Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN"— Presentationens avskrift:

1 REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN
RUS Innovationskraft och sedan REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN

2 S:a Arbetsgruppen- Innovationsstrategin
Innovationskraft -RUS/tillika motorgrupp Innov. Strategin -Roland Lindkvist, Innovations VBN -Mats Falck, ENS, Umeå universitet Lena Forsberg, LTU, Skellefteå Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation Lars Wikman, North Sweden Åsa Fällman, Umeregionen Gunnar Landsell, TreKom Mona Olofsson, Region 8 Region Västerbotten S:a Arbetsgruppen- Innovationsstrategin Linda Algotsson, IGIS, Lycksele Jan Bergmark, Handelskammaren Camilla Viklund, Umeå Universitet Roland Lindkvist, Innovations VBN Anders Gothefors, Connect Emanuel Dohi, Dohi Sweden Leif Rehnström, Hallo Future Mats Falck, ENS, Umeå universitet Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation Sten-Anders Gustafsson, ALMI Torbjörn Halvardsson, Företagarna Östen Hansson och Hans Bylesjö, IUC Västerbotten Maria Hedblom, Skogstekniska klustret Kennet Johansson, Länsstyrelsen Lena Forsberg, LTU, Skellefteå Malin Rönnblom, Centrum för Genusforskning Åsa Fällman, Umeregionen Lars Wikman, North Sweden Gunnar Landsell, TreKom Mona Olovsson, Region 8 Maria Lundström, Umeåregionen Magnus Orregård, TreKom Eva Wiberg, Region 8 Lena Fridlund-Forsgren, Innovationsbron Marie Sandström-Öhberg, Nätverket Social ekonomi Olof Lindahl, CMTF Matilda Henningsson, Ung Företagsamhet Region Vbn (Jörgen, Anders Mariann) Näringsliv – RUS Anna Jonsson, Företagarna Anne_louise Lindqvist, Länsstyrelsen Mats Falck, ENS, Umeå universitet Lena Forsberg, LTU, Skellefteå Ingrid Lindelöw - Berntson, Leia Ingrid Thylin, Tre Kom Robert Borgen, Region 8 Roland Carlsson, Umeå kommun Marie Bahlenberg, Umeregionen Sten-Anders Gustafsson, ALMI Marie Sandström -Öhberg, Social ekon Ulrika Granström, TreKom Region Västerbotten

3 Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation (när den tagits i bruk). Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. En innovation kan vara: En ny vara eller tjänst En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna Nya kompetenser, resurser eller material 3

4 ”vision” Regionen är en nyskapade region präglat av banbrytande idéer och nya sätt att tänka och göra för att forma vår framtid i en global värld. Människor i alla delar av regionen kan och vill bidra till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö genom nya och bättre lösningar.

5 Syftet Möta globala samhällsutmaningar
Skapa konkurrenskraft och jobb i Västerbottens län i en global kunskapsekonomi Leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet Stärka innovationsförmågan för individer, organisationer, företag och offentlig verksamhet

6 Innovationsstrategi Utgör en verktygslåda i form av olika stöd och finansieringsmöjligheter i syfte att stärka innovationsförmågan för individer, organisationer, företag och offentlig verksamhet

7 REGIONALT INNOVATIONS- STÖDSYSTEM
”Samlat Regionalt Ledarskap” Region Västerbotten Umeå universitet Luleå tekniska universitet Forskningsinstitut, t ex Interaktiva institutet Almi Företagspartner Nord AB Företagarna Länsstyrelsen Skogstekniska klustret Innovation Västerbotten Kommunerna REGIONALT INNOVATIONS- STÖDSYSTEM Hållbar tillväxt inom företagande forskning och utbildning Innovationer och Entreprenörskap Branschinriktade kompetenscentra och kluster Spets Regionala strategiska utvecklingsområden Innovationer, entreprenörskap och kompetenscentra Innovation Västerbotten The Lodge och UCIA Automotiv- winter testing VentureCup Affärsplaner i Västerbotten Affärsplaner i Västerbotten Umeå universitet Kunskapstriangeln Dare, Plant science Skogstekniska klustret (4 kn) GIS-klustret i Lycksele Uminova Innovation Incubator UBI LTU SLU Innovationssluss vård och omsorg B-park IUC-BOTHNIA Process IT Innovation Entreprenörcentrum Connect Norr Service Providers Regionala och nationella aktörer med särskilda tjänster relevanta för innovationssystemet Partner- Invest Riskkapital och affärsänglar såsom ACKRA Invest, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen mfl. Jurister och Revisorer Banker Inlands-innovation Konstnärligt Campus Utbildningsanordnare Kreditgaranti föreningen Bas Generella aktörer och stöd på regional nivå Handels- kammaren Läns- Styrelsen Region Västerbotten ALMI Nord Länets Kommuner ENS vid UmU Lands- tinget Svenskt Näringsliv och Företagarna Ung Företagsamh. (ungdomar) START och B.I.C Factory unga företag Arbetsför- medlingen (arbetslösa) ALMI (etniska grp Kvinnor) Companion (social ekon) Export- rådet VIA (utländska investerare) Nisch Specifika stöd till prioriterade målgrupper

8 Kravspec. för innovationsstrategin
Ta sin utgångspunkt i innovationsstödssystemen men samtidigt identifiera och synliggöra excellenceområden Ledarskapet är en övergripande fråga. Tydlighet om vem som ska utöva ledarskapet Fokus på att det är individer som skapar utveckling Strategin ska omsättas i handling Den ska belysa vad strategin ska åstadkomma Rymma alla fyra samhällsbärarna – näringsliv, akademi, civila samhället och offentlig sektor. Koppla till hela värdekedjan regional, nationell och europeisk strategi Rikta insatser där pengarna får bäst effekt samt fånga EU-medel exempelvis från programmet Horizon

9 Många hänsyn… Redan gjorda inspel med Norrbotten som underlag till Nationella Innovationsstrategin Programskrivningsprocessen Fortsatta RUS arbetet i Västerbotten Digital Agendan i Västerbotten

10 Fokusområden i inspel till SNIS
Teknik – och tjänsteutveckling inom industrin (BD) Innovationer inom Hälso- och sjukvård/ life science Test- och övningsverksamhet (BD) Energi och miljöteknik / Cleantech (BD) Digitala tjänstenäringar (BD) Upplevelsenäringar/kreativa näringar (BD) Skärningspunkter för innovationsutveckling (BD)

11 Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden OBS ! UTKAST
Kyla som affärsidé Produktutveckling, testplats för fordon, friktionstestningar av material och komponenter inom flyget, vindkraft, materialutveckling inom trafiksäkerhetsområdet och katastrofberedskap. Digitala medier och upplevelser Hit räknas motorer för tvärvetenskaplig, konceptuell och empatiskt arbete som inte kan outsourcas eller automatiseras. Här ryms branschorganen The Lodge och Umeå CIA, projekt som Film i Västerbotten och Kreator samt utbildningar inom spel, digital mediaproduktion, film och interaktionsdesign vid UmU och LTU. Smart sammanhållen region Möjliggörande IKT för smart, säker, hållbar och ekonomisk utveckling som digitala medier och upplevelser, e- lärande, e-hälsa, e-handel och innovativa servicelösningar, Vidare koordinering och digital kommunikation för att uppnå det smarta samhället som ex. vis trafiksystem, energisystem, it-system etc. (och med resurser som cloud computing och ”big data”, bredbandsutbyggnad., InfoTech Umeå, Sense Smart City i Skellefteå.)

12 Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden
Hållbar energi- och miljöteknik Bioteknik, förnyelsebar energi, avfallsteknik, återvinning, miljölagstiftning samt förvaltning av våra naturresurser. Globala utmaningar Tillämpningen av forskning på till exempel infektionsområdet, den åldrande befolkningen samt världsledande forskning om global hälsa. Förädling ur basindustrin Forskning och utveckling inom Gruv-och materialteknik samt produkt- och tjänsteutveckling utifrån gruv- och mineralindustrin. Skogsråvaror och biomassa, nya material och biobaserade produkter för en biobaserad samhällsekonomi samt hållbart samhällsbyggande. Exploatera skärningspunkter i gränslandet mellan etablerade styrkeområden och digitala medier och upplevelser och nya tekniker såsom GIS.

13 Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden
Trävärdekedjan Träindustriella processer och metoder från skog till färdig träprodukt. Bred FoU inom hela trävärdekedjan från skog via sågverks- och manufakturindustrin fram till leveranser av kundanpassade produkter. Upplevelser, turism och fritid Tvärvetenskaplig utveckling runt friluftsliv och turism sett ur ett nordligt perspektiv där det t ex ingår hur snö och is kan användas för upplevelseproduktion inom turism. Grön framtid Forskningsområden som Framtidens skog (Future Forests) (Bio4Energy), framtidens bioraffinaderi samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC).

14 Innovationsstrategin ska rikta sig till innovationsstödsystemets aktörer Fortsättning följer……


Ladda ner ppt "REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN"

Liknande presentationer


Google-annonser