Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003. HISTORIK 2001 GRUNDSKOLA 3 DISTRIKT SÄRSKOLA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003. HISTORIK 2001 GRUNDSKOLA 3 DISTRIKT SÄRSKOLA."— Presentationens avskrift:

1 SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003

2 HISTORIK 2001 GRUNDSKOLA 3 DISTRIKT SÄRSKOLA

3 Särskolans organisation i kungsbacka 2001 Obligatorisk samt gymnasiesärskola Ansökan Mottagande Placering Integrerade elever Fasta grupperingar Budget

4 Särskolans organisation i kungsbacka FGF 2001 Grundskolasärskolagrundskolasärskola…….

5 Pedagogiska Enheter FGF 15 st pedagogiska enheter Elever i grund och särskola Verksamhetschef Rektorsansvar

6 Ansökan om mottagande och placering i särskola Utvecklingsledare Ansökan om Mottagande Psyk.Ped samt medicinsk utredning Mottagande Referensgrupp Placering Pedagogisk enhet: Specialpedagogiskt centrum

7 Placering Specialpedagogiskt centrum Integrerad särskoleelev i skola närmast hemmet Särskoleelev i fast gruppering på Kollaskolan Alt på Varlaskolan Annan placering

8 Antal elever Antal invånare i Kungsbacka 66 573 (2002) Grundskola 9 922 elever (2002) Obligatorisk Särskola 117 elever (2003) ( elever placerade i Kungsbacka) 63 elever i fast gruppering Kollaskolan Varlaskolan 54 elever integrerade på skolan närmast hemmet=46% Finns på 25 skolor

9 Integrerade elever-översikt SCB statistik 2002 Sverige 16% Göteborg 17% Mölndal 16% Alingsås 18% Varberg 25% Kungsbacka 44%

10 Eleven Integrerad särskoleelev på sin hemmaskola Ansvarig Rektor Ansvarig Lärare Kontaktlärare från SPC Stödpersonal Elevpeng + extra medel Kursplan Fritids Skolskjuts Kompetens utv

11 Eleven Särskoleelev i fast gruppering Ansvarig Rektor Ansvarig Lärare Stödpersonal Elevpeng + extra medel Kursplan Fritids Alt på hemmaskolan el annan avd. LSS insats 9:7 på olika avd Skolskjuts

12 Historik Alléskolan Särskola Rektorsansvar Ledningsgrupp Ped konf Samverkan/APT Kompetens utv Budget Studiedagar Arbetslag Grundskola Rektorsansvar Ledningsgrupp Ped konf Samverkan/APT Kompetens utv Budget Studiedagar Arbetslag

13 Växtkraft mål 3 Verksamhetsanalys våren 2001 För Alléskolan Grund och sär Resultat: Behov av: Gemensamt Policydokument Gemensam värdegrund

14 Visionen Kolla En skola för alla

15 Värdegrunden Vad betyder värdegrund för dig? A R T A ANSVAR RESPEKT TRYGGHET ARBETSGLÄDJE

16 Verksamhetsidén VÄCKA LUST OCH NYFIKENHET TILL LÄRANDE OCH UTVECKLING. ARBETA FÖR EN TRYGG MILJÖ DÄR ALLA VISAR VARANDRA ÖMSESIDIG RESPEKT OCH FÖRSTÅELSE. ELEVER, FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL ARBETAR TILLSAMMANS MOT KÄNDA MÅL. ARBETA FÖR ATT GE ALLA ELEVER REDSKAP, ATT LEVA I ETT SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING. KULTUR,SKAPARGLÄDJE OCH KREATIVITET PRÄGLAR HELA SKOLANS ARBETE. ELEVERNA ARBETER UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPMUNTRAS ATT TA ANSVAR FÖR SITT LÄRANDE HÅLLA HÖG KVALITET MED KOMPETENT PERSONAL BÅDE I SKOL OCH FRITIDSVERKSAMHET

17 Handlingsplaner En skola för samverkan Ömsesidig respekt och förståelse Trivselregler Elevvårdsarbetet Elevers gemensamma aktiviteter Att ta ansvar Hur man lär sig visa respekt Elevråd- klassråd Fadderverksamhet Personalens gemensamma aktiviteter Föräldrasamverkan

18 Mål Mål på fyra nivåer Skolnivå Arbetslagsnivå Gruppnivå Individnivå

19 Utvärdering Alltid utvärdering på verksamhetsmötet 1 gång/mån Ledningsgrupp Värdegrundskvällar Stängningsdagar Enskild utvärdering på gruppnivå/individnivå Elevråd Föräldraförening

20 KOLLASKOLAN Fritids Särskola Grundskola Prakt est ämnen o bibl 2.a vån adm skolsyster, personalrum,Spec ped Alla 4 avd är uppbyggda På samma sätt:

21 Kollaskolans organisation Rektor Ledningsgrupp: 2 rektorer 4 lagledare En lagledare för varje avd: Skärgård Stranden ÄngenSkogen F-1(F-1)F-1F 2-32-3F-6 grs2-3 4 el 54 el 5F-6 Humlebo4 el 5 F-7 Trän4-10 trän4 el 5F-10 Fritids Fritids FritidsFritids

22 Gemensamma möten 4 avdelningar med personal grund och sär= Arbetslaget Gemensamma konferenser PKPKA (PKK) Ledningsgrupp representerad av grund o sär Gemensam APT samt verksamhetsmöten Gemensam Kompetensutveckling Gemensamma frilufts o aktivitetsdagar Gemensamma Föräldramöten på hösten Gemensam föräldraförening Gemensamma värdegrundskvällar Gemensamma trivselkvällar Gemensamma morgonsamlingar

23 Varlaskolan 6-9 skola Profil: Fotbollsklass och Kulturklass 550 elever i grundskola 21 elever i särskola åk 7-10 tre grupper 5 arbetslag Särskolan eget lag

24 Gymnasiesärskolan Elof Lindälvs Gymnasium 14 elever Nationellt program – Hotell o Restaurang Specialutformat program-Park, Miljö och Fastighet Aranäsgymnasiet 12 elever Individuellt program

25 Elevens väg Elev i särskola Hemmaskolan F-5 och 6-9 Elof Lindälv Kollaskolan Varlaskolan Aranäs

26 Kvalitet Kvalitetsverktyg FGF Lokal Arbetsplan m Handlingsplaner Fokusgrupp


Ladda ner ppt "SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003. HISTORIK 2001 GRUNDSKOLA 3 DISTRIKT SÄRSKOLA."

Liknande presentationer


Google-annonser