Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

2 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Uppdatering av riktlinjer för behandling och några aktuella forskningsprojekt Håkan Widner Professor och överläkare i neurologi Skånes universitetssjukhus hakan.widner@skane.se

3 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Hierarki av terapiråd Nationella riktlinjer Behandlingsrekommendationer Intresseorganisationer terapiråd Regionala råd, kommittér mm Lagar, exv TLV/Apotek mm Pris, utbytesmedel mm Krav på vårdgivare – nivå/struktur Myndighet, TLV/SBU/LMV Region Skåne läkemedelsråd SweModis

4 Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom Behandlingsrekommendation efter expertmöte den 14–15 november 2007 Baserat på Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom (SWEMODIS)

5 Specialistutredning Varje patient bör komma till bedömning av neurolog/geriatriker väl förtrogen med PS Inga enskilda undersökningar eller laboratorieprover kan entydigt fastställa PS Flertalet undersökningar avser att utesluta andra tillstånd 5

6 Behandling av andra associerade icke- motoriska symtom VI Sömnrubbningar – Nattliga parkinsonsymtom: långverkande levodopa till natten och snabbverkande levodopa vid uppvaknande nattetid – Depression: antidepressivum med sedativ effekt – Sömnhygienisk rådgivning och ett sömnmedel (zolpidem, zopiklon) eller mirtazapin alternativt mianserin i lågdos – Behandling av RBD-symtom vid PS: klonazepam 6

7 Sjukgymnastik Regelbunden sjukgymnastik och sjukgymnastiska instruktioner bör ingå i behandlingen av PS Evidens för effekter finns för – Cueing-strategier (användande av visuella, ljud- eller rytmstimulus för att förbättra gång och rörelser), kognitiv träning för att förbättra förflyttningar, balansträning och träning av ledrörlighet och muskelstryka. 7

8 www.läkemedelsboken.sewww.läkemedelsboken.se.

9

10

11

12 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus www.swemodis.sewww.swemodis.se.

13 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

14 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Akuta operationer vid Parkinsons sjukdom Orsaken till ingreppet påverkar Parkinson och vidare förlopp Om långt uppehåll i medicineringen inför op och uttalat parkinsonistisk – stel/hypokinetisk V-sond + Madopark Quick Mite 50 mg i liten mängd vätska före op alt MPQ 50 mg under under tungan Planera för ett längre post – op förlopp – första dygnen post -op Post op dag 1 – Sikta på 60-70% av behandlingseffekten; endast L-dopa (utan COMTI) Ge inte dopaminagonist/MAOB-I Post op dag 2 – 75% av ordinarie medicinering (L-dopa och DA) (ej MAOB-I/COMT-I) Post op dag 3- helt ordinarie medicinering om tillståndet medger

15 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Generella råd - sammanfattning Uppmana patienter att ta kontakt med behandlande läkare inför elektiva operationer av större slag Entydiga läkemedelslistor Planering av doseringar post op dag 1 – 3 Vid vissa ingrepp krävs ytterligare planering/byte Ange kontaktvägar för frågor om medicinering oftast möjligt att klara per telefon I övrigt utnytta neurologisk konsult verksamhet

16 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

17 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

18 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

19 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

20 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Scand Modis Consensus statements Details on the role of DBS, Duodopa and ApoGo in Advanced PD, 2013 and new versions, 2014 coming www.swemodis.se

21 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

22 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

23 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

24 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

25 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Uppdatering några aktuella forskningsprojekt

26 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Fas I studie PDGFbb + fas II studie (7 ramprogrammet) Endogena stamceller Endoventrikulärt vid Parkinsons sjukdom IV studien startar i maj 2 behandlingar i följd

27 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

28 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Klinisk studie Multicenter studie Randomiserad Stor kontroll grupp Embryonal vävnad 20 patienter Parkinsons sjukdom Transplantation och Utvärdering Gesine Paul Håkan Widner Hjalmar Bjartmarz

29 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus

30 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Utfall evaluering 150 patienter observations grupp Samma inklusioner 1 års observation -12, -6 och 0 mån evaluering Randomisering ur denna grupp 20 transplanterade 20 kontroller +6, 12, 18, 24, 30, 36 mån Uppföljning Tx, Ctrl och observationsgrupp

31 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Memdys – anti-dyskinesia effekter av memantin Äntligen klara:Effekter finns bland en grupp patienter – effektiv, lätt att tåla Kan tillämpas, men har inte registering Eltodys - anti-dyskinesia effecter av eltoprasin Äntligen klara; Effekter i högsta dosen Endos test – proof of principle ev fortsättning

32 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus Variable Rand Placebo - Test Session 1 Eltoprazine 2.5 mg – Test session 1 Eltoprazine 5 mg – Test session 1 Eltoprazine 7.5 mg – Test session 1 CDRS (AUC) -0.113 (1.770) -0.766 (1.679)-1.27 (1.36)***-0.641 (1.405)* ΔUPDRS1.59 (3.95)-2.66 (6.96)0.127 (5.730)1.49 (7.56) Eltodys - anti-dyskinesia effecter av eltoprasin Äntligen klara; Effekter i högsta dosen Endos test – proof of principle ev fortsättning

33 Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus MeRiLe-MCI Hur behandla mild kognitiv svikt vid Parkinson? Personlighetspåverkan vid Parkinsons sjukdom Kan läkemedel/sjukdomen påverka personlighetsdrag? Neurodialys PET och mikrodialys vid DBS operationer I Pipeline


Ladda ner ppt "Hjärnligen Neurologiska Kliniken-Lund Skånes universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser