Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Ekonomiska förutsättningar NJS Svenska avdelningen har haft ansvar för utgivningen av NJT sedan 2003 Vår utgångspunkt har varit att NJT ska vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Ekonomiska förutsättningar NJS Svenska avdelningen har haft ansvar för utgivningen av NJT sedan 2003 Vår utgångspunkt har varit att NJT ska vara."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Ekonomiska förutsättningar NJS Svenska avdelningen har haft ansvar för utgivningen av NJT sedan 2003 Vår utgångspunkt har varit att NJT ska vara självfinansierad, dvs. inte vara beroende av bidrag från avdelningarna 1998-2002 kostade NJT enbart den NJS svenska avdelningen cirka 50 000 SEK/år En god ekonomi förutsätter dels intäkter (annonser) och en tydlig kostnadskontroll

3 Strategi för att uppnå en god ekonomi för NJT Definiera vad i tidningsproduktionen som kan göras ideellt respektive måste köpas Upphandla genom avtal de tjänster som måste upphandlas: –Huvudredaktör (Prenler Consulting) –Tidningsproduktion (Mediabaren) –Tryckeri (Sjuhäradsbygden) –Annonsförsäljning (RC Effekt) Nordic Rail 9 oktober 20073

4 Annonsförsäljning Annonsförsäljningen utgör NJT:s viktigaste inkomstkälla Motivet att annonsera i NJT är främst att stödja NJS’ verksamhet, reklamvärdet är begränsat då upplagan ( 3000 ex) är låg Cirka 80 procent av annonsintäkterna genereras av svenska företag - obalans En effektiv annonsförsäljning kräver: –En driven annonssäljare –Ett etablerat kontaktnät inom respektive land Nordic Rail 9 oktober 20074

5 Utvecklingen NJT redovisar normalt en vinst de år som Nordic Rail anordnas, för ”mellanåren” redovisas en förlust 2013 är ett trendbrott få NJT för första gången redovisar förlust ett mässår Det negativa resultatet beror på kraftigt fallande annonsintäkter Fortsätter denna utveckling tvingas NJT be respektive avdelning om driftbidrag 5

6 NJT:s resultat 2004-2013 6

7 Förslag till ställningstagande Alla avdelningar har ansvar för NJT:s ekonomi Alla avdelningar måste bidra till att sälja annonsutrymme i NJT, inte bara den svenska avdelningen NJS svenska avdelningen är beredd att även fortsättningsvis kostnadsfritt sköta NJT ekonomi (t.ex. fakturera annonser) 7

8 Vad måste göras? Kostnader för foto bör bekostas av respektive avdelning och inte vara en ”fri” tillgång Respektive avdelning utser en person ansvarig för annonsförsäljningen. –Att ha kontakter med presumtiva kunder –Aktivt bearbeta presumtiva kunder (samtal, möten osv.) –Förmedla kontakter till RC Effekt 8


Ladda ner ppt "1. 2 Ekonomiska förutsättningar NJS Svenska avdelningen har haft ansvar för utgivningen av NJT sedan 2003 Vår utgångspunkt har varit att NJT ska vara."

Liknande presentationer


Google-annonser