Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommittén för rättighetsfrågors arbete med samråd och beredningar 130822.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommittén för rättighetsfrågors arbete med samråd och beredningar 130822."— Presentationens avskrift:

1 Kommittén för rättighetsfrågors arbete med samråd och beredningar 130822

2 Dagsläget 4 arvoderade samråd 4 ggr/år med politisk representation och organisationsbidrag 1 gemensamt samråd/år Andra aktörer: HSN – pensionärsför, fhför. RS presidium – pensionärsför.

3 Dagsläget forts. För lite intersektionellt perspektiv Stor differens i beredningarnas arbete och ambitioner – en demokratifråga? Flera diskrimineringsgrunder saknar ett formellt samråd – jämställdhet, etnicitet, trosuppfattning Beslut om ett MR-samråd taget

4 Representativitet idag FH, NM, HBTQ och pensionärer representerar ”sig själva” Barnen representeras av professionella organisationer ur ett barnperspektiv – inte barnets perspektiv

5 Jämställdhet/etnicitet Tänkbart scenario: Inte representation av ”kvinnor” eller ”personer med utländsk bakgrund” utan ”ett jämställt perspektiv” eller ”ett antirasistiskt perspektiv”

6 Vilka frågor behöver vi ta ställning till? Ska alla diskrimineringsgrunderna ha samma förutsättningar när det gäller samråd – arvode, politisk representation, organisationsbidrag? Kan ett ”MR-råd” med enbart tjänstepersonrepresentation vara ett acceptabelt komplement?

7 Kostnader för samråd 2013: 180 000 kr exkl beredningarnas arvoden Om full utbyggnad 2014: Uppskattning med 15 nya ledamöter 110 000 kr exkl beredningarnas arvoden

8 Kostnader för organisationsbidrag Handkapporganisationer 10 800 HBTQ, barnrätt, NM 1 600 Nya bidrag till jämställdhet, antirasism?

9 Förslag till samrådsscenario 1 Utbyggnad till samråd med alla diskrimineringsgrunderna (+2) Komplettering med ett samråd för MR-föreningar (+1) Totalt antal samråd 7 st

10 Förslag till samrådsscenario 2 Inrättande av ett råd för MR utan politisk representation som arbetar tematiskt med representation av de andra samråden oarvoderat? arvoderat? ersätter det gemensamma årliga samrådet?

11 Förslag till samrådsscenario 3 De specifika samråden upplöses och ingår i ett större MR- samråd kompletterat med de grupper som inte är representerade idag som träffar hela kommittén 4 ggr/år

12 Förslag till beredningsscenario 1 Befintliga beredningar utökar sitt arbete med de nya samråden – presidiet representerar i MR – samrådet

13 Förslag till beredningsscenario 2 Beredningarna upplöses och varje ledamot väljer att delta i ett av samråden i den beslutade strukturen Varje samråd får tydliga direktiv i linje med befintliga överenskommelse


Ladda ner ppt "Kommittén för rättighetsfrågors arbete med samråd och beredningar 130822."

Liknande presentationer


Google-annonser