Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MRSA i samhället Gr 4 Anna Malm AV Jenny Gabrielsson AV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MRSA i samhället Gr 4 Anna Malm AV Jenny Gabrielsson AV"— Presentationens avskrift:

1 MRSA i samhället Gr 4 Anna Malm AV Jenny Gabrielsson AV
Otto Cars STRAMA Christina Åhrén Vårdhyg Gbg Mikael Stenhem Inf Sthlm Eva Gustafsson Inf Skåne Åke Örtqvist Smittskydd Sthlm

2 Vad är målen? För att veta vilka åtgärder som behövs måste vi veta vad vi vill uppnå hålla mrsa utanför vården minska/begränska sjuklighet och död i mrsa fortsätta ha betalaktamab som förstahandsmedel vid staf inf (X%???) minskat bärarskap av mrsa i samhället – ökat hygienmedvetande minskad sekundärspridning från kända bärare – hygien info – eradikeringsbehandling?

3 Definition Vi hittar en person med mrsa och som befinner sig i samhället, dvs utanför vårdmiljön Vad gör vi? Vad gäller?

4 Odla a) följande grupper ska odlas i ÖV
personer som söker för sårinfektioner, bölder/impetigo sjukhusvård eller handlagt “riskfaktor” inom sjukvården utomlands (6 mån - 15 år), (inkl. även adoptivbarn)

5 Odla b) följande grupper vid inläggning på vårdinrättning
sjukhusvård eller handlagt “riskfaktor” inom sjukvården utomlands (6 mån - 15 år) riskfaktorstyrd? (Kroniska sår/eksem, infarter, katetrar, i.v. missbruk, tid sjh vård) adoptivbarn?

6 Smittspårning a) I familjen – odla alla hushållskontakter, eller bara de med riskfaktorer (= minsta gemensam nämnare)? Gbg – alla, ger info + pat kort, men gör ingen intervention eller uppföljning Malmö – alla, fortsatt regelmässig screening, följs till de har ett antal prov neg Sthlm – de med riskfaktorer, övriga hygieninfo + info att uppge att berätta om det finns mrsa i familjen om/när de kommer till sjv Odla alla för = mer mottagliga till info om man vet att man har pos odling mot = neg odling kan vara falskt neg och leda till sämre följsamhet

7 Smittspårning Ett fall
b) “Closed communities” Ett fall kontakta ansvarig för lokalen, tränare, sjuksköterska el. dyl. för att efterhöra om det finns flera med samma problem (t.ex bölder), ge hygienrekommendationer (+ MoH) Flera fall - aktivt smittspåra de som delar samma hygienmiljöer + ovanstående

8 Prevention Vilka riskmiljöer finns och vad kan göras preventivt? - hygienkampanjer, - riktade utbidlningsinsatser - …..

9 Hemlösa går inte att smittspåra på härbärgen
frikostig provtagning på speciella mottagningar för hemlösa i övrigt samma provtagningsindik som andra när de söker vård

10 Adoptivbarn ÖV - odla de som varit inneliggande på sjukvårdsinrättning i födelselandet, men bara om/när de söker sjukvård SV - odla alla som behöver slutenvårdas (rutinmässigt odla alla?) (rutinmässigt odla de som varit inneliggande på sjukvårdsinrättning i födelselandet)

11 Förhållningsregler

12 Smittfriförklaring Smittsamhetsbedömning
Riskfaktorer = alltid kvarstående risk för mrsa Inga riskfaktorer = ? + god hygien = mkt låg/obefintlig risk för smitta? + X antal neg odlingar + god hygien är ej smittsam? men, vid ny ab-beh, tillkomst av annan riskfaktor el sjukhusvård ska nya odlingar tas

13 Inom vilka situationer behöver vi ökad kunskap?
Bärarskapets längd – vem, om någon, blir frisk? Smittrisken i olika situationer? Smittrisken med olika stammar? Vad betyder s.k. riskfaktorer eg för risken att bli smittad/smitta Vad ger smittspårning - hur många hittas per antal odlade


Ladda ner ppt "MRSA i samhället Gr 4 Anna Malm AV Jenny Gabrielsson AV"

Liknande presentationer


Google-annonser