Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION? Tähän muistiinpanoja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION? Tähän muistiinpanoja."— Presentationens avskrift:

1 ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION?
Tähän muistiinpanoja

2 Värna om tjänandets ideal:
Det syns (Borde synas) I den egna klubben Via utvecklande och kunskapsberikande föredrag Genom, att fungera turvis som klubbfunktionär På hemorten Via olika serviceprogram och –projekt I internationella sammanhang Genom, att starta / delta i internationella projekt Genom, att erbjuda möjligheten till studiestipendier Genom, att erbjuda möjligheter till att resa ut som utbyteselev Genom, att erbjuda möjligheter till medlemskap i en GSE-grupp Via stöd till Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009

3 Den är allstå vår egen och av oss ägda stiftelse!
ROTARY FOUNDATION (The Rotary Foundation of Rotary International) är en av Rotary International grundad stipendie- och understödsfond (RF) Den är allstå vår egen och av oss ägda stiftelse! Rotary Foundation är en av världens största privat finansierade stiftelser, dess kapital är nära 650 MUSD Finlands Rotary © 2009

4 VAD GÖR FOUNDATION OCH VAD FINANSIERAR DEN?
Stiftelsens ändamål är att stöda humanitära bistånds- och skolningsprojekt Målsättningen är att förbättra internationell förståelse via konkreta och effektiva program, som främjar skolning eller lindrar nöd och sjukdomar Finlands Rotary © 2009

5 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET?
I praktiken återbärs varje till Foundation donerad dollar och klubben får ”beslutanderätt” över dem, då den startar / deltar i projekt eller föreslår stipendier Lokala humanitära serviceprojekt (District Simplified Grants, förenklade distriktsbidrag) Internationella humanitära serviceprojekt (Matching Grants dvs. projekt som fått matchande bidrag) Olika, närmast stipendier för universitetsstudier Finlands Rotary © 2009

6 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (2)?
Klubbarna och distrikten verkställer varje år ett flertal projekt både här hemma, på närområden och i fjärran länder Matchande bidrag (förutsätter minst två i olika länder verkande rotaryklubbar): Målen är t.ex. skolor, sjukvård, hygien, färskvatten och läskunnighet i utvecklingsländerna osv. (Zambia, Kenya) Matchande bidrag : Här i närområdena pågår hela tiden projekt där barnhemmens, handikappade barns och åldringars förhållanden förbättras, stöd ges för att av- hjälpa brister i sjukhusens utrustningsnivå osv. (Estland) Finlands Rotary © 2009

7 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (3)?
DSG-bidrag (District Simplified Grants): Klubbarna kan även starta olika serviceprojekt på den egna hembygden och få finansiellt stöd via förenklade distriktsbidrag (ansökningarna ) Ambassadörsstipendier för goodwillambassadörer (Academic- Year Ambassadorial Scholarship, USD ) Finlands Rotary © 2009

8 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (4)?
Idéer till projekt för matchande bidrag, bl.a. Matching Husdjur och utsäde m.m. till Bosnien (Nystad) Sanitetsutrymmen för flickor i indiska skolor Mera brunnar till Zambia Finlands Rotary © 2009

9 NÄSTAN VAD SOM HELST ÄR MÖJLIGT!
En aktiv klubb, som bidragit till Rotary Foundation, kan tillgodogöra sig RF:s fina möjligheter: Föreslår aktivt deltagare till GSE-utbytesgrupperna Utvecklar humanitära projekt på sin egen hemort och söker därtill av distriktet DSG-stöd Startar ensam eller tillsammans med andra klubbar internationella humanitära projekt och ansöker om MG-stöd Föreslår sökanden till olika med stipendier stödda studier eller till funktioner som utövar humanitär hjälpverksamhet Finlands Rotary © 2009

10 EXEMPEL PÅ PROJEKTFINANSIERING MED MATCHANDE BIDRAG!
En klubb eller flere tillsammans samlar USD MG-projekt, RF ger USD Distriktet kan efter ansökan ge (DDF-medel) USD RF fördubblar detta USD Projektet växer totalt upp till USD Finlands Rotary © 2009

11 HUR INSAMLAS MEDLEN? Rotary Foundations medel erhålles i huvudsak via gåvor gjorda av enskilda Rotaryklubbar (investeringar i framtiden) Rotaryklubbarna kan anskaffa medel enligt eget gottfinnande, konserter, basarer, jippon, etc. Finlands Rotary © 2009

12 HUR INSAMLAS MEDLEN? Distriktets 1410 Rotary Foundation –gåvor under 2000-talet (USD) Rotaryåret Gåvor totalt Gåvor/medlem ,33 ,40 ,36 ,41 ,63 ,43 ,74 ,44 ,52 Finlands Rotary © 2009

13 ROTARY FOUNDATIONS HUVUDFONDER
Rotary Foundation har FYRA HUVUDFONDER: ÅRLIGA PROGRAMFONDEN VÄRLDSFONDEN PERMANENTA FONDEN PolioPlus FONDEN Finlands Rotary © 2009

14 ÅRLIGA PROGRAMFONDEN (ANNUAL FUND)
Programfonden växer via klubbarnas och de enskilda medlemmarnas årliga donationer Ackumulerar klubbens eller den enskilde medlemmens PHF-poäng Målsättningen är, att varje rotarian årligen, efter egen förmåga, bidrar till denna verksamhet! Klubbarnas årliga RF-gåvor och ”Foundationkortspengar” till denna fond! Inbetalningsanvisningar finns bl.a. i matrikeln på sidan 61 och FR:s slutna medlemssidor Finlands Rotary © 2009

15 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (1)
Donationerna till Årliga programfonden investeras för tre år Efter tre år återförs hälften (50%) till rotarydistriktets disposition och andra hälften överförs till Världsfonden (SHARE) Till distriktet återförda resurser är s.k. DDF-medel (District Designated Fund), som distriktet kan använda bl.a. till humanitära projekt, som föreslagits av klubbarna Finlands Rotary © 2009

16 Kapitalet återställes Till distriktet ställda medel
ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (2) Av de årliga donationerna går: 50% till Världsfonden (WF) 50% till Distriktsfonden (DDF) Medlen överförs 3 år efter dona- tionen till distriktens förfogande Medlen deponeras för 3 år. Kapitalet återställes av kapitalet av kapitalet Till distriktet ställda medel Världsfonden Finlands Rotary © 2009

17 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (3)
DDF-medel kan användas till (1): Internationella humanitära projekt med matchande bidrag tillsammans med en internationell partner; Målet kan vara beläget även i Finland!!! Förenklade distriktsbidrag (District Simplified Grants) för lokala humanitära serviceprojekt Ambassadörsstipendier för goodwillambassadörer (Academic-Year Ambassadorial Scholarship, USD ) Inte för rotarianer eller deras släktingar Finlands Rotary © 2009

18 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (4)
DDF-medel kan användas till (2): Rotarys världsfredsstipendier för studier vid ett av Rotarys sju center för internationella studier i fred och konfliktlösning Inte för rotarianer eller deras släktingar Till ett andra årligt studiegruppsutbyte (GSE). (1 utbyte bekos- tas alltid av Världsfonden) För finansiering av möjliga ytterligare GSE-gruppmedlemmar (USD / tilläggsmedlem, max 2 st.) Finlands Rotary © 2009

19 ÅRLIGA PROGRAMFONDEN (ANNUAL FUND)
”VARJE ROTARIAN, VARJE ÅR” SUSTAINING MEMBER Enligt Sustaining Member –programmet blir varje rotarian, som donerar minst 100 USD till Årliga programfonden understödsmedlem i Rotary Foundation (Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM) Finlands Rotary © 2009

20 Nya funktioner i Medlemswebben
Ordförande för klubbens Foundationkommitté Se närmare FR:s slutna medlemssidor under DATASYSTEM / Medlemswebben (RI) – Systembeskrivning och bruksanvisning Suomen Rotary © 2008

21 Att stöda Rotary Foundation är varje rotarians rätt och plikt
Paul Harris Fellow är en person, som donerar, eller i vars namn doneras USD till RF PHF-medaljen är ett värdefullt tecken på detta understöd! Varje rotarian bör sträva till denna under sina rotaryår! PHF är aldrig en köpt värdighet, den är ett tack eller en hedersbevisning! Finlands Rotary © 2009

22 ROTARY FOUNDATION ÄR EN SATSNING PÅ FRAMTIDEN!
Varje Rotarian, Varje År! Tack! Suomen Rotary © 2008


Ladda ner ppt "ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION? Tähän muistiinpanoja."

Liknande presentationer


Google-annonser