårbarhets-reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Enheten för farliga ämnen Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Enheten för lednings-system och beslutsstöd Utbildningsenheten Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Enheten för inriktning och planering Enheten för inriktning av forskning Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Sandö Utbildning- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten

6 Frågor? Samhällets krisberedskapsförmåga:
Kerstin Borg, Strategisk analys 2009 års hemställan om förmågebedömning: Linnea Asker, Planerings- och analysstöd


Ladda ner ppt "Samhällets förmåga att motstå och hantera kriser"

Liknande presentationer


Google-annonser