Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Järnkraft till Hjärnkraft – en slingrande kreativ resa i träfiberland Om framgångar och motgångar i arbetet med att utveckla kreativa näringar i Västernorrland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Järnkraft till Hjärnkraft – en slingrande kreativ resa i träfiberland Om framgångar och motgångar i arbetet med att utveckla kreativa näringar i Västernorrland."— Presentationens avskrift:

1 Från Järnkraft till Hjärnkraft – en slingrande kreativ resa i träfiberland Om framgångar och motgångar i arbetet med att utveckla kreativa näringar i Västernorrland. Beskrivning av nödvändiga nätverksaktiviteter och programskrivande, liksom diskussion om de attityder som länge hindrat länet att gå från ord till operativ handling. Vid årsskiftet startade Norra periferiprojektet Cinergy och ett regionalt projekt. Hur ska dessa projekt hantera erfarenheterna från den slingrande resan i träfiberland? Jan Sahlén och Kiki Hammarström, Landstinget Västernorrland Årskonferens i Norrköping 1-2 februari 2011 Workshop 10

2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISKA Kulturmotorn  Design Västernorrland  R Florida i Sthlm Castells-cirkel Mål 2 KNOTT Upplevelseindustrin Sundsvall Digitala medier som tillväxt  MittNordic CBA  RUS  RTP  FUNKY CBA Cinergy KKN-TVV DigVer

3 Regional utvecklingsstrategi 2008-2013

4

5

6

7 Regional utvecklingsstrategi 2008-2013 Stimulera: Engagemang Kunskap och bildning Samverkan Tre strategiska utmaningar för länet Det nya tänkandet - de nya näringarna Stimulera nytt tänkande för utveckling av innovationsmiljöer för nya näringar Den berikande mångfalden Stärka invånarnas möjligheter till hög livskvalitet genom attraktiva livsmiljöer Den goda miljön Stärka engagemanget för klimatneutrala och kretsloppsanpassade lösningar

8 Regional utvecklingsstrategi 2008-2013 Stimulera: Engagemang Kunskap och bildning Samverkan Det nya tänkandet - de nya näringarna Prioriterade fokusområden inom utmaningen Kreativa näringar Entreprenörskap och företagande Attraktiv gleshet Demokratiförnyelse genom stärkt lokal delaktighet

9 Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 Insatsområde 1. Ökad dynamik i länets näringsliv – förutsättningar för tillväxt Insatsområde 2. Västernorrland – Attraktivt och funktionellt Insatsområde 3. Prioriterade kluster och innovationssystem

10 Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 Insatsområde 2. Västernorrland – Attraktivt och funktionellt Åtgärd 2.1 Utvecklingspotentialer i länets kommunikationsstråk Åtgärd 2.2 Utveckling för ett boendebaserat näringsliv Åtgärd 2.3 Kreativa näringar - från Järnkraft till Hjärnkraft Åtgärd 2.4 Kulturarv och kulturmiljö Åtgärd 2.5 Miljödriven tillväxt

11 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISKA Kulturmotorn  Design Västernorrland  R Florida i Sthlm Castells-cirkel Mål 2 KNOTT Upplevelseindustrin Sundsvall Digitala medier som tillväxt  MittNordic CBA  RUS  RTP  FUNKY CBA Cinergy KKN-TVV DigVer

12 F U N K Y Ett idéprogram för utveckling av de kreativa näringarna i Västernorrland 2008 - 2013

13 F U N K Y FUNKY innehåller fem insatsområden 1. FÖRETAGSINSATSER 2. MÖTESPLATSER & ARENOR 3. UTBILDNING 4. FORSKNING 5. ATTITYDER

14 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISKA Kulturmotorn  Design Västernorrland  R Florida i Sthlm Castells-cirkel Mål 2 KNOTT Upplevelseindustrin Sundsvall Digitala medier som tillväxt  MittNordic CBA  RUS  RTP  FUNKY CBA Cinergy KKN-TVV DigVer

15 14 Vanliga frågor om Kreativa Näringar Vad är Kreativa Näringar? Betyder det att andra näringar inte är kreativa? Varför skall vi i Västernorrland hålla på med Kreativa Näringar? Varför skall landstinget hålla på med sånt här? Görs det här för att finansiera landstingets kulturverksamhet? Varför heter projektet (CBA) Creative Business Arena? 14 Vanliga frågor om Kreativa Näringar Vad är Kreativa Näringar? Betyder det att andra näringar inte är kreativa? Varför skall vi i Västernorrland hålla på med Kreativa Näringar? Varför skall landstinget hålla på med sånt här? Görs det här för att finansiera landstingets kulturverksamhet? Varför heter projektet (CBA) Creative Business Arena? Vad skall det leda till? Motsvarar CBA näringslivets behov? Hur kommer företagen in? Hur stämmer kreativa näringar med RTP? Vad kommer kulturen att spela för roll? Var skall verksamheten bedrivas? Hur kommer medborgarna att märka detta? Kommer det att bli något annat resultat än några evenemang, ett nätverk, en hemsida och käcka broschyrer? Vad är skillnaden mellan E-länet, turismprojekten och CBA? Creative Business Arena Västernorrland

16 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISKA Kulturmotorn  Design Västernorrland  R Florida i Sthlm Castells-cirkel Mål 2 KNOTT Upplevelseindustrin Sundsvall Digitala medier som tillväxt  MittNordic CBA  RUS  RTP  FUNKY CBA Cinergy KKN-TVV DigVer

17 (Pilgrim) Match-making Creative industries Traditional industries Education/training Business support Brokers (Key persons in each sector or inbetween) Cinergy - concept

18

19 Kopplat till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (Tillväxtverket) Regionala projektets temaområden DIG VER Demokrati/ Inflytande ABM Kultur/Nöje Off/ privat service ? ? Cinergy Virtuell mötes- plats mäklare konsten forskning Nationella och inter- nationella arenor för samverkan Regionala projektets ”verkstad” Digitala verktyg för att mötas, verka och minska avstånd - regionalt projekt i Västernorrland 2010-2013

20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISKA Kulturmotorn  Design Västernorrland  R Florida i Sthlm Castells-cirkel Mål 2 KNOTT Upplevelseindustrin Sundsvall Digitala medier som tillväxt  MittNordic CBA  RUS  RTP  FUNKY CBA Cinergy KKN-TVV DigVer


Ladda ner ppt "Från Järnkraft till Hjärnkraft – en slingrande kreativ resa i träfiberland Om framgångar och motgångar i arbetet med att utveckla kreativa näringar i Västernorrland."

Liknande presentationer


Google-annonser