Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från ett forsknings-projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från ett forsknings-projekt"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från ett forsknings-projekt
Utkast 2 Utdelat till eleverna Modularisering ● Vad kan det vara ● Vilka effekter ● Är det strategiskt ● Genomförande ● Gränsdragning Erfarenheter från ett forsknings-projekt Tord Johansson KTH/Indek/IIP 1 December 2010

2 Vad vill ni veta om modularisering !
Vilka viktiga frågor skall vi ha svarat på efter presentationen?

3 1. Vad kan modularisering vara ?
1.1 Litteraturstudie ”Nyckelord” med intressant information: Modularization ger bl.a.: ● Historik – musköter 1700-talet, Scania 1940-talet ● Logik - utbytbarhet och std gränssnitt ● Tveksamma ekonomiska effekter enligt akademin. Ej generellt samband mellan modularisering och lägre kostnader! T.ex. hårtork, engångskamera samt webbkamera b) Mass customization dvs: ● ”Mass-kundanpassade” produkter ● Prestationsdifferentierade komponenter i en kund- anpassad mix med std gränssnitt ● I stort samma kostnad som massproduktion! c) Product families dvs: ● Produkt familjer med likartade produkter ● Konstruera produkterna med många gemensamma (utbytbara) komponenter dvs moduler d) Ca 40 definitioner på modularisering – vad välja? – Beror på vad vi vill uppnå! 1.2 Sökning på några företag och deras strategi Volkswagen - biltillverkning - har produktfamiljer – VW/Seat/Skoda/Audi – anger 20 % kostnadsbesparing med ökad modularisering 60 %  70 % Brastemp – ”vitvaror” anger ökad vinstmarginal upp till 10 % – 15 %

4 2. Modularisering – definition, innehåll, effektlogik
2.1 Scania – lastbilar ● Modularisering innebär en standardisering av gräns- snitten mellan komponentserier och att antalet prestandasteg är väl avvägt mot olika kundgruppers prestandabehov ● Standardisering strävar efter samma lösning för lika kundbehov. Dålig standardisering är att välja samma lösning trots att kundbehoven är tillräckligt olika för att motivera flera prestandasteg. ● Cost of a component in traditional manufacturing falls 10 % for every doubling in volume. Distribution cost, ordering/storage, falls 30 % when halving number of parts. (Profit beyond measure, Johnson, Bröms 2008:133) Slutsats: ● Kundbehov möts - kundanpassade prestandasteg hos komponenterna/modulerna ● Standardisera övriga komponenter ● Bättre kundvärde med färre komponenter

5 2.2 Brastemp/Whirlpool – ”Vitvaror”
Kyl/frys (Zilber, Nohara 2009:15): ● kombinationer: färg, dörröppning, tillbehör (water dispenser, yttre kontrollpanel), inre tillbehör (dörr flaska, burk kylare, vinhyllor, grönsaksåtskiljare) ● kan bara köpas över nätet ● prover på färger kan sändas hem till kunden ● ger direktkontakt med kunden och försäljning direkt över Internet ● priser är ca 10 % - 15 % högre jämfört med jämförbara kyl/frysar i serien ● vinstmarginalen är den högsta, det är en mycket lönsam produkt! ● Profilprodukt, volymandelen < 1 % enligt J Cadier Utökat: till diskmaskiner och spisar

6 2.3 Volkswagen – modulariseringsstrategi och effekter

7 Varumärkesplattform N Varumärkesplattform 1
3.2 Modularisering & kundanpassning – potentiella fördelar Konceptuell 1 Modul varianter per varumärke # Görs på funktioner med differentierade kundbehov 3 varumärken 2 karosser/coupé/kombi 5 färger 3 inredningar 4 motorer 2 chassin/sport/komfort 5 hjul varianter Ger 2*5*3*4*2*5=1200 varianter per varumärke Kundsegment/Behov ger Funktioner för diff. modularisering och standardisering Standardiserade funktioner – kan definieras som moduler! # Standard – ger lägre kostnad # Standard – ger bättre kvalitet # Görs på funktioner utan differentierade behov # Ger standard processer # Ger lägre kostnad, bättre kvalitet, bättre kundvärde Diff. Modul funktioner, t.ex. # Kaross/storlek - typ/färg # Inredning/färg - komfort # Motor/Effekt-vridmoment # Chassi/väghållning - komfort # Hjul/Fälg/Däck # Radio - ljud Standard funktion, t.ex. # Dörr/lås/fönsterhiss # Bottenplatta # Motorkomponenter # Bromsar/ABS/EPS # Luftkonditionering # Etc. Varumärkesplattform N Varumärkesplattform 1 Marknadsföring/ Försäljning # Mer mekanisk försäljning - konfigurator - internet # Prispremie - bättre kundanpassning - bättre kvalitet Inköp # Billigare - färre varianter - längre serier - färre leverantörer # Bättre kvalitet # Ev. dyrare över- specificering Produktion # Order baserad # Std. processer/färre produktions linjer # Mindre kapital bindning # Genomloppstid kortare # Kvalitet bättre # Lägre prod. kostnad Lagring/transport # Ökade direktleveranser # Färre komponenter i lager # Mindre kapitalbindning # Mindre lageryta # Mindre lagerarbete # Modulära transporter bättre fyllnadsgrad # Minskat transportbehov # Lägre lagerkostnader # Lägre transport kostnader Konstruktion # Mindre konstruk- tionsarbete # Bättre kvalitet # “Concurrent construction” # Lägre kostnad Marknad/Förs. # Mekanisk försäljning - configurator - Internet # Pris premie - bättre kund tillfred- ställelse - bättre kvalitet # TTM kortare – mera intäkter /produkt Användning/ Återvinning # Lättare underhåll # Lägre driftkostnader # Lättare demontering # Bättre återvinning # Bättre ekonomi i användning och återvinning ● Potentiellt bättre “kundupplevd kvalitet” och prispremie ● Potentiellt lägre kostnader och skalfördelar ● Potentiellt ökade marknadsandelar

8 Konfigurator – exempel
7 färger

9 Operativ strategi - HUR
4.2 Spelar detta någon roll? – So what! - Räkneexempel Operativ strategi - HUR Affärsstrategi - VAD Intäkt 100 % Seg 1 P R O D U K T E Seg 2 P R O D U K T E 4) P/M strategin ● vilka segment ● vilka behov ● vilka produkter 1) Synergi P R O D U K T E 2) Köpa/tillverka Inköp 62 % Tillgång 100 % Lån 70 % 3) Konk.strategin ● Relativ kunduppl kval. ● Relativ pris EK 30 % +8% Q P Låg Hög Avskr. 5 % Rtor 1 % Vinst 4 % Personal 27 % Slutsats: ● Modularisering kan påverka både affärs- och operativ strategi samt resultat ● Affärsstrategi: Lägg till ny affär jmf VW Allians/Toyota/Citroen/Peugeot ● Operativ strategi: inköp, konstr., tillv., suppl chain etc. ● + 9 % vinst  ökar ROE fs från 13 % till ca 39 % eller reducera pris och ta marknadsandelar Rtor (1) Intäkt 100 Inköp (62) Personal (27) Avskr (5) Vinst Ökad kunduppl kvalitet Minskad inköpskostn, 62*3%= + 2 Minskad personal *10%= + 3 Delta Totalt

10 Produkternas variation Produkternas komplexitet
4.3 Gåtan med de olika rapporterna om effekter av modularisering – en hypotes Produkternas variation Hög komplexitet/Hög variation ● Personbilar ● Lastbilar ● Flygplan Stor effekt av modularisering > 20 % på intäkter/kostnader Hög Medel komplexitet/Medel variation ● Vitvaror ● Elektronik produkter Medel effekt av modularisering 5% - 10% på Intäkter/kostnader Låg komplexitet/Låg variation/ stor volym ● Hushålls produkter, hårtork, webkamera Liten effekt av modularisering Låg Låg Hög Produkternas komplexitet Några möjliga slutsatser: ● Stor andel ingenjörskostnader i produkterna, beroende på hög komplexitet med många komponenter, ger stora besparingar med minskad komplexitet och färre komponenter pga av modularisering ● Många produktvarianter, ger många varianter av komponenter med kortare serier och högre kostnader, vilket kan ge stora kostnadsbesparingar med modularisering ● Både forskningen och industrin kan ha rätt i sin rapportering!

11 5. Genomförande – ex. Modular Function Deployment

12 6. Gränsdragning – modularisering i context

13 Vad vill ni veta om modularisering !
Vilka viktiga frågor skall vi ha svarat på efter presentationen? Har ni fått svaren ?  Vad kommer ni att kunna använda i er framtida arbete?


Ladda ner ppt "Erfarenheter från ett forsknings-projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser