Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt av Rotary Foundation Vart går rotarianernas pengar? Distrikt 1410 DRFCC Matti Urho Höstseminariet 1.10.2011 Hämeenkyrö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt av Rotary Foundation Vart går rotarianernas pengar? Distrikt 1410 DRFCC Matti Urho Höstseminariet 1.10.2011 Hämeenkyrö."— Presentationens avskrift:

1 Översikt av Rotary Foundation Vart går rotarianernas pengar? Distrikt 1410 DRFCC Matti Urho Höstseminariet Hämeenkyrö

2 Foundation Foundation The Rotary The Rotary E VERY R OTARIAN, E VERY Y EAR E VERY R OTARIAN, E VERY Y EAR O UR R OTARY F OUNDATIONO UR R OTARY F OUNDATION

3 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION (TRF) är en av Rotary International grundad stipendie- och biståndsfond. Den är således en av oss rotarianer ägd fond, vår egen fond! Rotary Foundation är en av världens största på privat finansiering baserad stiftelse. Kapital: totalt 804 MUSD totalt 654 MUSD totalt 731 MUSD Finlands Rotary © 20113

4 The Rotary Foundation 2010 Financial Results US$(millions)

5 Matti Wall RRFC Zone 15 Suomen piirien Rotarysäätiöseminaari Tampere

6 Polio Plus 53% General administration 2% Humanitarian 23% Educational 13% Fund develop. 8% Program awards and expenses 90% Other programs 1,6%

7 ROTARY FOUNDATION Vad gör Foundation och vad financierar det? Foundation stöder humanitära bistånds- och skolningsprojekt Målet är att förbättra internationellt samförstånd, god vilja och fred via program som främjar utbildning och lindrar fattigdom och sjukdomar Finlands Rotary © 20117

8 ROTARY FOUNDATION Hur förökar vi Foundations medel? Rotaryklubbar och enskilda rotarianer donerar årligen medel till Foundation. Varje rotarian som personligen donerar minst100 USD till Årliga programfonden blir en Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM Rotaryklubbarna kan finansiera sina gåvor genom att arrangera konserter, basarer och kampanjer ellr genom att samla in medel av sina medlemmar. 8

9 ROTARY FOUNDATION Hur förökar vi Foundations medel? Målet är, att Varje Rotarian Varje År deltar i gåvan. Bidragen till den Årliga programfonden och PolioPlus-fonden ökar på klubebns ellr den enskilda rotarianens PHF-poäng. Då den tillträdande guvernören vid PETS har informerat om årets målsättning så bör de tillträdande klubbpresidenterna börja planera för sina egna donationsmål. 9

10 ROTARY FOUNDATION VARFÖR = 1. användningen av Programfonden Varje donerad dollar står till klubbens förfogande och står i dess bestämmanderätt, då klubben använder sig av distriktets DDF-medel för sina serviceprojekt eller föreslår stipendier eller bidrag. För lokala humanitära serviceprojekt förenklade distriktsbidrag (District Simplified Grants) För internationella humanitära serviceprojekt matchande bidrag (Matching Grants) För olika stipendier, i huvudsak till universitetsstudier Finlands Rotary ©

11 ROTARY FOUNDATION UTNYTTJANDE AV PROGRAMFONDEN Finlands Rotary © Av Programfondsbidragen går: 50% Världsfonden (WF) 50% Distriktsfonden (DDF) Medlem till distriktets användning igen 3 år efter donationen

12 ROTARY FOUNDATION UTNYTTJANDE AV PROGRAMFONDEN DDF-medel kan användas till (1): Internationella humanitära matchande bidragsprojekt tillsammans med en internationell partner;  Målet kan vara också i Finland!!! Förenklade distriktsbidrag (District Simplified Grants) för lokala humanitära serviceprojekt Ettåriga akademiska goodwill-stipendier (Academic- Year Ambassadorial Scholarship, USD ) Inte för rotarianer eller deras släktingar Finlands Rotary ©

13 ROTARY FOUNDATION UTNYTTJANDE AV PROGRAMFONDEN DDF-medel kan användas till (2): Studier i internationell fredsforskning och konflikts- lösning vid något Rotaryuniversitet  Ej för rotarianer eller deras släktingar Årligt GSE-utbyte (Världsfonden betalar för endast ett utbyte i en riktning per år)  Ej för rotarianer eller deras släktingar Möjliga extra teammedlemmar i GSE-gruppen där kostnader upp till USD 2.000/extra medlem, högst 2 stycken. Finlands Rotary ©

14 A District Simplified Grant (DSG) is a tool Rotary districts utilize to support short-term, humanitarian projects that benefit the community A District Simplified Grant (DSG) is a tool Rotary districts utilize to support short-term, humanitarian projects that benefit the community Funded through a portion of District Designated Funds (DDF) to support projects locally or internationally Funded through a portion of District Designated Funds (DDF) to support projects locally or internationally Distric t Distric t Grants Grants Simplified Simplified

15 Matches contributions raised by Rotary clubs and districts for international service projects involving Rotary clubs in two or more countriesMatches contributions raised by Rotary clubs and districts for international service projects involving Rotary clubs in two or more countries Over US$335 million spent on 29,000 grants in 199 countries since 1965Over US$335 million spent on 29,000 grants in 199 countries since 1965 Grants Grants Matching Matching

16 Established in 1947 to further international understandingEstablished in 1947 to further international understanding Among the world's largest privately funded international scholarship programsAmong the world's largest privately funded international scholarship programs More than 39,000 scholars from over 115 countries have served as ambassadors of goodwillMore than 39,000 scholars from over 115 countries have served as ambassadors of goodwill Ambassadorial Ambassadorial Scholarships Scholarships

17 Provides travel grants for teams to exchange visits between paired areas in different countriesProvides travel grants for teams to exchange visits between paired areas in different countries A team consists of four non- Rotarian young professionals and one Rotarian who leads the groupA team consists of four non- Rotarian young professionals and one Rotarian who leads the group All Rotarians are eligible to apply as team leadersAll Rotarians are eligible to apply as team leaders Group Study Group Study Exchange Exchange

18 ROTARY FOUNDATION VARFÖR = 2. Rotarys 200 M$ UTMANING End Polio Now Över 2 miljarder barn har blivit poliovaccinerade sedan år 1985 alkaen Över 2 miljarder barn har blivit poliovaccinerade sedan år 1985 alkaen Utrotningen av polio är Rotarys gåva till världens barn Av utmaningen har t.o.m. september 185,1 miljoner USD insamlats 160 M$ Finlands Rotary ©

19 ROTARY FOUNDATION Finlands rotarianers andel av 200 M$:s utmanigen Rotarianer 1,2 milj., i Finland = 1% Utmaningen 200 M$, de finska rotarianernas andel 1% = 2 M$ Per finsk rotarian 170 $ dvs. 125 €  -> 56,66 $ eller 42 €/år Till den Finlands Rotary ©

20 Distriktets 1410 klubbar band sig till att donera 85 $ / medlem under rotaryåret och resterande 85 $ per Gåvorna utökar också sk. ”PHF-dollars”. Distriktets 1410 klubbar band sig till att donera 85 $ / medlem under rotaryåret och resterande 85 $ per Gåvorna utökar också sk. ”PHF-dollars”. Rotarys 200 M$ utmaning 20

21 ROTARY FOUNDATION Hur nådde D 1410 sitt fina resultat under Slutresultat PolioPlus $ = 73,20 $ /cap (85 $) = bästa distrikt inom Zon 15. Årliga Programfonden $ = 25,51 $ /cap (35 $) = näst bäst inom Zon 15. Det fina resultatet fortsatte även under året Slutresultat PolioPlus $ = 47,67 $ /cap (43 $) Årliga Programfonden $ = 26,95 $ /cap (40 $) Finlands Rotary ©

22 ROTARY FOUNDATION D1410 FOUNDATIONMÅL UNDER Gåvor  Programfonden 45 USD/medlem  PolioPlus, alla klubbar har donerat 170 USD/medlem  Sustaining member 90 medlemmar Foundationmedlens användnoing  Ambassadorial Scholarship $  Läskunnighet Kenya $  Färskt vatten (Zambia III) $  Lokala serviceprojekt (DSG) $  Hälsa (Balticum) $ Finlands Rotary ©

23 ROTARY FOUNDATION Färskt vatten – Distriktets 1410 brunnsprojekt i Zambia Zambia I – brunnsprojektet klubbar-9 borrbrunnar Zambia II – brunnsprojektet , mål 5 handp.+1Pl. - deltog 35 klubbar, - klubbarnas satsning €, hela projektet USD - 6 brunnar med handpump, en PlayPump –brunn och en Solar pump - brunn, totalt 8 brunnar och två brunnar från 2006 reparerades, ´ - TRF godkände projektet , - borrandet och utrustandet av brunnarna gjordes i huvudsak under september-december Slutrapporten klar i december 2010 Zambia III – det nya projektet startar Finlands Rotary ©

24 ROTARY FOUNDATION Färskt vatten – Distriktet 1410 Zambia III Tidtabellsförslag: - kick off i april klubbarnas bidrag: maj – juni ansökan till TRF: juli TRF:s godkännande; september (uppskattning) – brunanrna borras: start i oktober-november 2011 Mål: 8-9 brunnar Totalbudjet: ca USD Livingstone RC har meddelat om sin beredskap för projektet Lycka till med distriktets 1410 tredje färskvattensprojekt Finlands Rotary ©

25 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN

26 Programområdenas fördelning Globala bidrag Stöd för följande: Academic-Year Ambassadorial Scholarships Group Study Exchange Larger Matching Grants 3-H Grants Rotary Centers for International Studies Distriktsbidrag Stöd för följande: Grants for University Teachers Ambassadorial Scholarships (cultural, multi-year, academic year) Group Study Exchange Regional Scholar Seminar Grants District Simplified Grants Smaller Matching Grants Volunteer Service Grants Disaster Recovery

27 Slide 27 1.Krishantering, forskning och bibehållande av fred 2.Förhindrande av sjukdomar och behandling 3.Tillgång på färskt vatten och främjande av hygien 4.Främjande av mödrarnas och barnens hälsa 5.Främjande av grundutbildning och läskunnighet 6.Stöd för ekonomisk och samhällelig utveckling Strategiskt viktiga verksamhetsområden (6)

28 Ditt stöd är livsviktig för världsfreden och välmåendet då Rotarys andra serviceårhundrade inleds! Tack!


Ladda ner ppt "Översikt av Rotary Foundation Vart går rotarianernas pengar? Distrikt 1410 DRFCC Matti Urho Höstseminariet 1.10.2011 Hämeenkyrö."

Liknande presentationer


Google-annonser