Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 13 – 14 mars 2013 Arrangörer:Strama Uppsala län, Smittskydd Uppland och Smittskyddsinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 13 – 14 mars 2013 Arrangörer:Strama Uppsala län, Smittskydd Uppland och Smittskyddsinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 13 – 14 mars 2013 Arrangörer:Strama Uppsala län, Smittskydd Uppland och Smittskyddsinstitutet med Stramarådet

2 Deltagare Wik-kursen 2013 Allmänläkare8 Infektionsläkare6 Medicinläkare4 Läkare mikrobiologi3 Apotekare3 Smittskyddsläkare2 Specialistsjuksköterska2 Tandläkare1 Kommunikatör SMI1 Ingenjör/doktorand1 Summa31 Kursledning, föreläsare11

3 Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,

4 Resistensutveckling: ESBL CARBA = Pc, Cefalosporin, Tienam/Meronem NDM-1 = Indiska superresistenta stammar

5 SMI/Strama Strama-rådet och expertgrupper Primärvård Vård- hygien Sluten vård Vetenskaplig bevakning Farmakologisk epidemiologi Klinisk mikrobiologi Intensivvård Interventioner Forskning Lokala Strama-grupper Strama nätverket Media, press, kommunikation www.strama.se Stramas nätverk LMV, SoS, SKL, Apotek, SVA/Strama vet etc Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk Samförstånd om uppgiften och känsla av sammanhang! Nationellt samverkans- organ

6 Strama-rådet vid SMI Mats Erntell, ordförande, infektion/smittskydd Christer Norman, v ordförande, allmänmedicin Katarina Hedin, allmänmedicin Sigvard Mölstad, allmänmedicin Cecilia Stålsby Lundborg, farmaci/epidemiologi Lars Blad, infektion/smittskydd Håkan Hanberger, infektion, RAF Peter Ulleryd, infektion/smittskydd Eva Melander, mikrobiologi/vårdhygien Gunnar Kahlmeter, mikrobiologi Anders Johansson, vårdhygien/infektion Christina Åhrén, vårdhygien/mikrobiologi Trainee: Pär-Daniel Sundvall, allmänmedicin

7 MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt- spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram

8 Använd antibiotika rationellt! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Förbättra diagnostiken Följa terapi- rekommenda- tioner Dos, tid Omvärdera! Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram Uppföljning

9 Strama Kronobergs årsberättelse 2012 ett exempel utgående från programmet

10 -64 % -50 %

11 -41,8% -41,1% -41,4% -28% -29%

12 Regeringens patientsäkerhetsinitiativ 2011 - 14 Grundläggande krav Strama grupp: 2011: Inrättat en Strama grupp 30/9 2011 Strama gruppen ska ha ett uppdrag och motsvarande resurser Minska användningen 10 % 2012: Följa o analyserat resistensläge och förskrivning Återkopplat följsamhet till behandlingsrekommendat. till vårdgivare Minska användningen 10 % 2013: Ökat följsamheten till lokala beh rekommendationer Minska förskrivningen Återkopplat individuella data till 50 % av VE Påbörjat införandet av Infektionsverktyget Mäta följsamhet Basala hygienrutiner o klädregler; 80 % / 70%

13 Hur ska vi klara uppdraget? Vart tredje recept bort! Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet – 250 recept/1000 invånare Ökad följsamhet till rekommendationer minskar förskrivningen! Funktionsuppdrag – med resurser till Strama-gruppen Alla verksamheter måste ges ett Strama uppdrag! Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i ledningssystemet!

14

15 -11,6%

16

17 5 ggr skillnad?? Tolka korrekt! 2 ggr skillnad!? Utmana i dialog! Relevanta lokala data som berör! Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland 2010

18 224 / 389

19

20

21

22

23 Frågor före antibiotikareceptet! Vem är du? Fått antibiotika senaste halvåret? Legat på sjukhus nyligen? Är det en vårdrelaterad infektion? Varit utomlands? Vårdats utomlands? Ta en representativ odling!!

24 Fem framgångsfaktorer för att nå målen Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning Minska osäkerheten om handläggning av luftvägsinfektioner Utbilda om adekvat förskrivning Underlätta patientfokuserad vård Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och praktisk J Antimicrob Chemother. 2011 Oct;66(10):2215-23 Tonkin-Crine S et al.

25 Rör det mig? …eller mig?

26

27 Strama-BVC Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att användas i föräldrautbildningen på BVC

28 ”Budskap på väg” VLT Världshälsodagen 7/4 Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsa - även i Skåne

29 Vårdbarometern 2011: Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra?

30 Livräddande, stor effekt Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Stor lunginflammation Utbredd rosfeber Svår njurbäckeninflammation Ingen effekt Förkylning Halsinfektion utan Streptokocker Luftrörskatarr, oberoende av orsak Vanlig hosta Symtomlindrande Blåskatarr Uttalad halsfluss med Streptokocker Ej säker/liten effekt Bihåleinflammation Lindrig halsfluss med Streptok. Öroninflammation 1-12 år Minskar komplikationer Borrelia infektion (hudutslag) Sexuellt överförda infektioner Öroninflammation <1 år Vissa sårinfektioner Antibiotikas effekt – när är det onödigt?

31 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!

32 Vad händer med oss när vi mäter och diskuterar vår praktik? Vi tillägnar oss ett vetenskapligt förhållningssätt till vår egen praktik. Vi studerar evidens på hur vi borde göra. Vi anstränger oss för att göra som vi bör. Den professionella kunskapen och den egna ambitionen stärks 32


Ladda ner ppt "Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 13 – 14 mars 2013 Arrangörer:Strama Uppsala län, Smittskydd Uppland och Smittskyddsinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser