Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet??? Seminarium okt 2011 Ingvar Nilsson/SEE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet??? Seminarium okt 2011 Ingvar Nilsson/SEE."— Presentationens avskrift:

1 Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet??? Seminarium okt 2011 Ingvar Nilsson/SEE & OFUS i.nilsson@seeab.se 2011-10-26

2 Aktiepengar går till social investering Trelleborgs kommun säljer av sitt aktieinnehav. Pengarna ska istället läggas i en fond för investeringar inom det sociala området. – Att ha en aktieportfölj som år efter år skvalpar runt på ungefär samma pengar tycker vi inte är särskilt meningsfullt. Vi tycker det är bättre att man satsar dem på de mjuka delarna av kommunens verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M

3

4 DET BÖRJADE 1979

5 DET BLIR FÖR DYRT

6 NÅGRA PÅSTÅENDEN Utanförskapet är stort Det är växande Det är värre för de yngre Det är dyrt, mycket dyrt Man kan sätta pris på detta Därmed kan man också sätta ett värde på prevention, tidiga insatser och rehabilitering Det går att förändra Mycket handlar om struktur- och systemfrågor Det är utomordentlig lönsamt att stämma i bäcken... När vi analyserar detta kallar vi det; SOCIOEKONOMISKA ANLYSER/BOKSLUT

7 Låt oss börja i Norrköping Hur många barn föds varje år? Hur många av dom kommer som vuxna att befinna sig i utanförskap Vad kostar detta –Årligen? –På lång sikt?

8 10.206 barn totalt i förskoleålder i Norrköping

9 Årskostnader i vuxen ålder för 6 årskullars marginaliserade barn

10 Långsiktiga välfärdskostnader för sex årskullars marginaliserade barn i Norrköping

11 Totala kostnader för sex årskullars marginaliserade barn i Norrköping

12 Kostnaderna för sex årskullars utanförskap i förhållande till pensionsskulden i Norrköping

13 Den genomsnittliga framkörningskostnaden för en produktionsklar 18 åring i Norrköping

14 framkörningskostnaden för en årskull 18-åringar i Norrköping

15 Att ta tillvara det humankapital som är våra barn VARJE ÅR KASTAR VI I NORRKÖPING BORT 370 MKR HUR MYCKET AV DETTA ÄR HELT ONÖDIGT? KUNSKAPEN FINNS KAN VI SKAPA RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA DETTA?

16 Normalförlopp

17 ADHD som övergår i arbetslöshet – upp till 30 år

18 GAP NORMA- LITET- UTAN- FÖRSKAP

19 En outsiderskatt för 6 årskullars marginaliserade barn i Norrköping 3,00 kr

20 Det onödiga utanförskapet är en gökunge som äter av våra gemensamma resurser

21 NEUROPSYK DYSLEXI FÖRÄLDRAR MISSBRUK EL PSYK DEPPRESSION ÄTSTÖRNING SJÄLVSKADE EN VANLIG SKOLKLASS

22 NEUROPSYK DYSLEXI FÖRÄLDRAR MISSBRUK EL PSYK DEPPRESSION ÄTSTÖRNING SJÄLVSKADE S.K. VANLIGA EN VANLIG SKOLKLASS

23 NEUROPSYK DYSLEXI FÖRÄLDRAR MISSBRUK EL PSYK DEPPRESSION ÄTSTÖRNING SJÄLVSKADE S.K. VANLIGA EN VANLIG SKOLKLASS HUR RUSTAD ÄR SKOLAN? LÄRARNA?

24 UTANFÖRSKAPETS MÅNGA ANSIKTEN!!!

25 Stuprörens och kortsiktighetens prislapp fallet ADHD

26 Utanförskap = Arbetslöshet Skol- misslyckande Asocialitet Språk Invandring Skyddsbehov DepressionFattigdom ADHD Autism- spektra Kriminalitet Missbruk Dyslexi Självskade- beteende Psykisk ohälsa Anorexi Bulemi Begåvning Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Social problematik Omvårdnads- svíkt Handikapp

27

28 Patrik 7 år Strulig hela dagistiden Kan inte sitta still, kommer i bråk Kan inte koncenterar sig Svag impulskontroll Får inte vara med Mamma ensamstående, ambitiös, svag ekonomi, ”skör”

29 Patrik 7 år på glid Insats Kostnad PROJEKT RÄDDA PATRIK Barn/ungdoms psykiatri Specialpedagog Habilitering Vuxenpsykiatrin Primärvården Socialtjänsten SUMMA 500.000

30

31 www.seeab.se www.socioekonomi.se

32

33

34 Vad händer med ADHD-barnen om vi inte gör något? www.seeab.se www.socioekonomi.se

35 PATRIK TRE VÄGAR IN I VUXENLIVET KRIMINELL VÅLDS- VERKARE LÅNGTIDS- ARBETSLÖS

36 Patrik 25 långtidsarbetslös

37 Patrik 25 år - långtidsarbetslös

38 13000 som inte tar sig in på arbetsmarknaden – kostnader fram till pension

39 Patrik 33 år 8 års fängelse för våldsbrott och narkotikabrott 13 domar bakom sig Misslyckad skolgång Deltar nu i Norrtäljeanstaltens ADHD-projekt – tillsammans med 29 andra personer Har nu för första gången i sitt liv läst en bok Vad kostar hans utanförskap

40

41 Långsiktiga socioekonomiska effekter av målgruppens utanförskap

42 ADHD - projektets kostnader

43 Projektets långsiktiga socioekonomiska bruttoeffekter vid 10% spontantrehabilitering och 30% framgång i projektet

44 Vad händer med Patrik om vi låter honom hållas ? Patrik 23 i AFA Patrik 24 i DFG (Djurgårdens Fina Grabbar) Patrik 26 i OG Patrik 27 i Svenska Motståndsrörelsen

45

46 Destruktiva subkulturer Religiös extremism Fotbolls- huliganer Lösa nätverk Ligor Politisk extremism Muslimsk Kristen Organiserad brottslighet Bikers Vit makt AFA Maffia- liknande strukturer Etnisk Inhemsk Internationell Fängelsegäng Förortsgäng

47 Destruktiva subkulturer Andra brott Våld Mot individer Mot grupper Vandalisering Upplopp Förstörelse Egendoms- Ekonomiska Straff/påföljd Produktions- förluster Mot individer Mot grupper Utanförskap Insatser Försörjning Samhällets skyddsåtgärder Mot individer Mot grupper Utpressning Drog- Ekonomiska Systemhotande brott

48 Vad kostar ett våldsoffer? När kostar det? Vem står för notan?

49

50

51

52

53

54 Ett stort eller ett litet problem?

55 Varför låter vi detta ske?

56 Varför låter vi detta ske? Kortsiktighet Stuprörstänkande Kedjebrevsekonomin

57

58

59

60

61 i.nilsson@seeab.se

62

63 Och det där med långsiktighet då???

64 i.nilsson@seeab.se Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

65 HALLANDSÅSTUNNELN ETT LYCKAT INVESTERINGSPROJEKT???

66 MARGINALISERINGENS KEDJEBREVSEKONOMI VÅRT SAMHÄLLSBYGGE TIDIGA GENERELLA FÖREBYGGANDE INSATSER BOSTÄDER, KULTUR SOCIALA NÄTVERK INTEGRATION FÖRSKOLANS & SKOLANS VIKTIGA ROLL I DEN SOCIALA FOSTRAN FRITIDSVERKSAMHET SOCIALTJÄNSTEN & PSYKIATRIN BÄRARNA AV TIDIGARE MISSLYCKANDEN STÄDPATRULLERNA & DE SOM STÅR FÖR FIOLERNA POLIS +KRIMINALVÅRD KRONOFOGDE MISSBRUKSVÅRD BOSTADSFÖRETAG

67 Varför låter vi detta hända??? BEST CASE ÄR JU TROTS ALLT BÅDE BÄTTRE OCH BILLIGARE

68 Fyra möjliga svar Brist på socialt investeringskapital Stuprörstänkande/agerande –Frånvaro av organisatorisk helhetssyn – svarte - petterspel med ansvar och kostnader Kortsiktighet i styrsystem och uppföljningssystem –Vi belönar kortsiktig (ekonomisk) framgång på bekostnad av långsiktig effektivitet Ersättningssystem som belönar stuprörstänkande och kortsiktighet –Vi blir allt bättre på att springa fort åt fel håll

69 KOSTNAD FÖR EN INSATS KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ EN SATSNING PÅ UNGA EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING

70 SOCIOEKONOMISKA STRATEGIER

71 Tre tankar Grundfråga; om nu prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehab är så bra och lönsamt – mänskligt och ekonomiskt - och alla dessutom vill så väl; varför händer inget? Infallsvinkel; det kanske beror på att detta inte enbart eller kanske ens främst är en folkhälsofråga utan främst ett ekonomiskt styr- och managementproblem Reflektion; i stort sett alla frågor i den offentliga sektorns mjuka del borde präglas av helhetssyn och långsiktighet. I stort sett alla organisationer, styrsystem, uppföljningssystem och ersättningssystem präglas av det motsatta. Är inte det konstigt?

72 Det finns metoder MEN vi behöver ett socialt investeringskapital

73 Några vägar mot ett socialt investeringskapital Förebyggande Preventivt Långsiktigt Samverkande Uthålligt SOCIALA INVESTERINGS- FONDER KUNDVAL 3.0 NY ENHET FÖR PREVENTION & SAMVERKAN SOCIAL INVESTMENT BONDS CSR M.M.

74

75 Ett antal andra ”på G” kring sociala investeringsfonder Norrtälje 3 Mkr Nynäshamn – 30 Mkr Trelleborg 12 Mkr Umeå – 120 Mkr Ale – politiskt initiativ Helsingborg – ett tjänstemannainitiativ + politiskt initiativ Norrköping 40 Mkr Luleå Lilla Edet – 3 Mkr Ystad – 3 Mkr Uppsala – förslag 40 Mkr + pol program Eskilstuna – förslag 25 Mkr Kungälv - förslag Göteborg – diskussion Malmö – ett politiskt uppdrag till ek direktör Ytterligare ett halvdussin diskuterar, överväger

76 EN SOCIAL INVESTERING ÄR EN KAPITALINSATS SOM FÖRVÄNTAS LEDA TILL FRAMTIDA AVKASTNING INNEHÅLLER A) LÅNGSIKTIGHET - KOSTNADEN KOMMER FÖRE INTÄKTEN B) RISK - DET KAN GÅ ÅT PIPAN C) OMFÖRDELNING - ANDRA KANSKE FÅR VINSTEN

77 En social investeringsfond vad är det??? Medel frigjorda och avsatta för att användas för sociala preventiva och rehabiliterande åtgärder Placeras på särskild plats/konto – i någon mening ”skyddade” Beslutas om i särskild ordning Innehåller inslag av både –A) långsiktighet –B) samverkan/helhetssyn Har någon form av avskrivningsplan/modell Insatserna ska –A) vara kunskapsbaserade –B) följas upp

78 Spelregler kring sociala investeringar (exempel) Effektivitetsperspektivet – kunskapsbaserad åtgärd Det gränsöverskridande perspektivet – samverkan och helhetssyn Det sociala investeringsperspektivet – långsiktiga intäkter Resultat- och uppföljningsperspektivet – mäta effekter

79 Att lyckas med sociala investeringsfonder En övergripande strategi – ett tydligt övergripande syfte Synsätt och terminologi Avsätta medel Beslutskriterier Uppföljning

80 Men kom ihåg Social investeringar endast det första (kanske nödvändiga) steget – detta är på intet sätt tillräckligt. Det sociala kapitalet måste användas på ett kostnadseffektivt vis För att uppnå långsiktighet & helhetssyn samt undvika onda cirklar måste vi också –Förändra organisationsstruktur –Förändra styr- och uppföljningssystem –Förändra ersättningssystem Detta är den stora frågan

81 Men det räcker inte vi måste se över 1. ORGANISATION 2. STYR- OCH UPPFÖLJNINGSYSTEM 3. ERSÄTTNINGSSYSTEM

82 RESURSER SOCIALT INVESTERINGS- KAPITAL STYRNING UPPFÖLJNING LÅNGSIKTIGHET ORGANISATION HELHETSSYN SAMVERKAN ERSÄTTNINGS- & RESURS- FÖRDELNINGS SYSTEM LAGSTIFTNING

83 Det handlar inte om resursbrist utan resursslöseri Det finns oerhörda resurser – –Men på fel plats, fel tid och fel sammanhang Detta leder till –Ineffektiv resursanvändning –Mänskligt lidande Detta är till stora delar onödigt

84 Vad skulle ni kunna omsätta till er verklighet - på egen hand? - med stöd av andra? - ganska direkt? - på lite sikt?

85 Att börja i det lilla Omfördela resurser i preventiv riktning Genomför preventiva och/eller samverkande projekt/aktiviteter Gör soc ek analyser av detta – lär metoden Sprid kunskap om metoder och synsätt

86 Ett råd till lokala beslutsfattare Det går –börja med något litet, se till att lyckas Det finns förebilder - det finns kunskap –Ta kontakt, bygg nätverk, lär av varandra Ta risker, agera långsiktigt - var uthållig Sätt Ior i karantän –Släpp loss Tigger JUST DO IT –Från prat till verkstad www.socioekonomi.se


Ladda ner ppt "Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet??? Seminarium okt 2011 Ingvar Nilsson/SEE."

Liknande presentationer


Google-annonser