Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:1 Bilder 2008-04-07 SFC = Sequential Function Chart Language SFC är ett grafiskt programspråk som används.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:1 Bilder 2008-04-07 SFC = Sequential Function Chart Language SFC är ett grafiskt programspråk som används."— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:1 Bilder 2008-04-07 SFC = Sequential Function Chart Language SFC är ett grafiskt programspråk som används för att beskriva sekvenser i styrtekniska tillämpningar. Många styrtekniska uppgifter är sekvensiella, dvs de består av uppgifter som ska göras i en viss ordning och dessutom upprepas många gånger. Det är naturligt och enkelt att beskriva sekvenser med grafiska symboler och tekniken har använts under lång tid. En vanlig standard är Grafcet som utvecklades i Frankrike på 1970-talet. SFC finns i IEC 61131-3 och är en vidareutveckling av Grafcet och liknande grafiska beskrivningar. (Grafcet = Graphe de Commende Etap – Transition)

2 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:2 Beskrivning använder tillstånd (steg), aktiviteter (utsignaler) och övergångsvillkor. Beskrivningen börjar i ett starttillstånd. Bara ett tillstånd kan vara aktiverat vid varje tidpunkt. Övergång mellan tillstånden sker när övergångs- villkoret är sant. Funktionsbeskrivning för en diskmaskin med SFC (Sequential Function Chart Language) och Grafcet

3 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:3 S1 är ett startillstånd Tr1, Tr2 är övergångsvillkor S2 ett normalt tillstånd Utsignalerna (aktiviteterna) i S1 kan utföras: en gång vid ”positiv flank” =>P1 kontinuerligt i tillståndet => N en gång vid ”negativ flank” => P0 Även andra typer av aktiviteter finns i olika system: S (stored) = lagrad aktivitet (styrs med Set/Reset) D (delayed) = fördröjd aktivitet C (condition) = villkorad aktivitet L (limited) = tidsbegränsad aktivitet

4 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:4 Enkel sekvens En övergång från S3 till S4 enbart om S3 är aktivt och Tr3 är ett-ställd Varje tillstånd kan vara lagrat i en minnescell. ”Minnescellen” S3 = 1 anger att S3 är aktivt. Bara ett tillstånd är aktivt vid varje tidpunkt. Övergången till S4 innebär att ”minnescellen” S3 nollställs.

5 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:5 Alternativa sekvenser Endast en av de alternativa sekvenserna kan väljas Sista steget i varje alternativ ska följas av ett övergångsvillkor

6 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:7 Parallella sekvenser Gemensamt övergångsvillkor för 10 och 30 gör att dessa blir aktiva samtidigt. Villkoret för steg 4 är att B är upp- fyllt och att tillstånden 11 och 20 är uppfyllda.

7 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:1 Hoppsekvens Sequence skip Övergång från S2 till S5 om Tr2 = 0 och Tr5 = 1 Tillstånden S3 och S4 blir överhoppade

8 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:8 Repeterad sekvens, Sequence Loop Alternativa beskrivningar

9 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:9 Otillåtet hopp Hopp från en parallell sekvens (Simultaneous sequence-divergence) får inte ske.

10 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:10 Makro, SubsequencesEtt stort SFC kan delas in i makron eller subsekvenser för att göra det överskådligt. Annan figur Ingångselementet är ett tillstånd utgångselementet är ett övergångsvillkor Ingångs- och utgångselementet är övergångsvillkor Figuren visar att ingångs- och utgångselementet är tillstånd

11 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:11 Processflödesschema av ”vägningsblandningssystem”

12 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:12 Vägningsblandningssystemexempel Tryck på start Väg A till nivån a, därefter B till nivån b, därefter töm innehållet i C till blandaren Placera två block i blandaren Blanda under tiden t1 Töm blandaren

13 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:13 SFC diagram, övre delen

14 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:14 SFC diagram, hela systemet

15 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:15 Förarlös truck, 1 eller 2 cykler

16 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:16 Förarlös truck, 1 eller 2 cykler

17 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:17 Förarlös truck, 1 eller 2 cykler

18 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:18 En hissanordning fungerar som följer. När knappen A trycks in tänds en lampa och hissen börjar gå upp. När den nått sitt övre läge står den stilla i 5 sekunder, varefter den åter börjar gå ner. När den kommit ner slocknar lampan och anordningen återgår till sitt utgångsläge. Anordningen beskrivs av funktionsdiagrammet på bilden till höger. Överför diagrammet till ett SFC-program.

19 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:19 Figuren visar en klassisk beskrivning av en sekvensstyrning med cylindrar. Vid varje cylinder finns en gränsläges- givare som indikerar om cylindern är i ”fram” (F) eller ”back” (B). Skriv PLC-koden på SFC format för FX1S.

20 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:20

21 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:21

22 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:22 Cylinderrörelser kan beskrivas med olika typer av diagram. Väg-tid-diagram Följd-diagram

23 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:23 Sekvensstyrningar kan även göras med flödesschema. Se pdf-boken ”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 11

24 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:24 Sekvensstyrningar kan även göras med tillståndsdiagram. Se pdf-boken ”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 12 (”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 20 beskriver SFC-programmering.)


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduction PLC5A:1 Bilder 2008-04-07 SFC = Sequential Function Chart Language SFC är ett grafiskt programspråk som används."

Liknande presentationer


Google-annonser