Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 1 Agneta Häggström Ruskigt smidiga arbetsprocesser - inte utan klarspråk!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 1 Agneta Häggström Ruskigt smidiga arbetsprocesser - inte utan klarspråk!"— Presentationens avskrift:

1 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 1 Agneta Häggström Ruskigt smidiga arbetsprocesser - inte utan klarspråk!

2 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 2 Agneta Häggström Har det hänt att någon har missförstått det du har skrivit?

3 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 3 Agneta Häggström Det här ska jag prata om • Varför behövs klarspråk? • Vad är klarspråk? • Hur når man klarspråk? – Strategier – Praktiska tips • Klarspråk räcker inte alltid!

4 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 4 Agneta Häggström Klarspråk 2009 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 1739 1907

5 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 5 Agneta Häggström Varför behövs klarspråk? ”… ett självklart krav att språket i offentlig verksamhet ska vara begripligt för medborgarna.”

6 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 6 Agneta Häggström Varför klarspråk? Praktiska skäl: • Sparar tid och pengar • Kvalitetsfråga • Förbättrar kommunikationen

7 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 7 Agneta Häggström Varför skriver man krångligare än nödvändigt?

8 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 8 Agneta Häggström Vad är klarspråk? Klarspråk står för klara och tydliga myndighetstexter,skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Källa: www.språkrådet.se/klarspråkwww.språkrådet.se/klarspråk Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Språklagen (2009:60) 11§

9 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 9 Agneta Häggström Vårdat, enkelt och begripligt Vårdat – följa gängse språknormer, t.ex. Myndigheternas skrivregler Enkelt – ligga relativt nära talspråket Begripligt – anpassat så att mottagaren bör kunna förstå

10 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 10 Agneta Häggström Klarspråk – olika sidor • En ideologi Alla bör kunna förstå myndighetstexter, en fråga om demokrati • Ett förhållningssätt Anpassa texten efter läsaren, analysera situation och syfte • En samling verktyg och regler Använd aktiva verb, lagom långa meningar, många rubriker etc. • Ett stilideal Ledigt, modernt, inte stelt kanslispråk Kan det uppkomma konflikter mellan dessa? Vilket är viktigast?

11 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 11 Agneta Häggström Klarspråk i världen • De som kommit längst är de nordiska och de engelskspråkiga länderna. • USA fick sin språklag 2010, ett år efter Sverige. Sydafrika har lagstiftning om språk som en del av sin konsumentlagstiftning • Organisationer: – Clarity international http://www.clarity-international.net/http://www.clarity-international.net/ – Plain (Plain Language Association InterNational) http://www.plainlanguagenetwork.org/

12 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 12 Agneta Häggström Klarspråk i tre steg: 1) Besvara tre frågor: − Vem ska läsa? − Varför ska hen läsa? − Vilka frågor har läsaren? 2. Dela upp materialet i delar som passar ihop med frågorna och sätt etiketter på delarna – rubriker. 3. Använd enkla ord och skriv meningar som inte känns konstiga att läsa högt.

13 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 13 Agneta Häggström Finns det något som du irriterar dig på när du läser?

14 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 14 Agneta Häggström All information ska vara tydlig…

15 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 15 Agneta Häggström Hur når man klarspråk? • Strategier • Praktiska tips

16 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 16 Agneta Häggström Strategier • Sätt upp mål – på kort sikt – på lång sikt • Förankra i hela organisationen – Ledning – Chefer – Alla medarbetare som skriver • Var konkret!

17 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 17 Agneta Häggström Så här? Lean är ett icke nollsummespelprincip-baserat ledningssystem inriktat på att skapa värde för slutkund, eliminera slöseri, variationer och överbelastning baserad på vetenskaplig metodik. Lean är inte ett besparingsprogram. Inriktningen är att frigjorda resurser ska återinvesteras för ökad kundnytta. Floskler…

18 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 18 Agneta Häggström Praktiska tips • Vad hela organisationen kan göra: – Styra mot klarspråk, t.ex. med hjälp av riktlinjer – Utbilda medarbetare – Visa goda förebilder, dvs. välskrivna texter • Det du och dina kollegor kan göra: – Läs igenom vad du skrivit – Ta tid att strukturera – Låt en kollega läsa igenom vad du skrivit – Prata om klarspråk

19 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 19 Agneta Häggström Kundundersökning • Viktigt att känna sin målgrupp – Vilka är de? – Vad vet de? – Vad behöver de veta? • Viktig kunskap – Ingen vill lägga ner onödig tid på att förstå ett brev från en myndighet. Om man inte förstår så slutar man läsa – och ringer!

20 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 20 Agneta Häggström Motstånd… Jag är också jurist! Jag kan skriva! Det där barnsliga bebis-språket! Kränkande! Barnsligt! Det måste stå som i lagen!

21 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 21 Agneta Häggström Vardagliga situationer med krångliga ord… • ”Avsikten är en översyn av tillgången till livsmedel i hushållet” • ”Inom kort kommer det att råda en avsevärd brist på vissa mejeriprodukter”

22 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 22 Agneta Häggström Att skriva på Försäkringskassan • En webbutbildning – Praktisk – Populär – Pristagare • Ett klarspråksnätverk • Stöd och uppföljning – Klarspråkstest – Workshoppar – Uppföljning av kvaliteten

23 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 23 Agneta Häggström Klarspråk räcker inte • Du måste också fånga läsarens intresse! – Konkreta ord som skapar bilder och väcker känslor – Skriv om människor – Berätta varför

24 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 24 Agneta Häggström Var finns människan? Behörighet för åtkomst till uppgifter i databasen ska vara begränsad till vad som är nödvändigt för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Tilldelning sker genom särskilt beslut som fattas av närmaste chef. Skriv så här i stället! Din behörighet att hämta uppgifter i databasen ska vara begränsad till vad du behöver utifrån dina arbetsuppgifter. Det är din närmaste chef som beslutar om vilken behörighet du ska ha.

25 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 25 Agneta Häggström Tänk dig att du bestämt dig för att börja cykla till jobbet. Innan du sätter igång identifierar du de risker som finns. Att bli påkörd är den tydligaste risken, och den går inte att eliminera. Men du kan begränsa risken genom att cykla på cykelbanor och vara uppmärksam på hinder och andra trafikanter. Dessutom kan du begränsa effekten av om du ändå skulle bli påkörd genom att bära hjälm.

26 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 26 Agneta Häggström Frågor?

27 Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 27 Agneta Häggström


Ladda ner ppt "Inte utan klarspråk• September 2012 • Sida 1 Agneta Häggström Ruskigt smidiga arbetsprocesser - inte utan klarspråk!"

Liknande presentationer


Google-annonser