Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pentti Aspila 28.2. 2010 Finlands Rotary © 2010 Rotary stöder läs- och skrivkunnighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pentti Aspila 28.2. 2010 Finlands Rotary © 2010 Rotary stöder läs- och skrivkunnighet."— Presentationens avskrift:

1 Pentti Aspila 28.2. 2010 Finlands Rotary © 2010 Rotary stöder läs- och skrivkunnighet

2 Finlands Rotary © 2010 2 Traditonellt anses läs- och skrivkunnighet betyda, att personen kan läsa och skriva. Läs- och skrivkunnigheten kan också ses som en funktionell talang såsom, att kunna använda en dator, kunskap i hur man förebygger vissa sjukdomar, eller t.ex. att tyda produktdeklarationer i en butik. Vad är läs- och skrivkunnighet?

3 Finlands Rotary © 2010 3 Läs- ovh skrivkunnigheten ger människorna möjligheter och hjälper dem, att utveckla samhällen. Det är sannolikt, att läs- och skrivkunniga samhällen:  Utvecklas ekonomiskt  Lever ett sundare liv  Lever ett lugnare liv

4 Finlands Rotary © 2010 4 Läs-och skrivkunnighet behövs på bynivå för, att skapa tillit. Ofta är den enda läs- och skrivkunniga byledare, och läskunnigheten och behärskningen av siffror är en del av maktutövning. Då flere kan läsa kan man skriva ner vad som har diskuterats och vad man kommit överens om. Det hjälper till med, att minska på korruptionen. Läs-och skrivkunnighet underlättar demokratiseringen av maktutövningen i byarna. Läs- och skrivkunnighet för med sig demokrati

5 Finlands Rotary © 2010 5 Nästan 900 miljoner kan varken läsa eller skriva 98 % av världens analfabeter bor i utvecklingsländer 130 miljoner grundskolebarna går inte i skola 275 miljoner barn i gymnasieåldern går inte i skola Av analfabeterna är ⅔ kvinnor Analfabetism

6 Finlands Rotary © 2010 6 Andelen läs- och skrivkunniga i världen, % Läs- och skrivkunnigheten i världen

7 Finlands Rotary © 2010 7 Läs- och skrivkunnigheten bland vuxna i vissa delar världen, % Niger14Kina82 Somalien24Portugal87 Nepal28Grekland 95 Afghanistan32Ryssland98 Etiopien36USA97 Namibien38Sverige99 Haiti45Finland100 Indien52 Kenya78

8 Finlands Rotary © 2010 8 Rotarianernas åtgärder för minskandet av analfabetismen Rotarianerna strävar för, att minska på analfabetismen i olika delar av världen genom, att:  Donera uppslagsböcker  Bygga skolor  Verka som tutorer  Stöda användandet av datateknik i utbildningen

9 Finlands Rotary © 2010 9 Läs- och skrivkunnigjetsprojet för barn, flickor och pojkar, vilka har som mål spridande och förbättrande av läskunnighet Förbättra läraranas verksamhetsförutsättningar och i skolorna öka möjligheterna, att fylla elevernas behov Förbättra de vuxnas, kvinnor och män, möjligheter tiill deltagande i utbildningsprogram Minska på faktorer som begränsar läs- och skrivkunnighet Främja positiva attityder för utvecklande av läs- och skrivkunnighet Läs- och skrivkunnighetsprojekt, som utförts av rotarianer

10 Finlands Rotary © 2010 10 Verktyg till stöd för rotarianernas läs- och skrivkunnighetsprojekt

11 Finlands Rotary © 2010 11 RI:s president utnämner årligen en stödgrupp Stödgruppen består av ett netverk frivillga rotarianer, som stöder och uppmuntrar klubbar och distrikt till världsomspännande deltagande i läs- och skrivkunnighetsprojekt Stödgrupp för läs- och skrivkunnighet

12 Finlands Rotary © 2010 12 Kontakta distrikts- eller zonkoordinatorn, då du behöver stöd eller projektidéer Informera guvernören, zonkoordinatorn eller RI om framgångarna Utse en läs- och skrivkunnighetskoordinator i din klubb somm samarbetar med distriktskoordinatorn Läs mera stödgruppen för läs- och skrivkunnighet: www.rotary.org/literacy. www.rotary.org/literacy Utnyttja stödgruppen för läs- och skrivkunnighet Hyödynnä lukutaidon tukiryhmää

13 Finlands Rotary © 2010 13 Arrangera en läs- och skrivkunnighetsevenemang på internationella dagen för läskunnighet den 8 september Arrangera ett läskunnighetsprojekt under Rotarys månad för läs- och skrivkunnighet i mars Verkställ ett Lexikon- eller annat bokprojekt Informer distriktets läskunnighetsombud och/eller guvernören om läskunnighetsprojektet Erhåll distriktets läskunnighetserkännande Verkställ ett serviceprojekt tillhörande yrkestjänst rörande läskunnighet Mål som RI:s läskunnighetsgrupp har ställt för klubbarna

14 Finlands Rotary © 2010 14 Rotarys läskunnighetssamarbete För, att bättre kunna stöda rotarianernas läskunnighetsprojekt, så samarbetar Rotary International med International Reading Association.

15 Finlands Rotary © 2010 15 Har alla barn samma möjligheter till lärdom? Utnyttjande av datateknik landsortsskolor i västra Kenya 2007-2010 Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

16 Finlands Rotary © 2010 16 Ansvarande genomförare: - Forssa rotaryklubb - Sepänhaka rotaryklubb - Finlands Rotarys distrikt 1410 - Forssan yhteislyseo ANIN SECONDARY SCHOOL Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

17 Finlands Rotary © 2010 17 Utbildning av gymnasielärare och –elever i gymnasierna i Anini och Cheplaskei i utnyttjandet av datateknik i utbildningen Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

18 Finlands Rotary © 2010 18 Projektets målsättning: 1. Utrusta skolorna med datateknik Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

19 Finlands Rotary © 2010 19 Projektets målsättning: 2. Utbilda lärare och elever i utnyttjandet av datateknik Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

20 Finlands Rotary © 2010 20 Projektets målsättning: 3. Verkställa gemensamma projekt med Forssan yhteislyseo Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

21 Finlands Rotary © 2010 21 Projektets målsättning: 4. Producera utbildningsmaterial till Kenyanska skolor 5. Stöda uppfostran till internationalism Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

22 Finlands Rotary © 2010 22 Finansiering från Finlands utrikesministerium 120 000 euro Rotarianernas självandel 11 000 euro Dessutom Forssan yhteislyseos satsning Totalfinansieringen ca 150 000 euro Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

23 Finlands Rotary © 2010 23 Tilläggsuppgifter: Pro Kenian sidorna: www.prokenia.org info@prokenia.org Forssa rotaryklubb: http://www.surffi.net/~frotary/http://www.surffi.net/~frotary/ Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya

24 Finlands Rotary © 2010 24 Kom med och ta del i distriktets 1410 läs- och skrivkunnighetsprojekt i Kenya! Distriktets 1410 läskunnighetsprojekt i Kenya


Ladda ner ppt "Pentti Aspila 28.2. 2010 Finlands Rotary © 2010 Rotary stöder läs- och skrivkunnighet."

Liknande presentationer


Google-annonser