Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROTARY FOUNDATION (RF) ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROTARY FOUNDATION (RF) ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION?"— Presentationens avskrift:

1 ROTARY FOUNDATION (RF) ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION?

2 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •2•2 Det syns (Borde synas)  I den egna klubben •Via utvecklande och kunskapsberikande föredrag •Genom, att fungera turvis som klubbfunktionär  På hemorten •Via olika serviceprogram och –projekt  I internationella sammanhang •Genom, att starta / delta i internationella projekt •Genom, att erbjuda möjligheten till studiestipendier •Genom, att erbjuda möjligheter till att resa ut som utbyteselev •Genom, att erbjuda möjligheter till medlemskap i en GSE-grupp  Via stöd till Rotary Foundation Värna om tjänandets ideal:

3 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •3•3 ROTARY FOUNDATION (The Rotary Foundation of Rotary International) är en av Rotary International grundad stipendie- och understödsfond (RF)  Den är allstå vår egen och av oss ägda stiftelse!  Rotary Foundation är en av världens största privat finansierade stiftelser, dess kapital är nära 650 MUSD

4 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •4•4 VAD GÖR FOUNDATION OCH VAD FINANSIERAR DEN?  Stiftelsens ändamål är att stöda humanitära bistånds- och skolningsprojekt  Målsättningen är att förbättra internationell förståelse via konkreta och effektiva program, som främjar skolning eller lindrar nöd och sjukdomar

5 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •5•5 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET?  Lokala humanitära serviceprojekt (District Simplified Grants, förenklade distriktsbidrag)  Internationella humanitära serviceprojekt (Matching Grants dvs. projekt som fått matchande bidrag)  Olika, närmast stipendier för universitetsstudier I praktiken återbärs varje till Foundation donerad dollar och klubben får ”beslutanderätt” över dem, då den startar / deltar i projekt eller föreslår stipendier

6 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •6•6 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (2)?  Klubbarna och distrikten verkställer varje år ett flertal projekt både här hemma, på närområden och i fjärran länder  Matchande bidrag (förutsätter minst två i olika länder verkande rotaryklubbar): Målen är t.ex. skolor, sjukvård, hygien, färskvatten och läskunnighet i utvecklingsländerna osv. (Zambia, Kenya)  Matchande bidrag : Här i närområdena pågår hela tiden projekt där barnhemmens, handikappade barns och åldringars förhållanden förbättras, stöd ges för att av- hjälpa brister i sjukhusens utrustningsnivå osv. (Estland)

7 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •7•7 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (3)?  DSG-bidrag (District Simplified Grants): Klubbarna kan även starta olika serviceprojekt på den egna hembygden och få finansiellt stöd via förenklade distriktsbidrag (ansökningarna 30.9.)  Ambassadörsstipendier för goodwillambassadörer (Academic- Year Ambassadorial Scholarship, USD 25.000)

8 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •8•8 VAD FÅR VÅR KLUBB OCH DISTRIKTET (4)?  Idéer till projekt för matchande bidrag, bl.a. Matching  Husdjur och utsäde m.m. till Bosnien (Nystad)  Sanitetsutrymmen för flickor i indiska skolor  Mera brunnar till Zambia

9 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •9•9 NÄSTAN VAD SOM HELST ÄR MÖJLIGT!  En aktiv klubb, som bidragit till Rotary Foundation, kan tillgodogöra sig RF:s fina möjligheter:  Föreslår aktivt deltagare till GSE-utbytesgrupperna  Utvecklar humanitära projekt på sin egen hemort och söker därtill av distriktet DSG-stöd  Startar ensam eller tillsammans med andra klubbar internationella humanitära projekt och ansöker om MG-stöd  Föreslår sökanden till olika med stipendier stödda studier eller till funktioner som utövar humanitär hjälpverksamhet

10 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •10 EXEMPEL PÅ PROJEKTFINANSIERING MED MATCHANDE BIDRAG!  En klubb eller flere tillsammans samlar 10.000 USD  MG-projekt, RF ger 5.000 USD  Distriktet kan efter ansökan ge (DDF-medel) 10.000 USD  RF fördubblar detta 10.000 USD Projektet växer totalt upp till 35.000 USD

11 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •11 HUR INSAMLAS MEDLEN?  Rotary Foundations medel erhålles i huvudsak via gåvor gjorda av enskilda Rotaryklubbar (investeringar i framtiden)  Rotaryklubbarna kan anskaffa medel enligt eget gottfinnande, konserter, basarer, jippon, etc.

12 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •12 Distriktets 1410 Rotary Foundation –gåvor under 2000-talet (USD) Rotaryåret Gåvor totalt Gåvor/medlem  2000-0136.20215,33  2001-0243.43218,40  2002-0364.58327,36  2003-0434.01514,41  2004-05 105.34344,63  2005-0688.34537,43  2006-0769.46829,74  2007-08 114.76248,44  2008-09 131.54355,52 HUR INSAMLAS MEDLEN?

13 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •13 ROTARY FOUNDATIONS HUVUDFONDER  Rotary Foundation har FYRA HUVUDFONDER:  ÅRLIGA PROGRAMFONDEN  VÄRLDSFONDEN  PERMANENTA FONDEN  PolioPlus FONDEN

14 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •14 ÅRLIGA PROGRAMFONDEN (ANNUAL FUND)  Programfonden växer via klubbarnas och de enskilda medlemmarnas årliga donationer  Ackumulerar klubbens eller den enskilde medlemmens PHF-poäng  Målsättningen är, att varje rotarian årligen, efter egen förmåga, bidrar till denna verksamhet!  Klubbarnas årliga RF-gåvor och ”Foundationkortspengar” till denna fond!  Inbetalningsanvisningar finns bl.a. i matrikeln på sidan 61 och FR:s slutna medlemssidor

15 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •15 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (1)  Donationerna till Årliga programfonden investeras för tre år  Efter tre år återförs hälften (50%) till rotarydistriktets disposition och andra hälften överförs till Världsfonden (SHARE)  Till distriktet återförda resurser är s.k. DDF-medel (District Designated Fund), som distriktet kan använda bl.a. till humanitära projekt, som föreslagits av klubbarna

16 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •16 Av de årliga donationerna går: 50% till Världsfonden (WF) 50% till Distriktsfonden (DDF) Medlen överförs 3 år efter dona- tionen till distriktens förfogande ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (2) av kapitalet Medlen deponeras för 3 år. Kapitalet återställes av kapitalet Till distriktet ställda medel Världsfonden

17 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •17 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (3)  Internationella humanitära projekt med matchande bidrag tillsammans med en internationell partner;  Målet kan vara beläget även i Finland!!!  Förenklade distriktsbidrag (District Simplified Grants) för lokala humanitära serviceprojekt  Ambassadörsstipendier för goodwillambassadörer (Academic- Year Ambassadorial Scholarship, USD 24.000)  Inte för rotarianer eller deras släktingar DDF-medel kan användas till (1):

18 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •18 ÅRLIGA PROGRAMFONDENS ANVÄNDNING (4)  Rotarys världsfredsstipendier för studier vid ett av Rotarys sju center för internationella studier i fred och konfliktlösning  Inte för rotarianer eller deras släktingar  Till ett andra årligt studiegruppsutbyte (GSE). (1 utbyte bekos- tas alltid av Världsfonden)  För finansiering av möjliga ytterligare GSE-gruppmedlemmar (USD 2.000 / tilläggsmedlem, max 2 st.) DDF-medel kan användas till (2):

19 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •19 ”VARJE ROTARIAN, VARJE ÅR” SUSTAINING MEMBER  Enligt Sustaining Member –programmet blir varje rotarian, som donerar minst 100 USD till Årliga programfonden understödsmedlem i Rotary Foundation (Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM) ÅRLIGA PROGRAMFONDEN ( ANNUAL FUND )

20 Rotary Foundation Nya funktioner i Medlemswebben Suomen Rotary © 2008 •20 Ordförande för klubbens Foundationkommitté Se närmare FR:s slutna medlemssidor under DATASYSTEM / Medlemswebben (RI) – Systembeskrivning och bruksanvisning

21 Rotary Foundation Finlands Rotary © 2009 •21 Att stöda Rotary Foundation är varje rotarians rätt och plikt  Paul Harris Fellow är en person, som donerar, eller i vars namn doneras 1.000 USD till RF  PHF-medaljen är ett värdefullt tecken på detta understöd!  Varje rotarian bör sträva till denna under sina rotaryår!  PHF är aldrig en köpt värdighet, den är ett tack eller en hedersbevisning!

22 Rotary Foundation Suomen Rotary © 2008 •22 ROTARY FOUNDATION ÄR EN SATSNING PÅ FRAMTIDEN! Varje Rotarian, Varje År! Tack!


Ladda ner ppt "ROTARY FOUNDATION (RF) ROTARY FOUNDATION VART GÅR VÅRA BIDRAG OCH HUR KAN KLUBBARNA UTNYTTJA ROTARY FOUNDATION?"

Liknande presentationer


Google-annonser