Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Medlem i programkommittén – CCM8

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Medlem i programkommittén – CCM8"— Presentationens avskrift:

1 Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Medlem i programkommittén – CCM8 lennart.lundin@vgregion.se

2 Psykiatriutredningen identifierade bristområden:  Allmän resursbrist inom psykiatri  Allmän resursbrist inom socialtjänsten  Brist på forskningsstödda metoder  Brist på forskningsstödda organisationsformer  Brist på effektiva rehabiliteringsinsatser  Brist på samordning

3 Psykiatriutredningen:  Introduktion av begreppet psykiskt funktionshinder

4 Psykiatrisamordningen 14 år senare:  Resursbrister inom både psykiatri och socialtjänst  Forskningsstödda metoder inom psykiatri – forskningsunderskott inom socialtjänsten  Funktionshinderbegreppet fast etablerat  Forskningsstödda organisationsformer

5 Psykiatrisamordningen 14 år senare:  Svåra brister i rehabilitering och sysselsättning  Svåra brister i samordning. Nytt är att man pekar på bristande samordning även inom organisationerna och i styrning och tillsyn

6 Vad skrev Psykiatriutredningen om case manager? ” Psykiatriutredningen har identifierat fyra faktorer som bör vara vägledande i det fortsatta förändringsarbetet. De föreslås prägla fortsatta förändringar i service, stöd och vård till långvarigt psykiskt störda.”

7 De fyra faktorerna  ”En heltäckande behovsbedömning som utgår från individens egna val och prioriteringar  En individuell planering som klargör hur behoven skall tillgodoses och vem som har ansvaret för insatserna

8 De fyra faktorerna  Ett organ skall ha huvudansvaret för att initiera behovsbedömningen, den individuella planeringen och för samordningen av insatserna  Det huvudansvariga organet skall utse ett personligt ombud med uppgift att stödja och hjälpa den enskilde”  OBS! personligt ombud i utredningens språkbruk = case manager

9 Personligt ombud i LSS  Utredningen föreslog att 40 000 människor skulle omfattas av LSS  ”De psykiskt störda som ingår i lagens personkrets skall ha rätt till biträde av personligt ombud. Förslag till komplettering av 6§LSS”

10 Kvarstående problem:  Resurser  Samordning

11 Mycket viktiga förbättringar:  Evidensbaserad metoder och organisationsformer  Teori och utveckling kring funktionshinder / kognitiva störningar


Ladda ner ppt "Från Psykiatriutredningen till Psykiatrisamordningen Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Medlem i programkommittén – CCM8"

Liknande presentationer


Google-annonser