Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1 Bilder 2008-04-07 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1 Bilder 2008-04-07 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets)"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1 Bilder 2008-04-07 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning av en utgång/minnescell. Tidsstyrningen kan vara tillslagsfördröjd (on delay time) eller frånslagsfördröjd (off delay time). Längden på fördröjningstiden är programmerbar/valbar. Timer för mikrovågsugn, äggkokning… Tidur (med fasta tider) för motorvärmare, belysningsinkoppling…..

2 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:2 Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning Symboler för fördröjnings- element i styrsystem. Gamla varianter. Tidsdiagram för en timer med till/frånslagsfördröjning

3 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:3 Counter för PLC (Räknare) En upp- eller nedräknare som styr ett- eller nollställning av en utgång/minnescell. När räknaren har nått sitt slutvärde påverkas utgången. Utgången återställs med reset av räknaren. MELSEC IL: LDX1 RST C15 LD X0 OUT C15 K6 LDC15 OUTY0

4 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:4 Figuren visar ett exempel med en timer från två olika tillverkare I Mitsubishis lösning sker fördröjningen till timerns kontakter (delayed time to contacts) I Siemens lösning fördröjs signalen i timerblocket T0 (delay item) Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

5 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:5 Exemplet visar inkoppling av tre motorer med en gemensam startknapp. Motorerna startar med olika tidsfördröjningar definierade med timer-kretsar. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

6 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:6 Mera exempel Utgången kan styras att vara on/off med valbara tider för on respektive off. One shot timer. Ger en puls under en bestämd tid. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

7 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:7 Olika typer av timer: • Tillslagsfördröjd, on delay, timer. Tillslag sker efter en inställd tid. Frånslag sker omedelbart • Frånslagsfördröjd, off delay, timer. Tillslag sker omedlbart, frånslag efter en inställd tid. • Retentive, ”kvarhållande”, timer. Summerar all tid som timern har varit till. Används t.ex. för att bestämma när underhåll bör utföras. Relativt ovanlig typ. • Pulstimer, one shot. Utgången ligger till under en viss tid. Finns som ett färdigt block i IEC 61131-3

8 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:8 *När M8028 är ettställd T16-T32 är normalt reserverade för systemet. 15 bitar =>2^15 - 1 = 32767; Max tid 3276.7 sek. Retentiva timers saknas i FX1S.

9 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:9 System variabler GX IEC Developer använder dessa internt. Ex: Om en timer definieras med ett namn kommer systemet att reservera och använda en verklig timer. Se GX IEC meny: Extras/Option/System Variables

10 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:10 Exempel på IEC-funktionsblock för Timers som finns definierade i Standard_Lib: • TON/TON_E Tillslagsfördröjning, med/utan Enable •TOF/TOF_E Frånslagsfördröjning, •TP/TP_E Timer Puls ”Instance” ersätts med ett symboliskt namn när timern används i ett schemat. (Instans, instansiering)

11 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:11 M17 ettställs när X0 har varit ettställd i 43 min och 5,2 sek, och nollställs när X0 nollställs Exempel

12 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:12 Exempel på funktionsblock för Timers som finns definierade i Manufacturer_Lib: OBS Inget IEC-block, bara för FX-serien TIMER_100_FB_M Tillslagsfördröjning Status = 1 efter tiden Preset - ValuIn

13 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:13 Att välja timer i GX IEC Developer 1. Klicka först här 2. Välj Function Blocks 3. Välj Timer

14 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:14 2. Välj ”Define” 1. Skriv t ex ”Timer1” •Alla systemtimers synboliska namn måste definieras i variabellistan. •Kontrollera att namnet finns med i den globala variabellistan, se Global_Vars i fönstret för Project Navigator.

15 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:15 X0 Y10 55s Exempel: Tillslagsfördröjning, 550*100 ms

16 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:16 X0 Y10 55s För att referera till en signal anges Timer5.Status Exempel: Frånslagsfördröjning

17 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:17 Pulstimer T = 2 minuter En pulstimer ger en puls, one shot, på utgången. Pulstidens längd bestäms av värdet på ingången PT.

18 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:18 Funktionsblock för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual

19 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:19 Funktioner för tillslagsfördröjning Funktionsblock för frånslagsfördröjning Alla timers enligt manual forts.

20 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:20 16 bitars räknare => 1 till 32767 (2^15-1, 15 bitar används) 32 bitars räknare => -2 147 483 648 till +2 147 483 647

21 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:21 _M anger Manufacturer bara för FX-serien från Mitsubishi. IEC-räknare enligt standard 61131-3

22 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:22 M1 ettställs när X0 har etställts 3 gånger. Räknaren och M1 nollställs när X4 ettställs. OBS Nollställningen av räknaren med funktionen RST_M. ValueIn = 0 nollställer räknaren. ValueIn är av datatypen INT, och kan inte nollställas av typen BOOL Ex: Räknare med ett funktionsblock

23 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:23 Ex: Räknare med en funktion M2 ettställs när X1 har ettställts 3 gånger. Räknaren och M2 nollställs när X4 ettställs. Här används räknaren C2 (C0-C31 finns i FX1S) CC2 = räknarens ingång CN2 = räknarens ”ValueIn” CS2 = räknarens utgång

24 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:24 Ex: Upp/ned-räknare M7 ettställs när räknarvärdet (CV) är >=3. M27 ettställs när räknarvärdet <=0. Räknaren räknar uppåt på X0 (positiv flank) och nedåt på X1 (positiv flank). X4 nollställer räknarvärdet. X5 läser in PV som räknarvärde.

25 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:25 Block 1. Klicka först här 2. Välj Function Blocks 3. Välj Counter_FB_M Att välja räknare i GX IEC 5. Välj ”Define” 4. Skriv t ex ”Counter_1”

26 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:26 Ex: IEC Upp-räknare Från: Function Block Selection / Help Funktionsblockets variabellista: Högerklicka symbolen 2 ggr

27 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:27 PLS LD X0 PLS M15 LD M15 RST M20 Positiv flank M15 X0 M20 X0 M15 Ett programvarv PLS_M ENENO d M15 M20 R Flankavkänning, Positiv flank Function Block Selection / Help Ger information om funktionens funktion

28 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:28 LD X1 PLF M16 LD M16 RST M21 Negativ flank PLF X1 M16 Ett programvarv M16 X1 PLF_M ENENO d M16 M21 R Flankavkänning, Negativ flank

29 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:29 Skriv ett program, där ingång X1 eller X2 skall aktivera utgång Y0 efter en fördröjning på 5 sekunder. Skriv ett program, där ingång X1 skall aktivera utgång Y0 efter 5 sekunder. Y1 skall vara till i 5,5 sekunder efter Y0 gått till. Övning 3a Övning 3b

30 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:30 Skriv ett program, där utgången Y0 skall aktiveras efter det att ingången X1 har påverkats 5 gånger Skriv om program 3c så att ingången X5, nollställer räknaren Övning 3c Övning 3d


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1 Bilder 2008-04-07 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets)"

Liknande presentationer


Google-annonser