Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län

2 www.regionvasterbotten.se Varför en strategi?

3 www.regionvasterbotten.se Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. En innovation kan vara: –En ny vara eller tjänst –En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst –Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer –En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna –Nya kompetenser, resurser eller material

4 www.regionvasterbotten.se Hur?

5 www.regionvasterbotten.se Initiativ för innovationsutveckling-Västerbotten/Norrbotten 201120122013 ”Innovations Plattform” Samhälle och akademi Seminarium om innovation Samhälle och akademi S3S3 Dialogmöte med Näringsdep och Norrbotten Samman- ställning DIALOG Norr- och Västerbotten Inspel till SNIS Grund till RegIS Organiserar Regis Arbetar fram grundförslag Remiss Region- styrelsen SNIS Digitala agendan FoI proppen IVA

6 www.regionvasterbotten.se Vad är Smart Specialisation ?  prioriteringar i tider av knappa resurser  bli bättre / excellent med något särskilt  fokusera investeringarna på regionala konkurrensfördelar  ansamling av kritisk massa  inte nödvändigtvis fokusera på en enda sektor, men korsbefruktning  evidensbaserade: alla tillgångar  inga top-down-beslut, men dynamisk / entreprenörsanda upptäcktsprocessen involverande viktiga intressenter  globalt perspektiv på potentiell konkurrensfördel och möjligheterna till samarbete  källa till kunskap och teknik etc. snarare än att uppfinna hjulet igen

7 www.regionvasterbotten.se Dialogen RUP:arnas Fokusområdena står sig starka även i framtiden, d v s: - Teknik- och tjänsteutvecklingen inom industrin - Innovationer inom hälso- och sjukvård/life science - Test- och övningsverksamhet - Energi och miljöteknik/cleantech - Kunskapsintensiva tjänstenäringar - Upplevelsenäring/kreativa näringar

8 www.regionvasterbotten.se Och tilläggen från dialogen Stärkt attraktionskraft Näringsliv i förändring Forskning och Innovation Skärningspunkter för innovationsutveckling

9 www.regionvasterbotten.se Hänt och sånt ! Konstituera arbetsgrupper för innovationsstrategin I Västerbotten: Uminova Innovation, Umeå Universitet, Innovation Västerbotten, North Sweden, LTU, SLU, ALMI, Companion, Genusforskning, UF, Kluster i länet och kommuner Intresseanmälan till Tillväxtverket att ingå i arbetet med att utveckla det regionala ledarskapet (Västerbotten) Delarrangör för Innovationståget för unga 10 resp 11maj Diskutera stödorganisering inom Region Västerbotten för projekt- och finansiering som omfattar såväl Horizon 2020 som Strukturfonderna (Grand Office)

10 www.regionvasterbotten.se Mera Hänt.. Nätverkskluster med Östersjöpartners Säkerhetsfrågor i maritima miljöer Innovatonsslussar med i hälso-och sjukvården Energieffektivisering Vindkraftutveckling Servicemodellutveckling i glesbygd

11 www.regionvasterbotten.se Konstituering ”Motorgrupp” - Umeå universitet, Innovation Västerbotten, Uminova Innovation, North Sweden och Region Västerbotten Stora Arbetsgruppen för kunskap och förankring - LTU, UmU, SLU, ”Motorgruppen”, Kommunerna, Klustren, Genuskompetens, Almi, Företagarna, Länsstyrelsen, Companion, UF, m fl ???

12 www.regionvasterbotten.se REGIONALTINNOVATIONSSTÖDSYSTEM Hållbar tillväxt inom företagande forskning och utbildning Spets Regionala strategiska utvecklingsområden -Innovationer, entreprenörskap och kompetenscentra VentureCu p Affärsplaner i Västerbotte n Innovationsslu ss vård och omsorg Uminova Innovation Incubator UBI Innovationer och EntreprenörskapBranschinriktade kompetenscentra och kluster Innovation Västerbotte n Umeå universitet Kunskapstriangel n Dare, Plant science B-park IUC- BOTHNIA Entreprenörcentru m GIS- klustret i Lycksele Skogsteknis ka klustret (4 kn) Process IT Innovation The Lodge och UCIA Service Providers Regionala och nationella aktörer med särskilda tjänster relevanta för innovationssystemet Bas Generella aktörer och stöd på regional nivå Nisch Specifika stöd till prioriterade målgrupper Automotiv- winter testing Jurister och Revisor er Läns- Styrelsen ALMI Nord Ung Företagsam h. (ungdomar) Handels- kammaren Region Västerbotte n Banker Kreditgaran ti föreningen Konstnärli gt Campus Riskkapital och affärsänglar såsom ACKRA Invest, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen mfl. Inlands- innovatio n Partner- Invest ENS vid UmU Lands- tinget Svenskt Näringsliv och Företagarna VIA (utländska investerare ) Arbetsför- medlingen (arbetslösa ) Companion (social ekon) ALMI (etniska grp Kvinnor) Export- rådet Connect Norr START och B.I.C Factory unga företag VentureCu p Affärsplaner i Västerbotte n LTU SLU Länets Kommune r Utbildningsanordnare ”Kollektivt Regionalt Ledarskap” - Region Västerbotten - Umeå universitet - Luleå tekniska universitet - Forskningsinstitut, t ex Interaktiva institutet - Almi Företagspartner Nord AB - Företagarna - Länsstyrelsen - Skogstekniska klustret - Innovation Västerbotten - kommunerna


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län."

Liknande presentationer


Google-annonser