Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pentti Aspila Finlands Rotary © 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pentti Aspila Finlands Rotary © 2010"— Presentationens avskrift:

1 Pentti Aspila 28.2. 2010 Finlands Rotary © 2010
Rotary stöder läs- och skrivkunnighet Pentti Aspila Finlands Rotary © 2010 Tähän muistiinpanoja

2 Vad är läs- och skrivkunnighet?
Traditonellt anses läs- och skrivkunnighet betyda, att personen kan läsa och skriva. Läs- och skrivkunnigheten kan också ses som en funktionell talang såsom, att kunna använda en dator, kunskap i hur man förebygger vissa sjukdomar, eller t.ex. att tyda produktdeklarationer i en butik. Finlands Rotary © 2010

3 Läs- ovh skrivkunnigheten ger människorna möjligheter och hjälper dem, att utveckla samhällen. Det är sannolikt, att läs- och skrivkunniga samhällen: Utvecklas ekonomiskt Lever ett sundare liv Lever ett lugnare liv Finlands Rotary © 2010

4 Läs- och skrivkunnighet för med sig demokrati
Läs-och skrivkunnighet behövs på bynivå för, att skapa tillit. Ofta är den enda läs- och skrivkunniga byledare, och läskunnigheten och behärskningen av siffror är en del av maktutövning. Då flere kan läsa kan man skriva ner vad som har diskuterats och vad man kommit överens om. Det hjälper till med, att minska på korruptionen. Läs-och skrivkunnighet underlättar demokratiseringen av maktutövningen i byarna. Finlands Rotary © 2010

5 Analfabetism Nästan 900 miljoner kan varken läsa eller skriva
98 % av världens analfabeter bor i utvecklingsländer 130 miljoner grundskolebarna går inte i skola 275 miljoner barn i gymnasieåldern går inte i skola Av analfabeterna är ⅔ kvinnor Finlands Rotary © 2010

6 Andelen läs- och skrivkunniga i världen, %
Läs- och skrivkunnigheten i världen Andelen läs- och skrivkunniga i världen, % Finlands Rotary © 2010

7 Läs- och skrivkunnigheten bland vuxna i vissa delar världen, %
Niger 14 Kina 82 Somalien 24 Portugal 87 Nepal 28 Grekland 95 Afghanistan 32 Ryssland 98 Etiopien 36 USA 97 Namibien 38 Sverige 99 Haiti 45 Finland 100 Indien 52 Kenya 78 Finlands Rotary © 2010

8 Rotarianernas åtgärder för minskandet av analfabetismen
Rotarianerna strävar för, att minska på analfabetismen i olika delar av världen genom, att: Donera uppslagsböcker Bygga skolor Verka som tutorer Stöda användandet av datateknik i utbildningen Finlands Rotary © 2010

9 Läs- och skrivkunnighetsprojekt, som utförts av rotarianer
Läs- och skrivkunnigjetsprojet för barn, flickor och pojkar, vilka har som mål spridande och förbättrande av läskunnighet Förbättra läraranas verksamhetsförutsättningar och i skolorna öka möjligheterna, att fylla elevernas behov Förbättra de vuxnas, kvinnor och män, möjligheter tiill deltagande i utbildningsprogram Minska på faktorer som begränsar läs- och skrivkunnighet Främja positiva attityder för utvecklande av läs- och skrivkunnighet Finlands Rotary © 2010

10 Verktyg till stöd för rotarianernas läs- och skrivkunnighetsprojekt
Finlands Rotary © 2010

11 Stödgrupp för läs- och skrivkunnighet
RI:s president utnämner årligen en stödgrupp Stödgruppen består av ett netverk frivillga rotarianer, som stöder och uppmuntrar klubbar och distrikt till världsomspännande deltagande i läs- och skrivkunnighetsprojekt Finlands Rotary © 2010

12 Utnyttja stödgruppen för läs- och skrivkunnighet
Hyödynnä lukutaidon tukiryhmää Utnyttja stödgruppen för läs- och skrivkunnighet Kontakta distrikts- eller zonkoordinatorn, då du behöver stöd eller projektidéer Informera guvernören, zonkoordinatorn eller RI om framgångarna Utse en läs- och skrivkunnighetskoordinator i din klubb somm samarbetar med distriktskoordinatorn Läs mera stödgruppen för läs- och skrivkunnighet: Finlands Rotary © 2010

13 Mål som RI:s läskunnighetsgrupp har ställt för klubbarna
Arrangera en läs- och skrivkunnighetsevenemang på internationella dagen för läskunnighet den 8 september Arrangera ett läskunnighetsprojekt under Rotarys månad för läs- och skrivkunnighet i mars Verkställ ett Lexikon- eller annat bokprojekt Informer distriktets läskunnighetsombud och/eller guvernören om läskunnighetsprojektet Erhåll distriktets läskunnighetserkännande Verkställ ett serviceprojekt tillhörande yrkestjänst rörande läskunnighet Finlands Rotary © 2010

14 Rotarys läskunnighetssamarbete
För, att bättre kunna stöda rotarianernas läskunnighetsprojekt, så samarbetar Rotary International med International Reading Association. Finlands Rotary © 2010

15 Har alla barn samma möjligheter till lärdom?
Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya Har alla barn samma möjligheter till lärdom? Utnyttjande av datateknik landsortsskolor i västra Kenya Finlands Rotary © 2010

16 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Ansvarande genomförare: - Forssa rotaryklubb - Sepänhaka rotaryklubb - Finlands Rotarys distrikt Forssan yhteislyseo ANIN SECONDARY SCHOOL Finlands Rotary © 2010

17 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Utbildning av gymnasielärare och –elever i gymnasierna i Anini och Cheplaskei i utnyttjandet av datateknik i utbildningen Finlands Rotary © 2010

18 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Projektets målsättning: 1. Utrusta skolorna med datateknik Finlands Rotary © 2010

19 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Projektets målsättning: 2. Utbilda lärare och elever i utnyttjandet av datateknik Finlands Rotary © 2010

20 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Projektets målsättning: 3. Verkställa gemensamma projekt med Forssan yhteislyseo Finlands Rotary © 2010

21 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Projektets målsättning: 4. Producera utbildningsmaterial till Kenyanska skolor 5. Stöda uppfostran till internationalism Finlands Rotary © 2010

22 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Finansiering från Finlands utrikesministerium euro Rotarianernas självandel euro Dessutom Forssan yhteislyseos satsning Totalfinansieringen ca euro Finlands Rotary © 2010

23 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya
Tilläggsuppgifter: Pro Kenian sidorna: Forssa rotaryklubb: Finlands Rotary © 2010

24 Kom med och ta del i distriktets 1410
Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya Kom med och ta del i distriktets 1410 läs- och skrivkunnighetsprojekt i Kenya! Finlands Rotary © 2010


Ladda ner ppt "Pentti Aspila Finlands Rotary © 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser