Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2011 INSIKT – EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2011 INSIKT – EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING."— Presentationens avskrift:

1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2011 INSIKT – EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

2 Flertalet undersökningar som mäter kommunernas företagsklimat har ett eller flera av nedanstående tre perspektiv Kommunens attraktivitet för boende och företagande Företagarnas egna uppfattningar om företagsklimatet i kommunen Hur bra det går för företagen i kommunen

3 SKL rankar rankningar 1)SBA & BRG ”NKI Servicemätning” 2)Statistiska Centralbyrån ”Företagarna om kommunen” 3)Svenskt Näringsliv ”Lokalt företagsklimat” 4)Kairos Future ”Framtidsbarometern” 5)Företagarna och UC ”Årets Företagarkommun” 6)Syna ”Bästa tillväxtkommun” 7)Tidningen Fokus ”Här är det bäst att bo” 8)Jobs & Society Nyföretagarcentrum ”Nyföretagarbarometern” 9)Entreprenörskapsforum ”Företagsklimatindex” Kriterier -Kvalitet -Hur väl resultaten återspeglar kommunens ansträngningar för att förbättra företagsklimatet

4 En kommuns företagsklimat kan delas in i följande tre delar: Förutsättningar som kommunen inte kan påverka, t.ex. det geografiska läget Förutsättningar som kommunen kan påverka, men där det råder stora skillnader mellan kommunerna, t.ex. infrastruktur Faktorer som kommunen själv kan påverka på ett jämförbart sätt, t.ex. kommunens service till företagen

5 Svenskt näringsliv företagsklimatranking 2009 - genomsnittlig kommunplacering inom respektive kommungrupp

6 NKI per myndighetsområde

7 Betygsskala (0-100)

8 Betygsindex per kvalitetsfaktor

9 NKI-resultaten totalt

10 NKI per myndighetsområde

11

12 NKI Totalt – kommuner > 40000 inv. 1Nacka73 2Upplands Väsby73 3Huddinge72 4Sigtuna71 5Piteå70 6Solna70 7Växjö69 8Eskilstuna69 9Västerås69 10Örebro69 11Karlstad68 12Stockholm68 13Uppsala68 14Trelleborg68 15Falun68

13 Vad är företagarna mest nöjda med? - Dialogen och kontakten med kommunens tjänstemän - Möjlighet att komma i kontakt med rätt person(er) - Tjänstemännens kunskap och kompetens - Förmågan att hålla överenskomna tidsramar

14 Vad är företagarna minst nöjda med? - Innehållet på webbplatsen (många har dock ingen åsikt) - Det skriftliga informationsmaterialet - Tydligheten i de lagar och regler som gäller ärendet - Det sätt som kommunen motiverade ställningstagandet/beslutet - Det sätt som kommunen informerade om möjligheten att överklaga beslutet

15 Godkänt medelbetyg, men stor spridning - Kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem - Den lyhördhet och förståelse som kommunen/tjänstemännen visade - Tiden för handläggningen av ärendet

16 Vilka aspekter för servicen är viktigast för företagarna?

17 Åtgärdsmatris – Nationella nivån

18 Åtgärdsmatris – Bygglov

19 Hur utföll ärendet för dig?

20 Blev du i förväg informerad om vilka tjänster som ingick i priset?

21 Hur rimligt anser du att priset för hanteringen av ditt ärende var?

22 NKI-modellen

23

24 Effektmåtten – genomsnitt 166 kommuner - Effektivitet1,43 - Bemötande1,28 - Kompetens0,93 - Rättssäkerhet0,83 - Information0,48 - Tillgänglighet0,24

25 Åtgärdsmatris – Växjö, bygglov

26 Åtgärdsmatris – Brandtillsyn

27 Åtgärdsmatris – Markupplåtelse

28 Åtgärdsmatris – Miljö och hälsoskydd

29 Åtgärdsmatris – Serveringstillstånd

30 Svarsfrekvens, bortfall och övertäckning

31 Antal svar per myndighetsområde


Ladda ner ppt "ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2011 INSIKT – EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING."

Liknande presentationer


Google-annonser