Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man."— Presentationens avskrift:

1 Allmän pension

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man leva på?

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Två olika pensionsmodeller Förmånsbestämd  I ett förmånsbestämt system måste avgiften regleras för att pensions- beloppen ska kunna betalas ut Premiebestämd/avgiftsbestämd  I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna regleras för att avgifterna ska räcka. ? 65 år ?

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Beloppsgränser för garantipensionen 5

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vem kan få garantipension?  40 års försäkringstid mellan 16-64 år för full garantipension  Minst 3 års försäkringstid i Sverige  Eller minst 1 år i Sverige och resterande i EU/EES eller Schweiz  För immigranter, flyktingar och yrkesinvandring gäller särskilda regler

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad ger rätt till allmän pension? Lön Sjukpenning Föräldrapenning Arbetslöshets- ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension Staten förvaltar din inkomstpension 18,5 % 2,5 % 16 % 7,5 inkomstbasbelopp 2014 = 426 750 kr/år = 35 600 kr/mån

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Övning 1  Daniel tjänar 25 000 kronor i månaden. Hur mycket sätts av till hans allmänna pension på ett år och var placeras pengarna?  Carina har sålt aktier och fått en reavinst på 30 000 kronor. Hur påverkar det hennes pensionsrätter det året?  Vad är lägsta och högsta ålder för att tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet  Tillgodogöra sig riskpremie genom att investera på kapitalmarknaderna  Ökad riskspridning  Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Att spara i premiepensionsfonder  Omkring 800 fonder att välja på  Max fem fonder i taget  Byt när du vill via Pensionsmyndighetens hemsida. Logga in på Personligt konto och byt där  Långsiktigt sparande – årliga insättningar när du jobbar – uttag hela livet när du blivit pensionär  Låga avgifter  Använd fondvalsguiden för att lära sig mer

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION AP7Såfa – om du inte väljer alls

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vill du välja själv gör du det här

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Fyra saker att tänka på …

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Risk = chans  Om man inte tar någon risk i sina placeringar har man heller ingen chans till en bra värdeutveckling  Hög risk ger chans till bra värdeutveckling, men ingen garanti

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Låg Hög Risk Specialisering Räntefonder Blandfonder Globala aktiefonder Regionala aktiefonder Länderfonder Branschfonder Premiesparfonden Europafonder Indienfonder IT-fonder

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Avgiftens betydelse

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Ge bort din premiepension  Kan bara göras till maka/make eller registrerad partner.  Kostar 8 procent i avgift på överfört belopp  Upphör automatiskt vid skilsmässa  Bytt är bytt  Det krävs en ansökan som görs i förskott

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Övning 2  Hur många fonder har miljö/etisk märkning?  Hur har det gått för Svenska småbolagsfonder de senaste fem åren?  Vad kostar den billigaste Europafonden?  Om jag har sparat en miljon kronor och förvaltningsavgiften har varit 1 procent i 30 år, hur mycket pengar har gått till förvaltaren?

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Information till pensionsspararna Det orange kuvertet - och sedan prognos på hela pensionen 20 2013- 02-07 InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på presentationen.&CR&&CR&(R edigera foten i efterhand genom att välja Infoga, Sidhuvud och sidfot)¤

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Prognos för din allmänna pension

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension? Årskull ”Behövlig” pensionsålder Tid som pensionär 193065 år17 år 5 mån 194565 år 9 mån18 år 8 mån 196067 år 6 mån18 år 7 mån 197568 år 3 mån18 år 10 mån 199068 år 8 mån19 år 1 mån

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad påverkar storleken på den allmänna pensionen?  Inkomsten under hela livet  Den allmänna löneutvecklingen  Utvecklingen på premiepensionsfonderna  Pensionsåldern

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Höjd pensionsålder Sverige?  Inte så lätt...  A-kassaupphör vid 65  Sjukersättningupphör vid 65  Sjukpenningupphör vid 65  Garantipensiontidigast från 65  Garantitilläggtidigast från 65  Bostadstilläggtidigast från 65

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Successivt genomförande Riktåldern beräknas 61-årsgränsen höjs till 62 år Nya regler för studiestöd Arbete ska löna sig för garanti- pensionärer LAS-åldern höjs till 69 år 55-årsgränsen för tjänstepen- sioner höjs till 62 år Riktåldern tillämpas Garantipension och andra förmåner anpassas till riktåldern 2015 2016 2017 2019 2019

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad händer när du dör?  Omställningspension  Barnpension  Änkepension

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Om du blir ensam kvar, 1

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Om du blir ensam kvar, 2

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Barnpension, 1  Betalas ut till barn under 18 år som har en avliden förälder, eller adoptivförälder.  Barnet får en del av den antagna inkomstpensionen i barnpension.  Om barnet har syskon som också får barnpension så får alla barnen alltid lika stor del av den antagna inkomstpensionen. Hur stor den delen blir beror på antalet syskon och yngsta barnets ålder.

30 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Barnpension, 2  Så mycket blir det

31 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Änkepensioner  Gäller bara om du gifte dig före 1990!  Gäller bara kvinnor  Minskar när du fyller 65 eller om du tar ut allmän pension före det

32 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Så får du efterlevandepension  Du behöver inte ansöka om efterlevandepension om du bor i Sverige.  Bor du utomlands behöver du dock höra av dig till Pensionsmyndigheten.


Ladda ner ppt "Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man."

Liknande presentationer


Google-annonser