Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månaden för ökad medvetenhet om Rotary Presentation Datum Finlands Rotary © 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månaden för ökad medvetenhet om Rotary Presentation Datum Finlands Rotary © 2010."— Presentationens avskrift:

1 Månaden för ökad medvetenhet om Rotary Presentation Datum Finlands Rotary © 2010

2 2 Temamånaderna Teman för dessa månader har faställts av RI- styrelsen. Via dessa teman poängteras, att varje rotarian, inte enbart klubbarna, bör delta i rotaryverksamheten.

3 Finlands Rotary © 2010 3 Provets anda följs av rotarianer i hela världen i deras yrkesliv. Provet skapades av rotarianen Herbert J. Taylor 1932. Det har översatts till mer än 100 språk och används av organisationer och enskilda personer över hela världen. Om saker vi tänker, säger och gör: 1) Är det SANT? 2) Är det RÄTTVIST mot alla parter? 3) Kommer det att skapa GOODWILL och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN? 4) Kommer det att vara till FÖRDEL för alla det berör? Fyra-fråge-provet

4 Finlands Rotary © 2010 4 Rotarys motton Service Above Self;  Rotarys officiella motto, som används i rotaryskrifter. Årstema. They Profit Most Who Serve Best;  Rotarys andra motto, som kan användas i rotaryskrifter och även annars. Ordalydelsen ändrades på beslut av lagrådet 2004 så, att det maskulina ordet ”he” ersattes med ordet ”they”. Doing good in the world;  Rotary Foundations motto. De legendariska orden har uttalats år 1917 av RI-presidenten Arch Klumph. De blev officiellt Foundation motto genom beslut av lagrådet 2007.

5 Finlands Rotary © 2010 5 Rotary i siffror Rotary International33 790 klubbar 1 234 527 medlemmar 534 distrikt Rotaract 7 741 klubbar 178 043 medlemmar Interact12 097 klubbar 278 231 medlemmar Rotary Community Corps 6 725 grupper 154 675 medlemmar (Rotary World oktober 2009, siffrorna beskriver situationen 30.6.2009)

6 Finlands Rotary © 2010 6 Rotarys samhällskårer (RCC) – Grupper av vuxna icke-rotarianer som sponsras av rotaryklubbar och som engagerar sig i serviceinsatser för att åstadkomma förbättringar i den egna byn, grannska- pet eller samhället. Rotarys samhällskårer (RCC)

7 Finlands Rotary © 2010 7 Lagrådet är Rotary Internationals lagstiftande organ, som har befogen- het att ändra RI:s grundlagsdokument, enligt bestämmelserna i paragraf 10 i RI:s grundlag och avsnitt 7 och 8 i RI:s stadgar. Lagrådet sammanträder vart tredje år i april, maj eller juni, men helst i april. RI-styrelsen beslutar om datum för lagrådets möte. Mötet hålls normalt i närheten av RI:s huvudkontor. (RI:s grundlag 10, 2.) Representanter. Under det rotaryår som med två år föregår det år under vilket lagrådet ska hållas väljer klubbarna i varje distrikt en rotarian att representera dem i lagrådet. (Till lagrådet 2010 valdes representanter under rotaryåret 2007-08.) Dessa representanter är röstande medlem- mar i lagrådet. Representanter måste ha tjänstgjort som RI-ämbetsmän under en hel tjänstgöringsperiod (eller, under särskilda omständigheter, för närva- rande tjänstgöra som guvernör eller tillträdande guvernör) och vara medlemmar i en rotaryklubb vid tiden för valet. (RI:s stadgar 8.020.) (Procedurhandboken 2007 (035-SV) Lagrådet (COL)

8 Finlands Rotary © 2010 8 COL 2010, 25-30.4.2010 i Chicago Distriktets 1410 representant PDG Tauno Lovén (Pori Meri-Pori Rk) valdes på distriktsmöte 2008 i Åbo. 219 förslag till lagstadgande kommer att behandlas. De finska distriktens representanter (6) har delat upp förslagen sinsemellan, för att kunna bekanta sig med dem, varje representant har 36-37 förslag. COL seminariun hölls 24-25.9.2009 i Warszawa i samband med Rotary Institutet. I februari 2010 håller de finska representatnterna ett gemensamt möte.

9 Finlands Rotary © 2010 9 Exempel på förslag till lagstadganden Förslag 10-128, föreslagare RI-styrelsen  Syfte: Ändrar RI:s stadga 17.030.  År 2010-11 är RI:s per capita –avgift för halva året 25,00 USD, år 20111-12 26,00 USD, år 2012-13 27 USD och därefter 28,00 USD. Förslag 10-129, föreslaget av en klubb i Argentina och distrikti 4930 i Argentina.  Syfte : Ändrar RI:s stadga 17.030.  RI:s per capita -avgift skulle vara olika i industriländer och u-länder. Förslag 10-116, föreslaget av en klubb i Frankrike och en klubb i delstaten Ohio.  Syfte : Tillåta även rotarianers och hedersmedlemmars barn eller gemål att utnämnas till GSE-gruppmedlemmar. Förslag 10-167, föreslagare RI-styrelsen  Syfte : Ändrar RI:s stadga 15.010.  Distriktsindelningen sådan, att distriktet har minst 33 (nu 30) klubbar och 1 200 (nu 1 000) rotarianer.

10 Finlands Rotary © 2010 10 Medlemskap Medlemstyper: Aktiva medlemmar (Active member) Hedersmedlemmar (Honorary member)  Betalar inte medlemsavgift  Har inte rösträtt  Kan inte vara klubb- eller distriktsfunktionär  Kan delta i klubbens alla möten  Kan njuta av alla klubbens fördelar  Klubbens styrelse besluter om periodens längd Närvarodispens : På skriftlig ansökan till styrelsen kan denna, om tillräckliga skäl anförts, befria medlem från skyldigheten att närvara vid klubbens möten för viss tid. Den s.k. 85-regeln: en medlems sammanlagda ålder och medlemsår i en eller flera klubbar uppgår till 85 år eller mer och medlemmen skriftligen har meddelat klubbsekreteraren om sin önskan att bli befriad från närvarokravet och styrelsen har lämnat sitt godkännande. (Procedurhandboken 2007 (035-SV))

11 Finlands Rotary © 2010 11 RI kongressen (RI Convention) Kongressen är Rotary Internationals årsmöte. Den huvudsakliga målsättningen med RI:s årliga Kongress är att inspirera och informera alla rotarianer på internationell nivå. I samband med Kongressen väljer klubbarnas represen- tanter från olika delar av världen RI:s ämbetsmän för följande rotaryår.  MontrealKanada20-23.6.2010  New OrleansUSA21-25.5.2011  BangkokThailand06-09.5.2012  LissabonPortugal23-26.6.2013  SydneyAustralien01-04.6.2014

12 Finlands Rotary © 2010 12 Intercountry-kommittéer (ICC) ICC Guidelines approved by the RI Board in 2007 Intercountry-kommittéer – ICC – är en av Rotarys många möjligheter att främja goodwill och fred mellan länder. Föreställ dig Intercountry-kommittéer som rotarianer som nätverkar med varandra på nationell nivå och med flera medverkande distrikt i två länder där Rotary är aktivt. ICC-kommittéerna uppmuntrar till kontakter mellan klubbar och rotarianer i mer än två länder för att främja internationellt samförstånd och kamratskap mellan länderna. Intercountry-kommittéer främjar besök i rotarianers hem mellan rotarianer som bor i två länder och stärker vänskapsband och rotaryservice som kan leda till internationella projekt och slå broar mellan klubbar, distrikt och länder. ICC-komittéer borde främjas i samband med RI-, distrikts- och klubbmöten. ICC är Rotarys första strukturerade program och det äldsta fredsfrämjande programmet. Läs mer om detta på adressen: http://www.rotary.org/sv/serviceandfellowship/fellowship/intercountrycommittees/pages/ridefault.aspx

13 Finlands Rotary © 2010 13 Erkännanden från Rotary Foundation Syftet med erkännanden är, att belöna och uppmärksamma donatorer för deras generösa gåvor. Rotary Foundation får medel via donationer från privatpersoner, klubbar och distrikt. Även betydande donationer från företag och samarbetspartners utökar Foundations medel. Huvudsakligen placeras donationerna i den Årliga programfonden och PolioPlus-fonden. För oss rotarianer best kända är Paul Harris Fellow och Multiple Paul Harris Fellow –utmärkelserna. I Finland ansöker klubbar och distrikt om dessa utmärkelser för, att på så sätt tacka sina medlemmar för speciellt väl utfört arbete i Rotarys tjänst.

14 Finlands Rotary © 2010 14 Rotary Foundation Sustaining Member (100 USD) Paul Harris Fellow (1 000 USD) Multiple Paul Harris Fellow (2 000 – 9 999 USD) Paul Harris Society (1 000 årligen – distriktsadministrerad) Benefactor (1 000 USD i bidrag till Permanenta fonden eller gåvoar- rangemang i testamente) Bequest Society (minst 10 000 USD gåvoarrangemang i testamente) Major Donor (minst 10 000 USD i direkta gåvor) Arch C. Klumph Society (minst 250 000 USD i direkta gåvor) Certificate of Appreciation (diplom som även kan överlämnas till företag) FÖR MER INFORMATION OM ERKÄNNANDEN, SÖK EFTER ”APPRECIATION AND RECOGNITION OPPORTUNITIES” PÅ WWW.ROTARY.ORG. Erkännanden från Rotary Foundation

15 Finlands Rotary © 2010 15 Baner-erkännanden Erkännanden för enskilda personer Erkännandebaner från Årliga programfonden Erkännanden för klubbar Klubbaner för 100 % Rotary Foundation Sustaining Member -klubb (delas ut varje år) Baner för Varje rotarian, varje år (delas ut varje år) Baner för de tre klubbar som lämnat de högsta bidragen till Årliga programfonden (per distrikt; delas ut varje år) Klubbaner för 100 % Paul Harris Fellow (på förfrågan)

16 Finlands Rotary © 2010 16 www.rotary.org/sv/Pages/ridefault.aspx

17 Finlands Rotary © 201017 Viktiga resursser www.rotary.org/sv/Pages/ridefault.aspx www.rotary.fi/suoja www.rotary.fi/1410

18 Finlands Rotary © 2010 18


Ladda ner ppt "Månaden för ökad medvetenhet om Rotary Presentation Datum Finlands Rotary © 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser