Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen"— Presentationens avskrift:

1 Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen
Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Medlem i programkommittén – CCM8

2 Psykiatriutredningen identifierade bristområden:
Allmän resursbrist inom psykiatri Allmän resursbrist inom socialtjänsten Brist på forskningsstödda metoder Brist på forskningsstödda organisationsformer Brist på effektiva rehabiliteringsinsatser Brist på samordning

3 Psykiatriutredningen:
Introduktion av begreppet psykiskt funktionshinder

4 Psykiatrisamordningen 14 år senare:
Resursbrister inom både psykiatri och socialtjänst Forskningsstödda metoder inom psykiatri – forskningsunderskott inom socialtjänsten Funktionshinderbegreppet fast etablerat Forskningsstödda organisationsformer

5 Psykiatrisamordningen 14 år senare:
Svåra brister i rehabilitering och sysselsättning Svåra brister i samordning. Nytt är att man pekar på bristande samordning även inom organisationerna och i styrning och tillsyn

6 Vad skrev Psykiatriutredningen om case manager?
” Psykiatriutredningen har identifierat fyra faktorer som bör vara vägledande i det fortsatta förändringsarbetet. De föreslås prägla fortsatta förändringar i service, stöd och vård till långvarigt psykiskt störda.”

7 De fyra faktorerna ”En heltäckande behovsbedömning som utgår från individens egna val och prioriteringar En individuell planering som klargör hur behoven skall tillgodoses och vem som har ansvaret för insatserna

8 De fyra faktorerna Ett organ skall ha huvudansvaret för att initiera behovsbedömningen, den individuella planeringen och för samordningen av insatserna Det huvudansvariga organet skall utse ett personligt ombud med uppgift att stödja och hjälpa den enskilde” OBS! personligt ombud i utredningens språkbruk = case manager

9 Personligt ombud i LSS Utredningen föreslog att människor skulle omfattas av LSS ”De psykiskt störda som ingår i lagens personkrets skall ha rätt till biträde av personligt ombud. Förslag till komplettering av 6§LSS”

10 Kvarstående problem: Resurser Samordning

11 Mycket viktiga förbättringar:
Evidensbaserad metoder och organisationsformer Teori och utveckling kring funktionshinder / kognitiva störningar


Ladda ner ppt "Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen"

Liknande presentationer


Google-annonser