Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM AVFALL SVERIGE Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen för avfallshantering och återvinning Vi har 400 medlemmar, främst kommuner och kommunbolag,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM AVFALL SVERIGE Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen för avfallshantering och återvinning Vi har 400 medlemmar, främst kommuner och kommunbolag,"— Presentationens avskrift:

1

2 OM AVFALL SVERIGE Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen för avfallshantering och återvinning Vi har 400 medlemmar, främst kommuner och kommunbolag, men också privata företag Vi verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

3 OM AVFALL SVERIGE Vi skapar nätverk, förmedlar kunskap och påverkar beslutsfattare Våra medlemmar ansvarar för hushållsavfall och arbetar även med annat avfall Våra medlemmar står för en viktig del av samhällets infrastruktur

4 OM AVFALL SVERIGE Våra medlemmar sysselsätter 16 000 personer och omsätter 32 miljarder årligen Vi utför tillsammans med hushåll och företag ett av Sveriges viktigaste jobb genom Sveriges största miljörörelse

5 AVFALL SVERIGE - Arbetsgrupper Avfallsförbränning Beställarfrågor Biologisk behandling Deponering Farligt avfall Information och kommunikation Logistik och transport Återvinning Återvinningscentraler

6 DEPONERINGSGRUPPEN Prioriterade områden: Deponigasgas Sluttäckning Lakvatten Bränder

7 DEPONERINGSSATSNING - pågående projekt Administrativa kostnader (D 001) Kvalitetssäkring av handbok (D 032) Syntesrapport om lakvatten och deponigas (D 085) Läcksökning av metan med GasFindIR-kamera av avfallsanläggning (D 086) Förslag till kontroll av lakvattenrening genom toxicitetstester (D 087) Utformning av skyddsskikt - beständighet (D 092) Geofysiska mätningar för detektering av gas i deponier, fas 2 (D 097) Resurseffektiv behandling av lakvatten (D 098) Framtidens deponi - en torr historia (D 100) Mätningar av sättningar i deponier (D 101) Vägledning för utformning av nedströmsskydd för deponier (D 102) Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av FSA (D 103)

8 UTBILDNING - deponering Grundkurs – deponering Temadag – deponikonstruktioner Temadag – brändsäkra avfallsanläggningar Temadag – forskning och utveckling (deponeringssatsningen) Temadag – lakvattenbehandling Kurs - ekonomi & administration i avfallshantering

9 KONTAKT Adress Telefon Fax Mobil E-post Hemsida Peter Flyhammar Prostgatan 2, 211 25 Malmö 040-35 66 00 040-35 66 24 (Direkt) 040-35 66 26 0706-35 69 09 peter.flyhammar@avfallsverige.se www.avfallsverige.se

10 DEPONERING – aktuella frågor Ökad lagring - bränder Lakvatten – lokal behandling Deponigas - Energiutvinning Gassäkerhet Klimatpåverkan Klassning av avfall - farligt avfall? Deponering av farligt avfall Användning av avfall i konstruktion?

11 ANTAL DEPONIER I DRIFT 1994 - 2030 0 50 100 150 200 250 300 350 1990199520002005201020152020202520302035 2000 Deponiskatt 2002 Deponeringsförbud, brännbart avfall 2005 Deponeringsförbud, organisk avfall 2009 Deponeringsförordningen (SFS 2001:512)

12 DEPONERADE MÄNGDER

13 KLASSNING AV AVFALL - farligt avfall ? Klassificering av farligt avfall Vägledningar : RVF (Avfall Sverige) och Värmeforsk RVF Utveckling 2004:06 Värmeforsk rapport nr 866 Bedömning av farlighetsegenskapen H14 (ekotoxiskt)

14 DEPONERING AV FARLIGT AVFALL Deponering av Rökgasreningsrester från avfallsförbränning? Problem - höga salthalter i lakvatten En uppskattning av dagens hantering: Körs till Norge Langöya8-12 anläggningar Mo i Rana2 anläggningar

15 Rapport U2009:08 Alternativa konstruktionsmaterial på deponier SLUTTÄCKNING

16 AVFALL UNDER TÄTSKIKT Restprodukter som används för konstruktionsmaterial ska innanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande kriterier för deponering inom aktuell deponi (NFS 2004:10, NFS 2010:4)

17 PRÖVNINGSNIVÅER

18 TÄCKNING OVAN TÄCKSKIKT

19 halter Nivåer i NVs Handbok Rättspraxis för användning av jordmassor

20 ÅTERVINNING AV AVFALL Hur använda Handboken vid högre prövningsnivåer?

21 ÅTERVINNING AV AVFALL ”I avsnitt 9.4 (nivåer för deponitäckning ovan täckskiktet) presenterar vi förslag på en nivå som inte bör överskridas vid användning av avfall som deponitäckning. Beräkningarna har utgått från hur vi bedömt att en normal deponi är utformad och lokaliserad. Nivån för deponitäckning bör ses som ett exempel eftersom förutsättningarna är olika vid olika deponier och en deponitäckning alltid är föremål för en myndighetsbedömning” ”Bilaga 1 beskriver i detalj hur vi genomfört beräkningarna för nivån för mindre än ringa risk och deponitäckning. Bilagan är inte avsedd att användas som mall för att genomföra nya beräkningar i det enskilda fallet men beskrivningarna ger inblick i hur beräkningarna har utförts.”

22 IPCC Report: Mitigation of Climate Change (2007) FLÖDEN AV DEPONIGAS

23 45-55 % metan 30-40 % koldioxid 5-15 % kväve DEPONIGAS

24 DEPONIGAS – insamlad mängd Insamlad mängd deponigas – 30-50 % av producerad mängd Rötning av matavfall : 280 GWh

25 DEPONIGAS - frågor Energiutvinning Gassäkerhet (bränder, explosioner) Klimatpåverkan

26 BRÄNDER PÅ AVFALLSANLÄGGNINGAR Brandsäkerhet Ökat antal bränder genom ökad lagring

27 LAKVATTEN Knappt 4,9 miljoner m 3 lakvatten insamlat vid nästan 80 % av de aktiva deponierna Minst hälften av de aktiva deponierna har lokal behandling av lakvatten

28 LAKVATTEN - frågor Behandling av lakvatten i avloppsreningsanläggningar: Revaq-certifiering Är lakvattnet harmlöst? Kan slammet certifieras? Lokal lakvattenbehandling: Svårt med kväverening i små anläggningar!


Ladda ner ppt "OM AVFALL SVERIGE Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen för avfallshantering och återvinning Vi har 400 medlemmar, främst kommuner och kommunbolag,"

Liknande presentationer


Google-annonser