Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan Hearing 2014-08-28 Skellefteå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan Hearing 2014-08-28 Skellefteå."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan Hearing 2014-08-28 Skellefteå

2 Program 9:30 Fika och registrering 10:00 Inledning av Erik Bergkvist, Regionråd och Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens län och ordförande i Övre Norrlands strukturfondspartnerskap 10:30 Handlingsplanen i Övre Norrland, information från arbetsgruppen 11:00 Information om nya programperioden och erfarenheter från föregående period, Svenska ESF-rådet 12:00 Lunch 13:00 Workshop med möjlighet att lämna inspel på handlingsplanutkastet och ställa frågor till ESF-rådets programkontor i Övre Norrland 14:40 Summering och avslutning 15:00 Fika

3 ”Europeiska socialfonden (ESF) stöder åtgärder och prioriteringar som ska bidra till full sysselsättning, förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet, öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten för arbetstagare i EU, förbättra utbildningssystemen och främja social inkludering och därigenom bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.” Svenska ESF-rådet förvaltande myndighet Nationellt program med 8 regionala handlingsplaner + nationell handlingsplan ESF is about people

4 Arbetsgrupp Kontaktpersoner och nätverk Extern referensgrupp Workshops Hearing Norr- och Västerbottens respektive partnerskap Arbetsmodell Programområde Övre Norrland - Lycksele och Luleå 10/2 - Skellefteå 28/8

5 Niklas Gandal – Region Västerbotten (Processledare) Barbro Lundmark – Region Västerbotten Mats Lindell – Länsstyrelsen Norrbotten Tove Cullhed – Länsstyrelsen Norrbotten Arbetsgruppen i Övre Norrland

6 Den regionala handlingsplanen Bygger på en socioekonomisk analys + dialogen Ett aktivt dokument –Revideras fortlöpande –Formellt styrande dokument Dokumentet har flera målgrupper –Projektägare, handläggare, strukturfondspartnerskapet Koppling mellan avsnitt 2 (utmaningar) och avsnitt 3 (Investeringsprioriteringar) Fondsamordning

7 Efter hearingen Vi tar in inspel och vidarearbetar –Skriftliga kommentarer senast imorgon Handlingsplanen lämnas in till ESF-rådet 30 september Ev. Revidering efter det att nationellt program godkänts i Bryssel Första utlysning eventuellt kring årsskiftet

8 Dokumentets utformning Mer eller mindre styrt av en mall Kapitel 1: Beskrivning av programområdet –”Kontexten och ramarna” Kapitel 2: Regionens utvecklingsbehov och inriktning för europeiska socialfonden –Våra utmaningar kopplade till socialfondens inriktning Kapitel 3: Programområden –Investeringsprioriteringar och mål

9 Dokumentets utformning Kapitel 4: Horisontella principer –Hållbar utveckling, Lika möjligheter, icke diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionshinder samt Jämställdhet Kapitel 5: Transnationellt samarbete –Särskilt Östersjöstrategin Kapitel 6: Regionala principer för urval –Bygger i utkastet på principerna i regionalfonden Kapitel 7: Fondsamordning Kapitel 8: Hållbar stadsutveckling Kapitel 9: Framtagande Kapitel 10: Strukturfondspartnerskapet

10 Eftermiddagens workshop Stationer –Uppdelade efter rubriker i kapitel 2 - Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska socialfonden En station kring nationella programmet och ESF-rådet På samtliga stationer diskuteras kapitel 2 och 3 Vad insatser inom programområdena skall leda till sätts upp på –Markera de tre ni tycker är viktigast per område

11 Eftermiddagens workshop Stationer 1: Geografi och befolkning+ kapitel 4-10 (Niklas Gandal) 2: Kompetensutveckling, ökad mångfald och lärande (Mats Lindell) 3: Öka mångfalden på arbetsplatserna (Tove Cullhed) 4: Vidareutveckla strukturer för lärande och kompetensförsörjning (Barbro Lundmark) 5: Nationella programmet, nationella handlingsplan och Svenska ESF-rådet (Lars-Erik Sjöblom mfl)

12 Tack! Synpunkter kan även skickas digitalt till niklas.gandal@regionvasterbotten.se niklas.gandal@regionvasterbotten.se dock inte senare än 29/8.


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan Hearing 2014-08-28 Skellefteå."

Liknande presentationer


Google-annonser