Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Vad vi vet om Parkinsons sjukdom och behandling Håkan Widner Överläkare/Professor Ansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Vad vi vet om Parkinsons sjukdom och behandling Håkan Widner Överläkare/Professor Ansvarig."— Presentationens avskrift:

1 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Vad vi vet om Parkinsons sjukdom och behandling Håkan Widner Överläkare/Professor Ansvarig specialiserad neurologi Neurologiska kliniken SUS-Lund hakan.widner@skane.se

2 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Skada på dopamincellerna av någon anledning, ger relativt stabila symptom PARKINSONISM Något som liknar Parkinsons sjukdom = AKINESI + RIGIDITET Långsamma och stela rörelser PARKINSONISM Förklaras i ca 75% av Parkinsons sjukdom men ca 50 sjukdomar kan ha parkinsonism

3 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Sekundär (Neuroleptika, Stroke) Ca 15.000 patienter Primär neurodegeneration med progress Atypisk Parkinsonism Ca 20.000 patienter Icke- kartlagt - Multipel system atrofi - Progressiv supranukleär pares - Lewy body demens - Kortiobasal degeneration Parkinsons sjukdom 20.000 patienter 2.000 nya fall / år 200 under 45 år vid diagnos Parkinsonism Långsamma rörelser Stelhet Skakningar Idiopatisk “av sig själv” Ärftlig (5–10%) - recessiv - dominant

4 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Total Incidens/100 000 Total Incidens/100 000 åldersjusterad

5 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Andel > 65år av befolkningen 195010% 200017% 202021% Förväntad återståendelevnad för >65 år Män Kvinnor 2010 1821 8386 Netto ökat antal Parkinsons sjukdoms patienter 2020 : minimum + 3000 fler än idag

6 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

7 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Neurotransmittorer i basala ganglierna Glutamin Dopamin Acetylkolin GABA Serotonin Noradrenalin Gl pallidum intern Gl pallidum ext Primära motor kortexSupplementära motor area Nucleus subthalamikus Thalamus Substantia nigra Putamen NC Caudatus

8 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Normal DATSCAN, PET – scan Mätning av dopamin systemet Lewy body -synuclein/ubiquitin Upptill 20.000.000.000 nervändar, synapser

9 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Limbiska kortex Frontal kortex Oculomotor Primära motor area SMA Caudatus Putamen Sub. nigra Thalamus STN GPeGpi Kontroll över rörelser Hjärnans servomotor Pyramidbanan 200 ms före rörelse Långsamma rörelser Somatosensoriskt inflöde Skakningar Stelhet ppn

10 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Somatotopt organiserat Motoriska/oculomotorius putamen Frontala/limbiska caudatus

11 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Kroppsspråket Motivation Led syn För syn Planering av rörelsemönster Avpassning/utförande 200 millisekunder Tankens kontroll över rörelserna

12 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Nervbanor som påverkas av Parkinsons sjukdom 50-70% dopamin sänkning 40% acetylkolin sänkning 20 – 30% noradrenalin sänkning 25 % serotonin sänkning

13 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom November 2012 SWEMODIS Swedish Movement Disorders Society Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom, 2008 Behandlingsrekommendation efter expertmöte den 14–15 november 2007 Baserat på Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom (SWEMODIS)

14 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Glia DA-R2 familj DA-R1 familj Second messengers DAT Mitokondrie MAO Pre-synaptisk DA-R Dopamin

15 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus L-dopa Madopark L-dopa/benzerasid Sinemet L-dopa/carbidopa Stalveo L-dopa/carbidopa/entakapon Duodopa Infusion av L-dopa/carbidopa i gelform MAO-B hämmare Eldepryl/seleligin Azilect/rasagelin COMT hämmare Comtess/entacapon Tasmar /tolkapon

16 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Dopaminagonister Sifrolpramipexol Sifrol Depot Prampexol Requipropinorol Requip Depot Ropinorol Neupro rotigotin (plåster) Apomorfin injektionsbehandling ApoGo PEN ApoGo infusionspump sc Ergotbaserade – mkt liten använding Pravidelbromokriptin Cabasercabergolin

17 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Glia DA-R 2 family DA-R 1 family Progressiv förlust av presynaptiska dopamin terminaler Icke fokuserad synaps

18 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Monoterapi - L-dopa Snabbare effekt / tydligare mer lättavläst effkt Förbättringen kommer snabbare Monoterapi - DA Senareläggning av komplikationer / on – off / med DA Generellt sätt lägre tolerans för biverkningar Äldre sämre (åldrade – andra sjukdomar – demens inslaget / blodtryck) Tidig kombinationsbehandling L-dopa-DA

19 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Behandlingsstrategi Förordar tidig behandling: sannolikt mindre betydelse av vilket preparat // MAO-B-I, Levodopa, agonist Sträva efter kombinationssbehandling: olika typer av medel att ersätta dopamin undvika kortverkande medel förorda långverkande medel undvika fluktuationer (underbehandling ogynnsamt liksom överbehandling)

20 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Fluktuationer – kliniska uttryck Motor fluktuationer OffHypokinesi, dystoni OnHyperkinesieröverrörlighet Oculomotor kretsloppsfluktuationer OffNedsatt/förlångsammade synimpulser, neglect OnIllusioner i periferin (?) Frontal kretsloppsfluktuationer OffNedsatt motor sekvens, långsam program byte OnOmdömesförlust, (hypo)mani, Limbisk kretsloppsfluktuationer OffOro, nedstämdhet OnUpprymdhet, illusioner

21 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Timing parallella kretslopps fluktuationer Motor fluktuationer Frontala kretslopps- fluktuationer Limbiska kretslopps- fluktuationer

22 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Tag tabletter före måltid Minska den enskilda dosen Lägg till COMT-I Minska magsyra Ta bort antikolinerga medel Minska fettintaget vid intaget Lägg till domperidom, Motilium PEG om extremt Magtömning Långt tillslag Att tänka på om > 1 tim ”obehag” Hög L-dopa dos > 200 mg

23 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus L-dopa pumpas in från tunntarmen till blodet, och från blodet till hjärnan. Transporterar flera ämnen (stora neutrala aminosyror, och vissa andra medel) L-dopa upptag i kroppen

24 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Plasma level (ng/mL) Hours 12345 200 400 600 800 100 mg benserazid Plasma nivåer efter L-dopa (fastande) Oral 125 mg L-dopa Oral 60 mg milk protein efter 60 mg mjölk protein

25 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Tag tabletter 15-30 min före måltid Minska protein innehållet Lägg till COMT-I Injektion ApoGoPEN Nya mediciner (sk interaktioner): Järn (Duroferon mfl) Refluxmedel (Gaviscon, Novaluzid) Missat dos upptag Överväg detta när: Ingen effekt av intagen dos Långt tillslag Höga doser, varierande effekt Måltid, mellan 30-120 min tidigare Nyligen nya mediciner

26 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Icke-motoriska symtom Vanliga – tidigare hos äldre Åtgärdbara! Sömnrytmrubbningar Dysautonomier; blodtryck, miktion, mage/tarm, sexuella störningar Depression Koncentrationssvårigheter Kongitiva störningar

27 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Sömnrubbning vid PS Nästan 100% har störd sömn Totalt för lite sömn Insomningssvårigheter Fragmenterad sömn Ytlig, ineffektiv sömn Frekventa / livliga drömmar Förlängd REM sömns perioder Sekundär RLS / ev PLMS RBD REM sömn behaviour disorder

28 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Behandling, sömnrubbning Apneér - sömnklinik ev Bi/C-PAP PLMS/RLS - agonist / depot REM sömnrubbning- Iktorivil 0.5 mg /benzodiazepin - Mianserin 10-30 mg - Mirtazapin 15-30 mg Fragmenterad sömn- Mianserin 10-30 mg lätt väckt/orolig ytlig- Mirtazapin 15-30 mg - ev annan sedativa

29 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Behandling - urinträningar Uteslut prostataproblem hos män. Minska vätskeintaget efter 18.00. Höj sängens huvudända 10 grader (hela sängen skall luta) så att hjärtat är i ett plan högre än njurarna (kan minska urin- produktionen > 500 ml/natt Läkemedel Välinställd dopaminerg stimulering L-dopa / dopaminagonister reducerar nattliga symtom av täta trängningar Antikolinergika, som minskar detrusohyperaktiviteten Detrusitol mfl även vid lindrig demens – sömnen viktigare

30 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Ortostatism / Hypotension Yrsel, matthet och ev. synkope – Sätt ut MAO-B hämmare / DA-agonister – Motion – Kompressionsstrumpor – Höj huvudända nattetid – Effortil ® – Florinef ®, men endast kort tid – kontrollera effekt – Ev licensmedel Gutrone ®

31 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Depression Viktigt att starta med låga doser och öka gradvis. Behandlingen vara minst 6 månader och ofta livslångt. Vid svår depression överväg ECT-behandling TCA, tricykliskt antidepressiva farmaka har visat sig effektiva men förenat med begränsande, främst antikolinerga, effekter och biverkningar SSRI, selektiva serotonin-återupptagshämmare är bättre tolererade av patienter med PS men behandlingseffekten kommer senare, oftast först efter 4-6 veckor med övergående försämring initialt. Ogynnsamma bieffekter med ökad tremor ses. I dubbelblinda studier har osäker behandlingseffekt erhållits. SNRI, selektiva såväl serotonin- som noradrenalin-återupptagshämmare har kliniskt visat sig vara mer verksamma hos parkinsonsjuka patienter.

32 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Vid misstänkt demensutveckling Kontrollera sömnen - åtgärda Kontrollera blodtrycket stående - åtgärda Kontrollera för depression - åtgärda Tillräcklig anti-parkinsonmedicinering men inte för mycket bedöm ev. konfusion Om kvarvarande kognitiv svikt: sök skilja på: - subkortikal – kan förbättras med L-dopa och kolinesterashämmare/memantin - kortikal demens – stroke / Alzheimer?

33 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Team process Remiss Bedömning ÖV Läkare+funktionsjuksköterska Team ½ dag Elektiv inläggning 4-5 dygn Neurokirurgi - DBS Val och insättande Uppföljning av behandling

34 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Avancerad läkemedelsbehandling Pumpbehandling: – Apomorfin – Duodopa Apo-go penna

35 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Precisionsnavigering Stereotaxi

36 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus SammanfattningParkinson sjukdom Vanlig Behandlingsbar – men individuell behandling Många symtom Regelbundenhet med mediciner och vanor viktiga Långsamhet det vanligaste symtomet – rörelse och tanke Går snabbare med medicin – men inte för mycket Medicinering kan leda till psykiska symtom – oro/syner Stresskänlighet- värre vid ”påjagad” Kan variera – från stund till stund – inte påhitt Tålamod!


Ladda ner ppt "Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Vad vi vet om Parkinsons sjukdom och behandling Håkan Widner Överläkare/Professor Ansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser