Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växjö universitet: MSIDatabasteori 20041 Några exjobbsförslag Leif Grönqvist Språkteknologi & Lingvistik Växjö universitet, GU & GSLT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växjö universitet: MSIDatabasteori 20041 Några exjobbsförslag Leif Grönqvist Språkteknologi & Lingvistik Växjö universitet, GU & GSLT."— Presentationens avskrift:

1 Växjö universitet: MSIDatabasteori 20041 Några exjobbsförslag Leif Grönqvist (leifg@ling.gu.se) Språkteknologi & Lingvistik Växjö universitet, GU & GSLT

2 2Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Upplägg  Lite om vad jag gjort och gör Grundutbildning: datalogi i Göteborg Konsult ett litet tag Doktorand inom GSLT (språkteknologi)  Mina forskningsintressen  Exjobbsförslag En datoriserad tesaurus Automatiskt sökindex för böcker Något inom information retrieval/extraction?

3 3Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Min bakgrund  1986-1989: ”4-årig teknisk” (electrical engineering)  1989-1993: M.Sc. (official translation of “Filosofie Magister”) in Computing Science, Göteborg University  1989-1993: 62 points in mechanics, electronics, etc.  1994-2001: Work at the Linguistic department in Göteborg Various projects related to corpus linguistics Some teaching on statistical methods (Göteborg and Uppsala), and corpus linguistics in Göteborg, Sofia, and Beijing  1995: Consultant at Redwood Research, in Sollentuna, working on information retrieval in medical databases  1995-1996: Work at the department of Informatics in Göteborg (the Internet Project)  2001-2006: PhD Student in Computer Science / Language Technology

4 4Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Mina forskningsintressen  Statistiska metoder i språkteknologi Dolda Markovmodeller Korpuslingvistik Maskininlärning Vektorrymdsmodeller för lagring av semantisk information  Samförekomststatistik  ”Latent Semantic Indexing” (LSI)  Användning av lingvistisk information vid träning

5 5Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Några möjliga applikationer av LSI  Automatisk generering av en domänspecifik tesaurus  Nyckelordsextraktion från dokument i en dokumentsamling  Hitta dokument som liknar varandra  Hitta dokument som är relaterade till ett givet dokument eller uppsättning termer

6 6Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Ett exempel baserat på 50000 tidningsartiklar stefan edberg edberg0.918 cincinnatis0.887 edbergs0.883 världsfemman0.883 stefans0.883 tennisspelarna0.863 stefan0.861 turneringsseger0.859 queensturneringen0.858 växjöspelaren0.852 grästurnering0.847 bengt johansson johansson0.852 johanssons0.704 bengt0.678 centerledare0.674 miljöcentern0.667 landsbygdscentern0.667 implikationer0.645 ickesocialistisk0.643 centerledaren0.627 regeringsalternativet 0.620 vagare0.616

7 7Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Dags för ett par konkreta förslag  1. En datoriserad tesaurus Att utforma och bygga en datoriserad tesaurus utifrån en inscannad tesaurus i bokform, samt utveckla algoritmer för att konstruera nya begreppskategorier (huvudord)  2. Några tillägg till MultiTool 2a. Automatisk alignment: låt datorn hjälpa till att koppla ihop transkription och mediafil 2b. Fonetikmodul: Beräkna och visualisera frekvensspektrum och F 0 som hjälp vid arbete i MultiTool 2c. Sök- och räknemodul: Lägg till möjligheten att söka efter och räkna ord och kodningar, eventuellt kombinationer, samt möjlighet att spela upp eller exportera de funna sektionerna 2d. Stöd för kodningsscheman: lägg till möjligheten att ladda/spara kodningsscheman och att i vissa fall låsa användaren till att använda dem

8 8Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Konkreta förslag, forts  3. Transkriptionsstöd Kan med fördel byggas som en del av MultiTool eftersom en hel del användbar funktionalitet finns där  4. Något inom information retrieval/extraction? Har inget konkret förslag… Men om något av det jag pratat om och ni har en egen idé inom IR/IE-området så…

9 9Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 1. Datoriserad tesaurus  Att utforma och bygga en datoriserad tesaurus utifrån en inscannad tesaurus i bokform, samt utveckla algoritmer för att konstruera nya begreppskategorier (huvudord)

10 10Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Två existerande tesaurusar  Brings (svenska) tesaurus finns inscannad 1000 huvudort Totalt över 100 000 ordformer Substantiv, verb och adjektiv i olika grupper  Roget´s thesaurus (engelska) finns, fast i ett annat format Samma struktur som Bring

11 11Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Exempel

12 12Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Vinster med en datorisering  Sökning i tesaurusarna i bokform är ibland lite jobbig: Huvudord går fint Övriga ord finns i indexet men det blir mycket bläddrande  Gränssnittet skulle kunna förenkla sökningen avsevärt genom markering och klickbara ord  Bäst vore om alla ord var huvudord! Information för att åstadkomma detta finns troligen i datafilerna  De mest relaterade orden står först  Huvudord med flera betydelser har flera undergrupper för varje ordklass

13 13Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Förkunskaper  Att ha gått ca. tre år på programmet räcker som förkunskap men bra att ha är: Goda kunskaper i programmering, förslagsvis logikprogrammering. Semantik, lexikologi (från kurserna på programmet)  Programmeringsspråket Oz (och utvecklingsmiljön Mozart) är väl lämpat att använda för den här uppgiften

14 14Databasteori 2004Växjö universitet: MSI MultiTool  Flera förslag som syftar till att förbättra MultiTool  Handledare: Jens Allwood, jens@ling.gu.se Magnus Gunnarsson, mgunnar@ling.gu.se Leif Grönqvist, leifg@ling.gu.se  Leif eller Magnus är handledare i normal mening, Jens fungerar som kravställare  Även andra användare finns (Anki och Loredana)  Implementation i Java existerar Utvecklad av Leif från början Vidareutvecklad av Magnus och nu i sommar av Johan Lund

15 15Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Skärmdump från MultiTool

16 16Databasteori 2004Växjö universitet: MSI MultiTools vyer visar info på olika sätt  Mediavyn: spelar upp filmen och/eller ljudet. Användaren kan spola fram och tillbaka för att hitta intressanta delar.  Standardvyn: visar transkriptionen på det sätt de flesta är vana vid, dvs ett yttrande på varje rad. Användaren kan scrolla genom transkriptionen.  Partiturvyn: visar transkriptionen som ett partitur, dvs en rad för varje talare och varje bidrag placerade i tidsordning, liknande noterna på ett notblad så att samtidiga yttranden står i samma kolumn.  Tidsskalevyn: en tidsskala, graderad i minuter och sekunder, där ljudets amplitud i varje tidpunkt kan avläsas.  Kodningsvyn: visar alla olika kodningar hierarkiskt med frekvenser på varje nivå.

17 17Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Internt i MultiTool  TP: tidpunkter, CP: kodningspunkter  Kodningar består av: Start-CP Slut-CP Talarinitial Kodningsvärde  Ett kodningsvärde är hierarkiskt och den översta nivån kallas ibland för schema  Exempel på kodningar: 1-2, A, text god morgon 2-3, A, text allihop 1-2, A, talegenskaper betoning avvikande 3-4, C, text morrn 3-5, B, text hej anders 5-6, A, text är klockan tio redan

18 18Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Internt i MultiTool, forts  Synkroniseringar: CP1 = TP2,45 CP3 = TP4,24 CP4 = TP4,45 CP5 = TP4.70 CP6 = TP6,12  Kodningspunkter behöver inte kopplas till en tidpunkt  En TP har en direkt motsvarighet i mediafilen  Kodningspunkter är numrerade från 1 och uppåt, alltid i kronologisk ordning

19 19Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 2a. Automatisk alignment i MultiTool  Låt datorn hjälpa till att koppla ihop transkription och mediafil  Ett program utvecklat på KTH kan koppla ihop en ordsträng med en ljudfil på ordnivå Problem: överlapp förvirrar programmet Hur vet man vilka synkroniseringar som är rätt och vilka som bör sorteras bort?  Ytterligare ett steg i fonetisk riktning vore att gissa pauser, vokalljud och yttrandegränser eller till och med andra svårare språkljud, för att kunna synkronisera dessa automatiskt mot transkriptionen  Bra att använda existerande program men också bra om MultiTool kan fungera självständigt

20 20Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Automatisk alignment, forts  Förkunskaper Java Gärna kunskaper i fonetik  Tillgångar En existerande implementation av MultiTool. Fonetik och fonologi-expertis. Ett alignmentprogram utvecklat på KTH av Kåre Sjölander som ger hyfsad alignment mellan indata i form av tal och text

21 21Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 2b. Fonetikmodul för MultiTool  Beräkna och visualisera frekvensspektrum och F 0 som hjälp vid arbete i MultiTool  Tidsskalevyn ger idag en bild av ljudamplitud vid olika tidpunkter  Det vore intressant att lägga till frekvensspektrum, F0, F1, mm då dessa skulle ge god hjälp vid synkronisering  Flera olika algoritmer existerar så en stor del handlar om att utforska om de kan användas på dialog.  Eventuellt finns en del existerande kod i Java för fonetisk analys så att leta upp något användbart vore en bra ända att börja i.

22 22Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Fonetikmodul, forts  Förkunskaper Java Gärna kunskaper i fonetik Förståelse för ganska matematiska algoritmer  Tillgångar En existerande implementation av MultiTool Fonetik och fonologi-expertis Systemet Praat med mängder av dokumentation – klarar att utföra den analys som behövs

23 23Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 2c. Sök- och räknemodul för MultiTool  Lägg till möjligheten att söka efter och räkna ord och kodningar, eventuellt kombinationer, samt möjlighet att spela upp eller exportera de funna sektionerna  Man vill enkelt kunna söka efter, räkna, och spela upp segment som matchar ett sökuttryck  Viktigt att sökuttrycken inte kräver kunskap i reguljära uttryck eller Prolog  Enkla sökningar (ge mig alla ”bil”) viktigast  Kombinationer (ge mig alla överlappade ”mm” i början på yttranden) också användbart  Gränssnittet är viktigt – enkelt men kraftfullt

24 24Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Sök- och räknemodul, forts  Förkunskaper Java  Tillgångar En existerande implementation av MultiTool Räkneverktyget Tal-till-tal (nya TraSA)

25 25Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 2d. Stöd för kodningsscheman i MultiTool  Lägg till möjligheten att ladda/spara kodningsscheman och att i vissa fall låsa användaren till att använda dem  Samtliga kodningsvärden måste kunna visas hierarkiskt  Sedan bör delträd kunna låsas så att Kodningsvärden väljs bland löven Inga nya värden kan läggas till utan låsa upp låset  Delträd (scheman) skall kunna sparas och laddas (importeras)

26 26Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 3. Transkriptionsstöd  Kan med fördel byggas som en del av MultiTool eftersom en hel del användbar funktionalitet finns där  En transkription består av: En header med bakgrundsinformation En body med själva samtalet  Viktigt att dessa skrivs i korrekt syntax  MultiTool kunde med vissa tillägg fungera som transkriptionsverktyg: Exportera i formatet GTS (Göteborg Transcription Standard) Mer förenklande funtionalitet

27 27Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Transkriptionsstöd, forts  Flera typer av användare 1.Vill transkribera utan att synkronisera 2.Vill koda exempelvis gester mot en videofil 3.Vill transkribera och synkronisera yttrande för yttrande 4.Vill transkribera och synkronisera varje ord 5.… Olika features viktiga för olika användare

28 28Databasteori 2004Växjö universitet: MSI 4. Gör något spännande inom IR/IE  Tänk ut något och fråga mig vad jag tror  Exempel: Kan man hitta synonymer i icke-annoterad text? Hur? Hur bra? Träna upp ett system baserat på LSI för att klara TOEFL-tester (ordkunskap) så bra som möjligt …

29 29Databasteori 2004Växjö universitet: MSI Och nu då?  De mer eller mindre konkreta förslagen finns på min hemsida  Även den här presentationen finns länkad under ”Current teaching”  Fundera lite och kom till mig eller Magnus och fråga  Maila går också fint om jag inte är här Först till kvarn gäller!


Ladda ner ppt "Växjö universitet: MSIDatabasteori 20041 Några exjobbsförslag Leif Grönqvist Språkteknologi & Lingvistik Växjö universitet, GU & GSLT."

Liknande presentationer


Google-annonser