Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFA Steg 1: OMVÄRLDSANALYS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFA Steg 1: OMVÄRLDSANALYS"— Presentationens avskrift:

1 LFA Steg 1: OMVÄRLDSANALYS

2 Omvärldsanalys – vad är det?
Att samla kunskap och analysera sammanhanget i vilket samarbetet ska fungera i. Det handlar bl. a. om Den politiska miljön Den ekonomiska miljön Den sociala miljön Lagstiftning och tillämpningen av den Målgruppens möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda Vilka relevanta aktörer som är aktiva inom området

3 Omvärldsanalys – tänk på att:
En omvärldsanalys blir olika beroende vems perspektiv den har som utgångspunkt – kvinna, man, ung, barn, gammal, handikappad, sexuell läggning med mera. OBS! Målgruppens perspektiv bör återspeglas i er omvärldsanalys!

4 Omvärldsanalys – varför är det viktigt?
Allt förändringsarbete utförs i, och är del av ett större sammanhang. För att lyckas är det viktigt att ha god kunskap om det sammanhang (kontext) som projektet ska genomföras i.

5 Tips för en bra omvärldsanalys
Lägg ner tid och möda på omvärldsanalysen! Var så konkret som möjligt! Gör analysen med utgångspunkt i den fråga som samarbetet fokuserar på!

6 Grupparbete! Vilka olika källor till information finns för att göra omvärldsanalysen för ert samarbete? Vilken roll ser ni att partnerorganisationerna har i arbetet med att ta fram omvärldsanalysen för samarbetet? Vilken roll ser ni att ni kan ha i er organisation?

7 Er kunskap – hur tas den tillvara?
Genom att vara engagerade i en utvecklingsprocess i ett specifikt land och specifikt område ni att få unika erfarenheter och kunskaper. Hur ser ni till att er kunskap sprids internt i hela organisationen? Hur ser ni till att er kunskap sprids utanför organisationen?


Ladda ner ppt "LFA Steg 1: OMVÄRLDSANALYS"

Liknande presentationer


Google-annonser