Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningsspråk Sonja Vidjeskog 9.11.2011. Förvaltningsspråk jfr förvaltning www.ne.se Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningsspråk Sonja Vidjeskog 9.11.2011. Förvaltningsspråk jfr förvaltning www.ne.se Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningsspråk Sonja Vidjeskog 9.11.2011

2 Förvaltningsspråk jfr förvaltning www.ne.se Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut. I en smalare betydelse betecknar termen offentlig förvaltning enbart den organisation, väsentligen bestående av anställda tjänstemän, som är knuten till politiska organ på alla förvaltningsnivåer: departementen och statsförvaltningen till statsmakterna, landstingsförvaltningen till landstingsmötet med förvaltningsutskottet och styrelser samt kommunalförvaltningen till kommunfullmäktige med styrelser och nämnder. En ännu smalare innebörd av termen offentlig förvaltning är att den är en funktion vilken omfattar allmänna administrations- och ledningsuppgifter som primärt ombesörjs av tjänstemän (termen är då närmast synonym med administration). Det innebär exempelvis att de professionella yrkesutövarna i förvaltningen, t.ex. lärare och läkare, liksom arbetarna, inte anses syssla med förvaltning.

3 Händelserik period Barbros testamente, Barbro Ehrenberg-Sundin 2009 Rakt på sak, Kommunförbundets projekt hösten 2010- Svenskt lagspråk i Finland maj 2010 Myndigheternas svenska, seminarium på Svenska litteratursällskapet 19.11.2011 Hugo Bergrothsällskapets språkvårdsdag, Hanaholmen 18.5.2011 Klarspråkskonferensen Plain, Stockholm 8–9.2011 Klarspråkskonferensen Juridiskt språk, Reykjavik 11– 12.10.2011

4 Historisk tillbakablick med Hjördís Hákonadóttir (tidigare domare vid Islands högsta domstol) lagspråk var med det första som skrevs ner tyska, franska och latin påverkat lagspråk kan verka främmande, finns många gamla och utländska ord, svåra konstruktioner det offentliga språket användes som ett maktredskap från 1400-talet till 1700-talet Jämför klassikern Wellander

5 Dagens ståndpunkt medborgarna ska inte behöva gå till en expert för att kunna kommunicera de offentliga institutionerna ska formulera sig klart och begripligt etisk arbetsförpliktelse för experten exempel: räcker inte att en lag är rättfärdig, måste gå att förstå varför den är det

6 Sigurd Heuman - För vem skriver domstolen sina domar? Mottagaranalys och mottagaranpassning bemötande av parter kontakter med medierna läsbarhet

7 Men tradition: domarna skriver för högre rätt. Klassiker = skriva uppåt! tänker inte på att de skriver för en part medborgarna ställer större krav i dag spridning av de skriftliga domarna mycket större

8 Utbildningsmaterial Lärarhandledning http://www.sprakradet.se/10195 Bildspel http://www.sprakradet.se/8929

9 Jfr utbildningsmaterial i Sverige: Visa respekt för läsaren Många medborgare känner att de är i underläge i kontakten med myndigheter. De är rädda för att göra fel och för de konsekvenser det kan få. Därför är det viktigt att de texter som myndigheter skriver genomsyras av respekt för alla läsare, oavsett vilka känslor läsarna har för myndigheter och vårt demokratiska system. Vi ska inte förstärka medborgarnas eventuella känsla av att vara underlägsna och svaga. Bra myndighetstexter ökar medborgarnas förtroende för myndigheterna. En bra myndighetstext ska inte bara innehålla korrekt och relevant information, skriven enligt de språkliga reglerna. För att läsaren ska kunna ta till sig budskapet måste texten också vara skriven på ett sätt som inte irriterar i onödan eller skapar avstånd.

10

11

12 Attityd C Tjänstemannen uppfattas som Hjälpsam Empatisk Lyhörd Samarbetande Medborgarens reaktioner: Öppen för förfrågningar Kan koncentrera sig på ärendet Myndigheter är inte jobbiga

13 SLS-seminarium I Norden har myndigheterna aldrig setts som en fiende Jämför förhållningssättet till myndigheter bland invandrargrupper i Sverige

14 Vad är klarspråk? Folder http://www.sprakradet.se/2244

15 Klarspråk lönar sig Publikation http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64483

16 Åsa Wengelin: Finns det lätta och svåra texter? Sammanhangen påverkar: Läsarna har olika förförståelse Olika ordförråd: måste förstå 75 % av orden för att förstå texten Olika läsvanor: kan ha fullt upp med att avkoda orden Olika slutledningsförmåga

17 Flera synsätt Läsare lär sig nya vanor (automatiseras) Läsare har olika läsmål Konventioner kan och måste ifrågasättas

18 Studerat ögonrörelser Läsprocessen påverkas av: Ordfrekvens Förutsägbarhet Semantisk relation mellan ord Överraskande kombinationer tar upp mer kapacitet i arbetsminnet

19 Orsak och verkan Svår text: läsaren har låg läshastighet, hoppar kortare och stannar längre på fixpunkterna. Svåra relationer: svårare hålla den röda tråden i minnet Svåra ord: ord som har både en vardagsbetydelse och en fackspecifik användning är svårast

20 Å andra sidan Klarspråk = utarmat språk? http://www.sprakradet.se/12021

21 Å andra sidan Som de gamla sjunga kvittra de unga? http://www.sprakradet.se/12017

22 Svenskt klarspråksarbete modell Klarspråk, ämnesområde inom språkvårdsorganet Språkrådet http://www.sprakradet.se/klarspr%C3%A5k

23 Några språkliga nivåer Läsbarhet - strukturer, konstruktioner Ordval - Svarta listan Skriv svenska - Svenskt lagspråk i Finland Skriv korrekt - Några språkfrågor

24 Läsbarhet Mottagaranalys Vem skriver du för? Vems är perspektivet? Tematisk disposition bättre än kronologisk Hänvisningar till andra texter gör texten svårare Ge akt på bindeorden: summerar, motiverar, argumenterar

25 Överskådlighet framhäv det viktiga gärna läsanvisningar informativa rubriker - inte med versaler = svårare att läsa tydlig nivåindelning, lagom långa stycken inled styckena med en nyckelmening omväxlande långa och korta meningar information som hör ihop nära varandra undvik långa inskott - spjälker upp information befolka språket Jfr Fpa gick över till du

26 Ordval många ord i t.ex. juridiskt språk svåra att förstå De egentliga termerna är inte svårast. Svårast är de ord som har en betydelse i normalspråket och en annan, mera specifik i fackspråket

27 Övning Kan du matcha rätt ord?

28 Statrådets kansli, Finland Svenskt lagspråk i Finland http://www.vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen- lautakunta/slaf/sv.jsp Språkråd http://www.vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen- lautakunta/lehti-sprakrad/sv.jsp

29 Exempel ur Slaf Använd efterställda bestämningar Ex. till socialnämndens verksamhet hörande ärenden -> ärenden som hör till socialnämndens verksamhetsområde Ex. det av kommundirektören över förslaget utarbetade yttrandet -> det yttrande över förslaget som utarbetats av kommundirektören -> ett yttrande utarbetat av kommundirektören

30 Exempel ur Slaf Undvik verbalsubstantiv Ex. Kääntäminen on vaativa. -> Det är krävande att översätta.

31 Exempel ur Slaf Håll ihop ord som hör ihop Ex. Unesco arrangerade i Genève i december 2002 en konferens för regeringarnas experter angående det tryckta ordet. -> Unesco arrangerade i december 2002 en konferens i Genève om det tryckta ordet för regeringarnas experter. -> I december 2002 arrangerade Unesco...

32 Exempeltext med kommentarer Utkast till instruktion

33 Övning Vet du hur orden böjs?

34 Handböcker Förteckning över handböcker http://www.sprakradet.se/klarspr%C3%A5ks b%C3%B6cker Svarta listan http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/19775 Utrikes namnboken http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/41146

35 Svenskt språkvårdsorgan i Finland http://www.focis.fi/svenska

36 Mediespråk http://tt.se/ttsprak/ http://www.mediesprak.fi/


Ladda ner ppt "Förvaltningsspråk Sonja Vidjeskog 9.11.2011. Förvaltningsspråk jfr förvaltning www.ne.se Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser