Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsinformation, metadata och standarder för informationshantering Cecilia Magnusson Sjöberg Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsinformation, metadata och standarder för informationshantering Cecilia Magnusson Sjöberg Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Rättsinformation, metadata och standarder för informationshantering Cecilia Magnusson Sjöberg Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se www.juridicum.su.se/iri/cems

2 2 Breddtjänster förutsätter en bred ansats… ”IT-kommissionen föreslår att: regeringen utformar regler som skapar ekonomiska förutsättningar för investeringar i digital information, terminologi och standarder. Detta behövs för de olika områden där samhällsrelevanta informationsresurser finns samlade, men även för en aktiv svensk medverkan i det internationella utvecklingsarbetet. Prissättning och andra villkor för informationsåtkomst och informationsöverföring behöver granskas. Ofta kan utvecklingen av bred information om breddtjänster försvåras i onödan. Utveckling och metodkunnande och teori om standard ges ett bra stöd för att kunna vare en gemensam resurs för utvecklingen av informationsresurser i Sverige.” Breddtjänster – ett nytt sked i IT-politiken, IT-kommissionens rapport 3/2002, SOU 2002:51 s. 28

3 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 3 Utgångspunkter IT-politiskt ställningstagande: –” Underlätta informationsarbete, satsa på terminologiarbete och standardisering” (SOU 2002:51 s. 28) Rättsinformation utgör en del av Sveriges samlade informationsresurs Vi står inför ett antal utmaningar! –En pedagogisk –En juridisk –En rättspolitisk

4 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 4 1. Den pedagogiska utmaningen Att skapa förståelse för att standarder för informationshantering och kommunikation generellt sett inte är –Standardiserade –Mjukvaruoberoende –Intuitiva

5 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 5 …utan standarder för informationshantering (och kommunikation) –Är att betrakta som en metod/ansats för systemutveckling och systemförvaltning –Kan fungera som en hävstång för mjuka infrastrukturer –Skapar förutsättningar för tillit i informations- samhället

6 6 Tillit i informationssamhället IT-kommissionens visioner om breddtjänster förutsätter ”att enskilda, företag och organisationer litar på att deras integritet inte kränks, att de känner förtroende att den information de drar nytta av är tillförlitlig och att identiteten hos den de samverkar med är den uppgivna. Utan sådan tillit blir det svårt eller till och med omöjligt att utveckliga breddtjänster. Det är kombinationen av möjligheter och tillit som ska bära utveck- lingen framåt.” SOU 2002:51 s. 20

7 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 7 Tillit I juridisk bemärkelse I teknisk bemärkelse I organisatorisk bemärkelse I kommersiell bemärkelse

8 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 8 Befogad tillitBefogad misstro/ Avsaknad av tillit Obefogad tillitObefogad misstor/ Obefogad avsaknad av tillit

9 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 9 2. Den juridiska utmaningen Att ingjuta insikt om att nyttjande av strukturtekniker har rättsteoretiska implikationer –Klassisk domänspecifik representations- problematik Juridik - rättsinformation

10 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 10 Att utnyttja potential i modern IT, t.ex. XML med anknytande metoder –Effektiva informationssökningssystem –”Regulatory management” – m.m.

11 © Cecilia Magnusson Sjöberg 2002 11 3. Den rättspolitiska utmaningen Tydlighet om mål och medel Timing – att agera i takt med omvärlden Förankring och bemanning Rollen som en av flera aktörer Det offentliga åtagandet


Ladda ner ppt "Rättsinformation, metadata och standarder för informationshantering Cecilia Magnusson Sjöberg Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser