Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUM Barnhusmodellen – en integrerad mottagning Barnmed Barnhab Barnpsyk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUM Barnhusmodellen – en integrerad mottagning Barnmed Barnhab Barnpsyk."— Presentationens avskrift:

1

2 BUM

3

4 Barnhusmodellen – en integrerad mottagning Barnmed Barnhab Barnpsyk

5 Personal inom BUM Kalix Verksamhetschef/enhetschef för Med/Hab/BUP HAB Arbetsterapeut Sjukgymnast Specialpedagog Socionom Logoped Psykolog Läkare BUP Psykolog Psykiatrisk sjuksköt/ psykoterapeut Socionom Läkare Teamsekreterare Medicin Läkare Sjuksköterska Undersköterska

6 Systemiskt arbetssätt Systemteori Samarbete med barnets/ungdomens familj och nätverk. Ingen som deltar i systemet kan förbli opåverkad. Behandlaren är expert på att leda samtalet medan familjen är den som vet bäst om vad som är möjligt och inte när det gäller att hantera sina liv. Genom mötet med barn, familj, team och behandlare har en ny förståelse uppstått och en förändring kommit till stånd. Den ger i sin tur upphov till nya förändringar. Grundtanken är att man bör se fenomen som delar i en helhet. Delarnas inbördes relationer är av stor betydelse. Ett viktigt begrepp i allt systemtänkande är återkoppling och feedback.

7 Kropp och själ hör ihop

8 Integrerad mottagning möjliggör Tvärvetenskapligt arbetssätt Effektivisering av vården – vårdkedjan Kortare väntetider – inga remisser Mindre administration Ekonomiskt samordnade vinster

9 Barnpsyk Barnmed Barnhab Psykosomatiska symptom Ätstörning Övervikt Neuropsykatri Skolproblem

10 Barn, ungdomar och deras familjer, samt remittörer behöver inte veta till vilket team de ska vända sig till på BUM

11 Neuropsykiatriska utredningar Fyra remisskriterier som skolan ska uppfylla innan remiss för neuropsykiatrisk utredning till hab-teamet: Nivå I  Kommunens ansvar (barn/skolhälsovård) Nivå II  BUM, Kalix sjukhus Nivå III  NEP-enheten, Sunderby sjukhus Psykosocial inventering (nätverk, skola, hem mm) Pedagogiskt utlåtande från skolan Psykologbedömning Medicinsk bedömning/utlåtande


Ladda ner ppt "BUM Barnhusmodellen – en integrerad mottagning Barnmed Barnhab Barnpsyk."

Liknande presentationer


Google-annonser