Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Certifiering av elektromekaniska verkstäder. Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? När?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Certifiering av elektromekaniska verkstäder. Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? När?"— Presentationens avskrift:

1 Certifiering av elektromekaniska verkstäder

2 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? När?

3 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför För att möta ökad konkurrens framförallt på försäljningen av motorer. För att möta önskemål eller krav från kunder och leverantörer. För att höja statusen på vår verksamhet, kunna ta bättre betalt. Vi skall vara det självklara valet vid inköp av elmotorer och kringutrustning. Hur? När?

4 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? Genom utbildning. Genom att dokumentera vår kunskap. Genom att ta fram en branschstandard (se EASAs Recommended practice) När?

5 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? När? Nu! Första certifierade förtag skall kunna presenteras nästa kongress.

6 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Vilka krav måste företagen uppfylla? På varje certifierad elektromekanisk verkstad skall det finnas minst en diplomerad elektromekaniker. Att arbeta i enlighet med vår branschstandard. Ha dokumenterade arbetsrutiner. Ha en dokumenterad testrutin, helst ett gemensamt testprotokoll. Ha en dokumenterad slutkontroll. Följa gällande lagar och regler gällande arbetsmiljö och yttre miljö Ha en god ekonomi, tex. två godkända bokslut.

7 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Diplomerad elektromekaniker Dokumenterad utbildning i elsäkerhet (BB2) Dokumenterad grundutbildning i elmotorlära (ELR eller liknande) Dokumenterad utbildning i lagermontering/lagerskador/smörjteknik Minst fem års branschvana. Diplomet är giltigt i tio år sedan kan skall det förnyas. Ytterligare utbildningar kan komma att påkallas av styrelsen. Diplomerade maskinelektriker har förtur till utbildningar tillhandahållna av förbundet.

8 Certifiering av elektromekaniska verkstäder ELR bör tillhandahålla nödvändiga utbildningar inom nämnda områden. Väletablerade företag utan dokumenterade utbildningar, men med många år i branschen kan även de behöva en uppfriskning av teorin. Inget krav på att samtliga anställda deltar i alla utbildningar. Tanken är givetvis att alla medlemmar som önskar ta detta steg skall kunna göra det.

9 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Hur skall vi då veta att certifierade företag uppfyller dessa krav? Våra kollegor och kunder hjälper oss att följa de regler som vi själva beslutat oss för att följa. Certifikatet är giltigt i tio år och skall sedan sökas om. Missbruk av certifikatet kan leda till återkallande av det samma. Certifikatet är ett levande dokument som skall förändras med tiden.

10 Certifiering av elektromekaniska verkstäder Slutmål En dag skall styrelsen för ELR kunna uppvakta Elsäkerhetsverket och påtala att det bör finnas en behörighet för att reparera elmotorer.


Ladda ner ppt "Certifiering av elektromekaniska verkstäder. Certifiering av elektromekaniska verkstäder Varför? Hur? När?"

Liknande presentationer


Google-annonser