Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Konferens 2007 Medicinskt ansvariga Sjuksköterskor Gabriella Kollander Fållby Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Konferens 2007 Medicinskt ansvariga Sjuksköterskor Gabriella Kollander Fållby Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Konferens 2007 Medicinskt ansvariga Sjuksköterskor Gabriella Kollander Fållby Avdelningen Vård och omsorg Telefon 08-452 77 90 gabriella.kollander@skl.se www.skl.se

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 SKL har 310 medlemmar Samtliga 290 kommuner Samtliga 18 landsting Region Skåne Västra Götalands regionen

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarorganisation Intressebevakning Sprida goda exempel Mötesplats för medlemmarna

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Den 27 mars 2007 konstituerades det nya förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens ordförande är Anders Knape (m) Politisk organisation Utskott, delegationer och beredningar Styrelse Kongress

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Kansliorganisation Informatik & uppföljning Informatik & uppföljning Hälsa & jämställdhet Hälsa & jämställdhet Verksamhets- utveckling Verksamhets- utveckling Vård & socialtjänst Vård & socialtjänst

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Verksamhetsidé En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 1. Ansvarskommittén 2. Finansieringsprincipen 3. Statlig finansiering av LSS 4. Avtal 07 5. Nationella jämförelser för bättre verksamhet 6. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg 7. Enklare att samverka 8. Vårdgarantin 9. En flexibel skola 10. Strandskyddet Årets prioriteringar 2007

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Årets prioriteringar 2007 3. Statlig finansiering av LSS Staten ska ta över ansvaret för finansieringen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Påverka Assistanskommittén Dialog med handikapporganisationerna

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Årets prioriteringar 2007 5. Nationella jämförelser för bättre verksamhet Jämförelser viktigt styrinstrument Jämförelser stärker förtroendet för sektorn Nationellt jämförelseprojekt tillsammans med Finansdepartementet och RKA Öppna jämförelser i sjukvården samt skolan och äldreomsorgen

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Årets prioriteringar 2007 6. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg Bättre utnyttjande av de samlade vårdresurserna Samtliga landsting och hälften av kommunerna har börjat tillämpa den nationella IT-strategin Etablera en nationell beställarfunktion för samordnad upphandling och finansiering

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Årets prioriteringar 2007 7. Enklare att samverka Kommuner och landstings möjligheter att samverka måste förbättras Kommunala kompetensutredningen EU:s upphandlingsdirektiv, lagen om offentlig upphandling Samverkansprojekt – särskild satsning

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Hemsjukvård – ett utvecklingsområde

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Utblick år 2007 Vad händer på Äldreområdet? Ny lagstiftning: Läkarmedverkan och samverkan Nya stimulansbidrag 1 354 000 000 för 2007,08,09 Seniorboendedelegationen Investeringsstöd för fler platser i SÄBO 500 miljoner Förslag om skattereduktion av hushållsnära tjänster 1/7 Kompetensstegen fortsätter 2007 Värdighetsgaranti Dir 2007:25 klart 31 /3 2008 Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen Dir 2007:38

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 År 2007 Vad gör SKL på Äldreområdet? Arbetar med underlag för Öppna jämförelser Planerar för Äldreriksdagen 2008 (17-18 april 2008) Erfarenhetsseminarium på temat samverkan mellan kommun & landsting Cirkulär ex. Cirkulär 2006:84 Ny uppföljning av utskrivningsklara och förekomsten av gemensam vårdplanering Omsorg om äldre med demenssjukdomar Äldreomsorg i alternativ drift Hemsidan

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Gabriella Kollander Fållby Primärvård Kommunal hälso- och sjukvård Samverkan

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Sektionen för vård och socialtjänst Gabriella Tillsynsutredningen S 2004:12 Patientdatautredningen S 2003:3 Egenvård Läkarmedverkan Läkemedelsfrågor Utskrivningsklara Hygienprojekt Referensgrupp Socialstyrelsen Nätverk för landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Förändringar inom Hemsjukvården Palliativ vård Kroniskt sjuka – hemdialys, respirator Barnsjukvård HemrehabiliteringBarnsjukvård Hemrehabilitering

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Hemsjukvård är ett gemensamt uppdrag Kontinuerlig dialog mellan huvudmännen behövs Ha respekt för komplexiteten För vem –perspektivet är en bra utgångspunkt Hemsjukvård är ett aktuellt utvecklingsområde och i ständig förändring

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19

20 20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Besök gärna vår hemsida www.skl.se


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Konferens 2007 Medicinskt ansvariga Sjuksköterskor Gabriella Kollander Fållby Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser